Pateikti Penktadienis, 25 birželio, 2010 dienos įrašai.


Šis darbas žmogui!

Dvasinis darbas

Dvasinis kelias labai sudėtingas, jis susideda iš pakilimų ir kritimų. Tai ne lygus, asfaltuotas, o pilnas duobių kelias.
Kol imsi judėti, ilgai šokinėsi vietoje, susidurdamas su įvairiausiomis problemomis ir kliūtimis.
Kiekviename žingsnyje kyla komplikacijos ir nesklandumai: tai padangas nuleidžia, tai kas kartą neužsiveda variklis, benzinas nuolatos baigiasi, o vairuotojas užsnūsta už vairo ir t. t. Bet ką padarysi, toks kelias.
Arba staiga tavo asilas (tavo egoistinė medžiaga, hebraiškai asilas – chamor, iš žodžio chomer – materija) sustoja viduryje kelio ir neleidžia tavo mašinai pravažiuoti.
Tu turi patraukti jį iš kelio, bet pabandyk pajudinti asilą. Tu muši jį – jis nesijudina, vilioji morka – neina, jam reikia rimtesnio masalo.
Tol, kol neužsimesi asilo sau ant kupros ir nepatrauksi iš kelio, tol nepajudėsi pirmyn. Arba, kaip pataria kabalistai: „vožk jam į dantis!”.
Ir taip be perstojo iškyla vis naujos problemos, kol skersai kelio nenukris gyvenimo medis… Tada jau teks išvažiuoti iš trasos ir aplenkti šį medį.
O vėliau ant kelio nusileis debesis, ir ką daryti – visur tik rūkas, nesimato, kur važiuoti, kelias tai yra priešakyje, tai jo nėra…
Tai labai sunkus, ypatingas, rinktinis darbas – darbas žmogui, kuris iš tikro nori būti Žmogumi!
Rinktinis kelias – išrinktiesiems!

Daugiau šia tema skaitykite:

„Atskleisiu jums paslaptį…”

„Finišo tiesioji”

„Kliūtys ar pagalba kelyje?”

Komentarų nėra

Atsakau į jūsų klausimus – 2

Klausimai ir atsakymai, Kūrėjas

Kūrėjas – tai absoliutus gėris

Klausimai tema „Kabalistai – apie kūrimo tikslą“, 1 dalis
Klausimas: Kūrėjas – geras ir kuria GĖRĮ! Nors dažnai keikdavau Jį ir laikydavau neteisingu man ir kitiems, dabar esu tuo tikras (nors kažkuriuo momentu viskas gali pasirodyti ir ne taip)… ar tai mano ego taip piešia? Kaip galiu prašyti to MAN?
Atsakymas: Ateikite į mūsų pamokas pagal Rabašo straipsnius – tai vienintelis kabalistas, nuodugniai aprašęs visus dvasinius Dėsnius ir juos pažinti siekiančio žmogaus būsenas.

Klausimas: Citata: „Kūrėjas – tai absoliutus gėris“. Visą laiką norisi pajusti, kas yra tas Kūrėjas, ką reiškia davimas, kaip ir kam duodama.
Iš vienos pusės – tai absoliutus gėris, iš kitos – tiesiog aklas dėsnis. Jei mes esame norai, kažkokia materija ir turime tapti panašūs į Kūrėją, KUO mes turime tapti?
Mes prilyginami Kūrėjui, –  tai pasikeitusi materija, kita substancija… KĄ mes turime jausti?
Atsakymas: Atsakymų nėra. Atsakymas – tai, ką jūs pats įsisąmoninate, ko pats pasiekiate. Atsakymus į dvasinius klausimus galima gauti tik pagal jūsų dvasinės davimo savybės išsiugdymo lygį. Tai įmanoma tik sistemingai studijuojant kabalą. Visi teoretikai liks su savais klausimais, pradės niekinti ir neigti kabalą, kad pateisintų save.
Į visus klausimus jau seniai atsakyta šiame tinklapyje. Skaitykite!

Daugiau šia tema skaitykite:

„Atsakau į jūsų klausimus – 1“

Komentarų nėra

10-06-25 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Trečia dalis (Knyga „Zohar“, skyrius „Vajece“, 132 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra

10-06-25 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pirma dalis (Knyga „Šamati“, 99 straipsnis)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Antra dalis (Įvadas į kabalos mokslą, 61 d.)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra