Pateikti Sekmadienis, 18 liepos, 2010 dienos įrašai.


Atlygis už davimą

Dvasinis darbas

Klausimas: Kaip galiu išlaikyti motyvaciją atiduoti, jeigu nematau jokių savo veiksmų rezultatų?
Ar turiu aklai tikėti, kad taip mane veikia studijuojamas tekstas?
Atsakymas: Čia dviguba problema. Viena vertus, turiu prašyti davimo savybės, kuo aš visiškai nesuinteresuotas.
Kita vertus, jeigu ir įvyksta toks stebuklas, kad aš staiga noriu atiduoti, vis tiek laukiu šio veiksmo rezultato gaunančiuose kėlim, kurie negali gauti atlygio už davimą.
Šito tiesiog negali būti, nes jei aš duodu, tai ir rezultatą jaučiu atiduodančiuose kėlim. Bet jeigu duodu, o rezultato laukiu gaunančiuose kėlim, tai lieku dvigubai tuščias.
Todėl tai, jog žmogus nemato tam tikrų savo gerų, teisingų veiksmų, kuriuos jis gal ir atlieka, rezultato – natūralu, nes ne ten ieško.
Jis tikrina savo piniginę – na, kur atlygis už atidavimą? Kur pinigai, kur garbė, valdžia, sveikata, bent kas nors?
Tačiau šiuose kėlim nėra rezultato, netgi atvirkščiai, jie dvigubai tušti. Tiek stengeisi – ir nieko nėra.
Na, tiek to, jei būčiau nesistengęs – nedirbantis negauna (nors aš pasiruošęs gauti ir nedirbdamas), nėra kam reikšti pretenzijų. Bet jeigu duodu ir negaunu, tai dvigubai blogai.
Ką gi daryti? Norint pajusti reakciją į atidavimo veiksmus, jos naudą, reikia atverti atiduodančius kėlim. Reikia teisingai suprasti, koks turi būti davimo rezultatas.
Kaip pasakyta – atlygis už įstatymo vykdymą yra pats įstatymo vykdymas. Arba – atlygis už įstatymo vykdymą yra Teikiančiojo įstatymą pažinimas.
Aš atveriu manyje staiga pradedančią reikštis davimo savybę, viską valdančią Aukščiausiąją jėgą, su kuria staiga pajuntu tam tikrą ryšį.
Arba jaučiu, kad siekiu toliau veikti šia kryptimi. Tai yra atlygis. Jo reikia ieškoti. Mūsų problema ta, kad ieškome ne to ir ne ten.

Daugiau šia tema skaitykite:

Amžinasis variklis, varomas davimo energija

Kaip valdyti savo būsenas?

Psichologinis barjeras davimo kelyje

Komentarų nėra

Kabalistai apie kūrimo tikslą, 13 dalis

Baal Sulamas, Kabalistiniai šaltiniai

Brangūs draugai! Prašau užduoti klausimus šių didžiųjų kabalistų citatų temomis. Pažadu į juos atsakinėti.

Pastabos skliausteliuose – mano.

Kodėl Kūrėjas uždėjo mums kūrinio naštą?
Viso kūrimo tikslas yra tas, kad žemesnieji kūriniai (esantys egoizme ir todėl –  riboti, laikini), laipsniškai vystytųsi laikydamiesi Toros ir priesakų  (atskleisdami savo egoizmą kaip vienintelį blogį ir taisydami jį kabalos studijomis) ir galėtų kilti vis aukščiau (vietoje gavimo ir neapykantos įgydami vis stipresnes davimo ir meilės savybes), kol nenusipelnys  susilieti (savybių panašumu) su savo Kūrėju.
Tačiau kabalos išminčiai čia stabtelėjo ir iškėlė klausimą: „Kodėl iš pat pradžių nesame sukurti visoje geidžiamoje didybėje, idant galėtume susilieti su Kūrėju? Kam Jam reikėjo užkrauti mums kūrinio, Toros ir priesakų naštą?“.
Ir atsakė: „Karti yra gėdos duona“. Tai reiškia, jog tas, kuris valgo ir mėgaujasi tuo, kas įgyta kito sunkiu darbu, bijo žiūrėti duodančiajam į veidą, nes tai jį žemina (suteikia pojūtį tarytum jis neegzistuotų pasaulyje), ir einantis šiuo (dyko gavimo) keliu pamažu praranda žmogiškąjį (panašaus į Kūrėjo) pavidalą.
Ir (kadangi) neįmanoma, kad tame, kas kyla iš Jo Tobulumo, būtų koks nors trūkumas (kitaip Kūrėjas negali atsiskleisti savo kūriniams kaip netobulas), todėl suteikė mums galimybę mokantis Toros ir priesakų (atskleidžiant egoizmą ir jį ištaisant) patiems užsitarnauti savo didybę (prilygti Jam).
Baal Sulamo straipsnis „Toros dovanojimas“, 6-7 p. (RU, ENG)

Daugiau šia tema skaitykite:

Kabalistai apie kūrimo tikslą, 12 dalis

Kabalistai apie kūrimo tikslą, 11 dalis

Kabalistai apie kūrimo tikslą, 10 dalis

Komentarų nėra

10-07-18 d. rytinė pamoka (3 dalis)

Pamokos

Trečia dalis (Mokymas apie 10 sfirot, 7 d., 563 psl.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Ketvirta dalis (Įvadas į „Panim Meirot 19 d.)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

10-07-18 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Knyga Zohar, skyriusLech-lecha“, 41 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra

10-07-18 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pirma dalis (Rabašas, straipsnis „Aš pirmas ir Aš paskutinis)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra