Pateikti Pirmadienis, 19 liepos, 2010 dienos įrašai.


Akmeninės širdies malda

Dvasinis darbas, Ketinimas, malda

Kas nežino, kas yra malda? Ji yra visose religijose, visose kultūrose.
Žmonės kreipiasi vieni į kitus su malda, meldžia ko nors, – malda gali būti skirta žmogui arba Aukščiausiai jėgai (kaip žmogus ją įsivaizduoja).
Maldoje slypi milžiniška jėga. Kai žmogus jaučia, kad papuolė į beviltišką padėtį, iš jo savaime išsiveržia nuoširdus pagalbos prašymas.
Tai tokia natūrali reakcija, kurią mes vadiname malda, prašymu, šauksmu. Dar gali būti dėkingumo malda, taip pat besiveržianti iš pačios širdies.
Tokie veiksmai pažadina milžiniškus žmogaus vidinius išteklius ir išgydo, suteikia gebėjimą įveikti atrodytų neįveikiamas kliūtis.
Kabaloje „malda“ – tai ne bet koks prašymas, o prašymas ištaisyti, pasiekti kūrimo tikslą.
Kol nenukritome iš Kūrėjo jautimo būsenos, mes neturėjome maldaknygių, nes žmonės jautė Kūrėją ir kiekvienas iš širdies kreipėsi į Jį, – „žmogaus siela jį moko“.
Žmogus pats žinojo, ką jam reikia išsiaiškinti ir padaryti, kad dar truputį priartėtų prie tikslo ir susijungtų su Kūrėju, susilygintų su Juo savybėmis. 
Šitaip iki Šventovės sugriovimo visa tauta jautė Aukščiausiąjį ir tai, ko reikia prašyti. Jausmas širdyje, iš esmės, ir buvo malda: „kas širdyje, tas ir lūpose“.
Širdyje žmogus jautė atidavimo, meilės artimui, meilės Kūrėjui, panašumo į Jį siekį – tai jautė širdimi, žodžių nereikėjo.
Išreikšti balsu – mums tai dažniausiai reiškia išgirsti save, pačiam suprasti, ką išgyvena mano širdis.
Tai buvo laikas, kai mes buvome ištaisytos būsenos.
Bet sugriuvus Šventovei mūsų širdyse dėl bendro nuopuolio iš meilės artimui į nepagrįstą neapykantą vienas kitam, mes savo savybėmis tapome nebepanašūs į Kūrėją ir dėl to nustojome Jį jausti, ir mes jau prašome patenkinti savo egoizmą, o ne mus ištaisyti!
Mes prašome to, ko geidžia tas naujas mus užvaldęs noras – egoizmas.
O ko gali norėti egoizmas? – Kad būtų gerai jam, o blogai kitiems, nes kitų atžvilgiu aš pasijusiu dar geriau!
Taip ir dirba mūsų nauja – „akmeninė širdis“. Savaime suprantama, mūsų malda nebus teisinga, kol neištaisysime savo norų.
Bet, kita vertus, mums vis gi reikia žinoti, kokia turi būti teisinga malda, kad suprastume, jei ne širdimi, tai bent protu, ir taisytume savo savybes šia kryptimi.
Tam, kad mes vis dėlto žinotume, ko reikia prašyti, kabalistai sudarė mums maldaknygę…
Iš pamokos pagal Rabašo straipsnį, 2010-07-12.

Daugiau šia tema skaitykite:

„Kaip prašyti, kad būtum išgirstas“

„Dvasinio pakilimo žemėlapis“

„Prašykite ir išsipildys“ 

Komentarų nėra

10-07-19 d. rytinė pamoka (3 dalis)

Pamokos

Trečia dalis (Mokymas apie 10 sfirot, 7 d., 563 psl.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Ketvirta dalis (Įvadas į „Panim Meirot 20 d.)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

10-07-19 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Knyga Zohar, skyriusLech-lecha“, 68 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra

10-07-19 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pirma dalis (Rabašas, 23 straipsnis)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra

Atsakau į jūsų klausimus – 13

Klausimai ir atsakymai

Klausimai  straipsnio „Kabalistai apie kūrimo tikslą“, 12 dalis, tema.

Kodėl Kūrėjas užkrovė mums kūrimo naštą?

Klausimas: Citata: „Tada (jų pačių pasiekta) tobulybė taps jų (užsitarnautu) atlygiu už (jų) darbą, skirtą Kūrėjo suvokimui. Visa tai (Kūrėjo sukurtas blogis ir galimybė ištaisyti jį į gėrį) išplaukia tik iš Jo noro suteikti (kūriniams) visišką gėrį.“
Štai jei pabandysime įsivaizduoti savo tarpusavio santykius (tarp kūrinio) ir Kūrėjo, ką jie daugiau primena: tėvo ir sūnaus/tėvų ir vaiko/vyro ir žmonos/draugų santykius… ar tai kažkokie visai kitokie santykiai? Ar verta apskritai bandyti tai įsivaizduoti?
Atsakymas: Mes negalime įsivaizduoti mūsų santykių su Kūrėju, jei studijuojame kabalos mokslą, kuris mums atskleidžia Kūrėją.
Tačiau kol nepradėjome Jo jausti aiškiai kaip jaučiame viską mūsų pasaulyje, geriau įsivaizduoti Jį kaip gerą, bet griežtą Tėvą.
 

Daugiau šia tema skaitykite:

Atsakau į jūsų klausimus – 12

Atsakau į jūsų klausimus – 11

Atsakau į jūsų klausimus – 10

Komentarų nėra

Kabalistai apie kūrimo tikslą, 14 dalis

Baal Sulamas, Kabalistiniai šaltiniai

Brangūs draugai! Prašau užduoti klausimus šių didžiųjų kabalistų citatų temomis. Pažadu į juos atsakinėti.

Pastabos skliausteliuose – mano.

Kodėl Kūrėjas užkrovė mums kūrimo naštą?
Pamatas, ant kurio stovi visa kūrinija – tai Aukščiausiojo valia (jos esmė ta), kad žmogus tobulintų save ir viską, kas jam sukurta.
Ir tai (jo paties pasiekiama tobulybė) taps jo nuopelnu ir atlygiu. Nuopelnu – nes jis pats stengiasi siekti tobulybės, ir pasiekęs ją, mėgautis savo triūso vaisiais ir savo įnašu į darbą.
Atlygiu – kadangi galų gale jis taps tobulas ir mėgausis tuo amžinai (išsilaisvina iš mirties).
Ramchal. Daat Tvinot, 14.

Jeigu kurdamas pasaulį Kūrėjas turėjo ketinamą suteikti malonumą kūriniams, tai kodėl Jam prireikė sukurti šį materialų pasaulį, išsigimusį ir kupiną kančių, juk ir be to, atrodytų, galėtų suteikti malonumo sieloms tiek, kiek panorėtų?
Ir kodėl sielą apgyvendino šiame kūne, tokiame bjauriame ir užterštame (egoistiniai norai)? Ir į tai atsakė, kad tas, kuris gauna išmaldą, gėdisi žiūrėti į akis duodančiajam.
Vadinasi, kiekviename neužtarnautame atlygyje slypi defektas – gėda prieš duodantįjį.
Ir kad sielos to išvengtų, sukūrė šį pasaulį (tokią būseną, pojūtį), kuriame egzistuoja darbo ir savo pastangomis pelnyto malonumo sąvoka, kadangi gauna užmokestį mainais už pastangas ir tuo gelbėjasi nuo gėdos pojūčio.
Baal Sulamas, TES, 1 dalis, „Vidinis nušvitimas“, 1 skyrius, 6 p.

Daugiau šia tema skaitykite:

 „Kabalistai apie kūrimo tikslą“, 13 dalis

Kabalistai apie kūrimo tikslą“, 12 dalis

Kabalistai apie kūrimo tikslą“, 11 dalis

Komentarų nėra

Pasaulinis kongresas 2010

Kongresai, įvykiai

2010 m. liepos 23 – 25 d. visą pasaulį suvienys ypatingas renginys – pasaulinis kabalos kongresas „Pasaulis vienijasi“!

Peržengiame atstumus! Tūkstančiai žmonių  vienu metu susirinks 40-yje šalių!
Peržengiame laiką! Per kelias minutes įgysime visos kartos patirties!
Peržengiame skirtumus! Pajusime vienybės galią!

Kongreso programa:
– Pasaulinės kabalos akademijos vadovo prof.  Michaelio Laitmano paskaitos.
– Vienijantys seminarai ir aptarimai.
– Pramoginiai renginiai (šokiai ir dainos, teatriniai pasirodymai ir įdomūs konkursai).
– Ugdomieji žaidimai vaikams ir suaugusiesiems.
Tuo pat metu vyks kongresas Molėtų raj., Dubingiuose, kurį organizuoja Baltijos šalių kabalistai. Registruotis čia>>

Registracija anglų kalba >>

Registracija rusų kalba >>

Platesnė informacija el. pašto adresu: info@kabala.lt.

Komentarų nėra