Pateikti Ketvirtadienis, 1 liepos, 2010 dienos įrašai.


Atsakau į jūsų klausimus – 5

Klausimai ir atsakymai

Klausimai tema „Kabalistai – apie kūrimo tikslą“, 2 dalis“

Koks kūrimo tikslas?

Klausimas: Vadinasi, mes – bendras, vienas noras, privalantis gauti viską, ką mums paruošė Kūrėjas! Dėl to turime pasirengti aukščiausiajai puotai.
Ir išugdyti aukštesnįjį tarpusavio ryšį – kad kartu galėtume atsilaikyti prieš Kūrėją? Ir tai po to, kai Jam pasakėme „Ne“, taip tapę savarankiški, įveikę savo gėdą? – Neatitikimas!
Amžinas stalas ir du lygiaverčiai partneriai – kas tai, kažkoks persikūnijimas? Netgi akimirkai sunku įsivaizduoti tokį susidvejinimą!
Atsakymas: Taip yra todėl, kad jūs, brangusis, vis dar esate paprastas egoistas, t.y. priklausote vienam pasauliui.
Kai jumyse pradės skleistis ir kita prigimtis, altruistinė, jumyse pasireikš ne šizofrenija, o nuostabi galimybė suprasti, kaip priešingybės susivienija.
Beje, kvantinė fizika jau atskleidžia tokias gamtos savybes.

Klausimas: Ar galiu suprasti, kad mano laikinoji vergo prigimtis keičiasi tik pojūčiuose, vien tik pasirinkus kitą šeimininką, net jei skiriasi jų funkcijos, o galbūt pati esmė?
Tuomet kaip apibūdinti santykius, kai aš savo noru už gerą atlyginimą įsidarbinu pas šeimininką? Kas jis man – partneris?
Kodėl Toroje žodis „vergas“ vartojamas tiek paties Kūrėjo: „Nebijok, mano verge Jokūbai, – pasakė Kūrėjas“, tiek personažų: „Kūrėjo vergas“ ir pan.
Atsakymas: Ryšys su Kūrėju gali turėti daugybę pavidalų: sūnus, vergas, žmona, bičiulis ir kt. Kai sakoma „vergas“, turima omenyje davimo savybės viršenybė prieš norą gauti.

Klausimas tema „Kabalistai – apie kūrimo tikslą, 3 dalis“

Klausimas: Citata: „Niekas neišvys Kūrėjo, išskyrus Tave“. O kaip kiti?
Atsakymas: Tai patirs kiekvienas, tačiau tik per savo asmenines ištaisytas savybes.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Atsakau į jūsų klausimus – 4“

„Atsakau į jūsų klausimus – 3“

„Atsakau į jūsų klausimus – 2“

Komentarų nėra

Šešėlių teatras

Dvasinis darbas, Kūrėjas

Kad išmoktume suprasti ir jausti, kur esame, turime išaugti dvasiškai.
Panašiai kaip sėklos lašelis, kuris ima augti specialioje vietoje, motinos įsčiose, o po to platesnėje erdvėje, iš kurios išeina į pasaulį ir taip tampa žmogumi.
Taip vyksta materialiame pasaulyje, taip yra ir mūsų vidiniame, dvasiniame vystymesi.
Kažkuriame mūsų žemiško gyvenimo etape pradedame jausti savyje lašelį dvasinės sėklos, kuri vadinama „tašku širdyje“, dvasinio vystymosi noru. Tai reiškia, kad šis taškas atsiskleidė.
Lygiai taip pat nejautėme šio pasaulio, kol tėvas ir motina nepagimdė mūsų; dvasiniame pasaulyje mus irgi pagimdo tėvas ir motina (jie taip ir vadinasi „Aba ve Ima“).
Dvasiškai vystomės veikiami jėgos, kuri vadinama Šviesa.
Ši jėga veda mus paslėpdama ir atskleisdama Šviesą, išsiūbuoja mus, tai šiek tiek atverdama save ir visą realybę, tai vėl paslėpdama, žaidžia su mumis ir priverčia tai daugiau, tai mažiau jos siekti.
Jeigu teisingai reaguojame į Šviesos poveikį, kuri mus mėto tai į gerą, tai į blogą būseną, tai į supratimą, tai į rūką, tada vystomės – dar vieną akimirką, dar dieną, dar savaitę.
Taip galima vystytis tūkstančius metų, o galima viską pabaigti per metus dvejus. Viskas priklauso nuo žmogaus, reikia tik žinoti, kaip teisingai reaguoti į mus vystančią jėgą, kad viską prijungtume prie vieno šaltinio: „Nėra nieko kito, tik Jis“, kuris slepiasi už šios matomos realybės uždangos.
Taip imsiu po truputį Jį skirti, kasiuosi vis giliau į šią realybę, kad pajusčiau šią jėgą ir kad suprasčiau, kaip ji veikia per visus šiuos apvalkalus: artimus draugus, tolimus mums žmones, gamtą, per mane patį, keisdama mane iš vidaus.
Tada pajausiu save lyg juodą dėžę, kuri šiek tiek supranta ir jaučia poveikį; jai tereikia reaguoti į tai, kas su ja vyksta.
Poveikis ateina neva iš mano matomos realybės: iš artimų ir svetimų, draugų ir priešų – jie tai šešėliai, uždengiantys Aukštesniąją jėgą.
Jeigu ši paslėptis verčia mane per ją susisiekti su Kūrėju – tai vadinama šventumo šešėliu, kada aš būtent priešindamas per šį žaidimą kuriu santykius su Kūrėju.
Tada aš suprantu visą šį teatrą, kurį Jis man rodo ir per jį pažįstu ir suprantu Jį.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Atkerėti mūsų gyvenimo burtus“

„Kaip išaugti dvasiškai?“

„Aukštyn atvertos durys“

Komentarų nėra

10-07-01 d. rytinė pamoka (3 dalis)

Pamokos

Trečia dalis (Įvadas į mokymą apie 10 sfirot ,7  d. )

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Ketvirta dalis (Įvadas į „Gyvybės medis 5  d.)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

10-07-01 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Knyga „Zohar“, skyrius „Vajece“, 238 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra

10-07-01 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pirma dalis (Rabašas, straipsnis 19, 1984 m.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra