Pateikti Penktadienis, 9 liepos, 2010 dienos įrašai.


Kabalistai apie kūrimo tikslą, 10 dalis

Baal Sulamas, Kabalistiniai šaltiniai

Brangūs draugai! Prašau užduoti klausimus didžiųjų kabalistų citatų temomis. Pažadu į juos atsakinėti.

Pasiekti kūrimo tikslą patikėta visai žmonijai

Pasaulio ištaisymo pabaiga ateis, kai visi susivienys siekdami Kūrėjo.
Baal Sulamas. „Laidavimas“, p.20. (RU, ENG)

Kiekvienas žmogus privalo pasiekti savo sielos šaknį.
Baal Sulamas. „Kuriantis protas“ (RU, EN)

Kiekvienam žmogui lemta įgyti visas nuostabias savybes, kuriomis Kūrėjas dar kūrinijos sumanymo pradžioje nutarė apdovanoti kiekvieną kūrinį. Jei to nepasiekei šiame gyvenimo rate, pasieksi kitame ir t.t., kol nusipelnysi įgyvendinti Kūrėjo sumanymą taip, kaip parašyta knygoje „Zohar“.
Baal Sulamas „Įvadas į Mokymą apie dešimt sfirot“ (RU, ENG)

Daugiau šia tema skaitykite:

„Kabalistai apie kūrimo tikslą, 9 dalis“

„Kabalistai apie kūrimo tikslą, 7 dalis“

„Kabalistai apie kūrimo tikslą, 6 dalis“

Komentarų nėra

Naujasis švietimas

Auklėjimas, vaikai

Klausimas: Kaip blogas lavinimas susijęs su tuo, kad žmonės yra nesusivieniję? Aš čia nematau ryšio.
Atsakymas: Tai, ką vadiname „švietimu“, suteikia išsilavinimą, bet neauklėja. Mokykla neformuoja iš vaiko žmogaus, o tiktai suteikia jam fizikos, chemijos ir kitokių žinių.
Mes švietimo sistemą vadiname auklėjamąja, bet ji visiškai neauklėja. Tai matyti iš rezultatų, taip pat iš dalykų, kurių ten mokomasi.
Kiek gi mokykloje yra pamokų bei pokalbių, skirtų auklėti žmogų? Argi kas nors tuo rūpinasi?
Tvarkaraštyje tiktai fizika, chemija, skaitymas, rašymas, o po to stebimės, kodėl vaikai sukelia mums tiek sunkumų.
Mokykla išleidžia robotus, išmokytus dirbti įmonėse. Tai ir yra mokyklos užduotis – paruošti darbuotoją (inžinierių ir pan.) darbui prie „konvejerio“.
O kokiu jis taps žmogumi ir kaip gyvens – švietimo sistemoje tai nieko nejaudina, nes tai iš principo nėra auklėjimo sistema!
Ši švietimo sistema niekada ir nesiekė auklėti žmogaus. Sistema atsirado tuo metu, kai vyko pramoninė revoliucija ir reikėjo valstiečius paversti darbininkais.
Tada ir sugalvojo šiuolaikinę mokyklą tam, kad išmokytų šiek tiek rašyti, skaityti ir pan., kad tas, kuris visą gyvenimą dirbo žemę ir ganė karves, galėtų dirbti su mašinomis, suprastų elementariausius fizikos bei chemijos dėsnius ir galėtų laikytis instrukcijų.
Tai buvo mokyklos pamatas ir tokia ji išliko iki šių dienų.
Bet šiandien turime pereiti prie sistemos, kuri tikrai „lavina“, o tai visai kas kita.
Joje svarbu ne tai, kokios tavo matematikos ar fizikos žinios, o tai, koks tu žmogus!
Žmogus tas, kuris susijungęs su kitais! Tik šis ryšys, o ne mokslo žinių kiekis, leidžia tave vadinti žmogumi.
Jeigu rūpinsies tik pasiekimais moksle, tai tepadės tau sukurti baisesnį ginklą.
Juk savo neištaisytą ego tu papildysi mokykloje įgytomis žiniomis ir pasitelkdamas jas eisi išnaudoti visus kitus. Ir tai bus tavo gyvenimo sėkmės rodiklis.
Taip šiandien auklėjamas žmogus: visų pirma klausiama, kokią specialybę pasirinkai, kiek iš jos galima uždirbti. Ir tai vadinasi lavinimu? !
Jeigu žmonės pamatys, kad atsirado sistema, iš tikrųjų suteikianti vaikams išsilavinimą, jie iš karto atsilieps. Juk šią problemą visi supranta.
Šiandien žmonės netgi nesiveržia gimdyti vaikų, jie neturi, ko jiems duoti. Jie nenori, kad vaikai išvystų dienos šviesą, nes taip būtų pasmerkti beprasmėms kančioms.
Todėl reikia išaiškinti žmogui, kad visos mūsų problemos visuomenėje ir asmeniniame gyvenime kyla tik todėl, kad nėra ryšio tarp mūsų. O jį užmegzti galima tiktai einant Šviesos keliu.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Kaip auklėti vaikus?“

„Kodėl vaikai nenori mokytis?“ (video klipas rusų k.)

„Vietoj profesinio parengimo – auklėjimas“

Komentarų nėra

10-07-09 d. rytinė pamoka (3 dalis)

Pamokos

Trečia dalis (Įvadas į kabalos mokslą, 67 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Ketvirta dalis (Kabalos mokslos esmė)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

10-07-09 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Knyga „Zohar“, skyrius „Vajece“, 378 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra

10-07-09 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pirma dalis (knyga „Šamati“, 108 straipsnis)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra

10-07-08 d. vakarinė pamoka

Pamokos

Kabala pradedantiesiems. Armagedonas

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra