Pateikti Pirmadienis, 5 liepos, 2010 dienos įrašai.


Absoliuti ramybė begaliniame judėjime

Dvasinis darbas, Realybės suvokimas

Klausimas: Kodėl pasakyta, kad Šviesa yra absoliučioje ramybėje, jeigu visą mūsų kelią lydi Šviesos įėjimas į norą ir išėjimas iš jo?
Atsakymas: Aukščiausios Šviesos absoliuti ramybė – tai jos nuolatinis keitimasis begaliniu dažniu!
Šviesos „nekintamumas“ reiškia jos ramybę, pastovumą, siekiant vienintelio tikslo – juk ji visą laiką atlieka tik tokius veiksmus, kurie veda į tikslą.
Jos absoliuti ramybė reiškia, kad ji nekeičia šio tikslo, ji juda šio tikslo kryptimi begaliniu greičiu.
Ramybė mums reiškia, jog nesusipainiojame kelyje, o veržiamės viena kryptimi ieškodami tūkstančių būdų, kad pajudėtume jos link, kad būtume įtampoje ir dėtume pastangas.
Visa tai vadinama absoliučia ramybe, nes priešais save matau tik vieną vienintelį tikslą.
Šviesa įeina į norą ir išeina iš jo, kiekvieną akimirką vyksta begalinė daugybė jos veiksmų.
Bet jeigu žmogus turi davimo savybę, tai visus šiuos skirtingus veiksmus jaučia kaip amžiną ramybę!

Ištrauka iš 2010-06-27 d. pamokos „Įvadas į komentarus „Sulam“

Komentarų nėra

Embriono užduotis – prilipti prie aukštesniosios pakopos

Dvasinis darbas, Grupė

Klausimas: Kas dvasiniame pasaulyje mums yra „aukštesnioji pakopa“?
Atsakymas: To mes nežinome. Esame aukštesniosios pakopos gimdoje lyg vienintelis taškas, sėklos lašas, mūsų dvasinis rešimo (įrašas, genas). Be šio rešimo daugiau nieko neturime!
Juk mūsų žemiškasis kūnas, protas, jausmai neturi nieko bendro su dvasiniu pasauliu ir ten jų nematyti.
Dvasiniame pasaulyje yra tik aukštesniosios pakopos gimda (Begalybės pasaulio Malchut) ir mes – joje. Kiekvienas iš mūsų – tai rešimo (0/1, šoreš avijut / alef itlabšut) arba taškas širdyje. Dabar mūsų užduotis – pasistengti prisitvirtinti prie gimdos sienelės!
Viskas prasideda nuo tris dienas trunkančios sėklos absorbcijos. Pati pirmoji embriono (mūsų) problema – prilipti prie gimdos sienelės, kitaip tariant, užmegzti pirmąjį kontaktą su aukštesniąja pakopa, o norint prie jos prilipti, reikia anuliuoti save jos atžvilgiu.
Tačiau kur ta aukštesnioji pakopa, kur ta gimdos sienelė, kas tai yra? Aukštesnioji pakopa – tai kabalistinė grupė, mano aplinka! Tokiu pavidalu aukštesnioji pakopa prisistato man kaip Kūrėjas.
Taigi, yra aplinka ir esu aš, prilipęs prie jos. Nepaisydamas visų kliūčių priimu visą grupės noro jėgą ir anuliuodamas save jų atžvilgiu, esu pasiruošęs iš jų priimti viską į save.
Kai prilimpu prie grupės, avijutas, noro stiprumas, ima augti, sukeldamas manyje nemalonius pojūčius: nusivylimą, egoizmo augimą, sunkumą. Tačiau aš turiu tik skverbtis giliau į vidų lyg siurbėlė, įsiliedamas į grupę, „į gimdos sienelę“.
Tada tarp mūsų atsiras pirmasis kontaktas ne per tašką, o per vamzdelį, kuriuo į mane ims tekėti kraujas – ryšys kol kas negyvajame lygmenyje (dam/kraujas – iš žodžio domem/negyvasis), tačiau aš jau gausiu dvasinį maistą iš aukštesniosios pakopos.
Visa tai vyksta per mano ryšį su grupe. Aš neturiu kitos sienelės, per kurią galėčiau patekti į dvasinį pasaulį!

Daugiau šia tema skaitykite:

„Kaip išaugti dvasiškai?“

„Kaip pakilti ant aukštesnės pakopos“

„Iki dvasinio pasaulio tik vienas žingsnis“

Komentarų nėra

10-07-05 d. rytinė pamoka (3 dalis)

Pamokos

Trečia dalis (Mokymas apie 10 sfirot, 7 d. )

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Ketvirta dalis (Įvadas į „Panim Meirot 8 d.)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

10-07-05 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Knyga „Zohar“, skyrius „Vajece“, 286 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra

10-07-05 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pirma dalis (Rabašas, 1 d., 5 straipsnis)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra