Pateikti Pirmadienis, 28 birželio, 2010 dienos įrašai.


Atsakau į jūsų klausimus – 3

Klausimai ir atsakymai

Klausimai tema „Kabalistai – apie kūrimo tikslą“, 1 dalis

Kūrėjas – tai absoliutus gėris

Klausimas: Argi mūsų būsima ištaisyta būsena gali pateisinti šiandienos kančias?
Atsakymas: Be abejo, kai tik jūs pakilsite virš savo egoizmo ir pasijusite esantys ne savo kūne, o virš jo, kituose, kai tik pradėsite save sieti ne su kūnu, o su siela, – pradėsite jausti gėrį, užpildantį  visą pasaulį.

Klausimas: Jūs mokote, kad Kūrėjas – tai gamtos dėsniai, jėgos, kaip, pavyzdžiui, mūsų pasaulyje veikiantis traukos dėsnis. Kaip gi tada Kūrėjas gali būti geras?
Atsakymas: Į bet kurią mus veikiančią jėgą reaguojame kaip į gerą ar blogą, jaučiame ją  priklausomai nuo jos poveikio mums. T.y., kalbame ne apie pačią jėgą, o apie jos pojūtį mumyse.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Atsakau į jūsų klausimus – 1“

„Atsakau į jūsų klausimus – 2“

Komentarų nėra

Šviesos jėga

Dvasinis darbas, Grupė

Supanti Šviesa žmogų veikia tiek, kiek jis pats to trokšta. Šį dvasingumo troškimą jis gauna iš kabalistinės grupės.
Tai jo lygmens aplinka, iš kurios jis sugeria viską tarsi sėkla, pasėta žemėje. Pati sėkla – negyva. Ji atgyja tik pasėta žemėje.  Be šios terpės sėkla tėra informacinis genas. Tačiau, kai sėkla dėl aplinkos atgyja, ją pradeda veikti saulė bei visos kitos gamtos jėgos.
Sėkla privalo būti susijusi su aplinka, kad bendra aukštesnioji jėga imtų veikti ją.
Taip ir žmogus! Kas nesistengia būti tinkamoje aplinkoje tarsi grūdas, pasėtas derlingoje dirvoje, tas negali tikėtis poslinkių dvasingume. Tai turėtų žinoti kiekvienas.
Tiek, kiek žmogus gali priimti iš aplinkos, tiek jis gauna saulės ir deguonies, kurie pradeda iš jo auginti „medį“.
Ir tada šią jėgą jame pajus net tie, kurie tokių dalykų nepajėgūs matyti savo materialiomis akimis.
Kadangi mes visi kartu esame vieningoje sistemoje, jie pajus, kad mumyse glūdi tikras ir realiai apčiuopiamas dvasinis užtaisas – Šviesa indo viduje.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Nuo taško iki Begalybės pasaulio Malchut“

„Namas, kuriame susitinka Kūrėjas ir kūrinys“

„Kad Šviesa iš mūsų nepranyktų…“

Komentarų nėra

10-06-28 d. rytinė pamoka (3 dalis)

Pamokos

Trečia dalis (Įvadas į komentarus „Sulam“, 83 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Ketvirta dalis (Panim Meirot 3  d.)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

10-06-28 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Knyga „Zohar“, skyrius „Vajece“, 167 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra

10-06-28 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pirma dalis (Rabašas, straipsnis 13, 1985 m.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra