Nekurk sau dievukų

Zohar

Klausimas: Ar skaitydami knygą „Zohar“ siekiame tapti jautresni tam, ką jaučiame penkiomis juslėmis? Ar siekiame išugdyti savo sąmoningumą, šio pasaulio matymą?
Atsakymas: Visiškai ne! Skaitydamas knygą „Zohar“ pamirštu šį pasaulį, nematau ir nejaučiu jo.
Aš įeinu į Aukščiausio valdymo ir priežiūros sistemą, skaitau apie ją, tyrinėju ją ir stengiuosi pajausti, t. y. susijungti su ja savo jausmuose ir sąmonėje.
Kaip galėdamas stengiuosi panaudoti visus vardus ir pavadinimus, apie kuriuos pasakoja „Zohar“.
Juk iš esmės visa knyga „Zohar“ pasakoja apie IŠSUT, ZA, Malchut ir apie sielas.Visi įvykiai vyksta tarp ZA ir Malchut, tačiau „Zohar“ tai išreiškia tūkstančiais įvairiausių galimų vardų ir situacijų.
Todėl skaitydamas knygą „Zohar“ stengiuosi patekti į šias dvasines būsenas, o ne pritraukti jas į mūsų materialųjį pasaulį. Kam jis man reikalingas?…
Turiu atpažinti save dvasiniame pasaulyje, atpažinti, kaip apsivelku Acilut pasaulio ZON, kaip su juo susitapatinu ir susilieju visuose savo noruose ir mintyse.
Visa, kas vysta, visada turiu stengtis matyti viename bendros sielos kūne, juk tai mano savybės – Abraomas, Izaokas, Jokūbas, Mozė, Juozapas, Aaronas, Dovydas, visi veiksmai, apie kuriuos pasakoja „Zohar“, klipa ir šventumas, ZON pakopos Acilut pasaulyje.
O šis pasaulis man tarsi neegzistuoja. Aš nesuprantu ir nejaučiu jo, man nereikalingas šis įsivaizduojamas pasaulis.
Parašyta, jog turime pakilti į aukštesnio pasaulio lygmenį ir iš ten, šiek tiek suprasdami apie dvasines šaknis, galime studijuoti jų žemesnes šakas, esančias mūsų pasaulyje.
Tačiau nėra jokios būtinybės šiaip sau būti tose šakose. Be to, draudžiama susieti aukštesniąsias šaknis su jų žemesnėmis šakomis.
Kai imi aukštesnio pasaulio pavadinimus ir veiksmus ir bandai šiame pasaulyje įžvelgti jų rezultatą tarsi jie tiksliai atitiktų vieni kitus, tai vadinama stabmeldyste.
Tai – draudžiama, todėl, kad neteisinga. Ką reiškia „draudžiama“? To paprasčiausiai nėra. Tai vadinama „sukurti sau stabą“.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Nupieškite Aukštesnįjį pasaulį!“

„Pirmiau išvirkite sriubą!“

„Mūsų pasaulyje nėra nieko švento“

Komentarų nėra

Komentarai


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kabala/domains/laitman.lt/public_html/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 96

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>