Pateikti Trečiadienis, 11 rugpjūčio, 2010 dienos įrašai.


Išsitaisymo idėjos

Kabala, Kabalistiniai šaltiniai

Iš Baal Sulamo straipsnio „Pratarmė knygai Panim Meirot“: Suprask, ką pasakė išminčiai: „Dovydo sūnus ateis tik tokioje kartoje, kur bus vien teisuoliai, arba vien nusidėjėliai“.
Todėl svarbu suprasti, kad nūnai mūsų laukiamas išlaisvinimas ir Mesijo atėjimas reiškia pažinimo tobulumą pasiekimą, kaip pasakyta: „Ir nebemokys žmogus žmogaus, kaip pasiekti Kūrėją, nes visi pažins Mane“.
O kai Izraelio sūnūs įgis visišką suvokimą, prisipildys žinių šaltiniai ir išsilies už Izraelio ribų visoms pasaulio tautoms, kaip pasakyta: „Ir visi žemėje pažins Kūrėją“, „ir atitekės pas Kūrėją ir prie Jo gėrybių“.

Kiekvienas turi pasiekti pakopą, vadinamą „Mesiju“. Ją galima pasiekti tik skleidžiant žinias apie Kūrėją, t. y. platinant kabalos mokslą pasaulyje visoms tautoms.
Tai ne Izraelio tautos valdžia, o idėjos apie žmogiškosios prigimties ištaisymą skleidimas, šią idėją žmonija įsisąmonins ir įvaldys.
Tai ir vadinama „karaliumi Mesiju“ – Izraelio karalyste, ketinimu „savybių panašumu suvokti Kūrėją“, kai visi kaip lygiaverčiai susijungia tarpusavyje duodami ir taip atveria aukščiausiąją jėgą ir amžinąjį gyvenimą.
Šį darbą turi atlikti kiekvienas žmogus. Tačiau už jo atlikimą yra atsakinga grupė žmonių, kurie dar senovės Babilone gavo šią ištaisymo metodiką.
Ta grupė, vadinama Izraelio tauta, jau praeityje išsitaisė, vėl krito pas likusius „babiloniečius“, susimaišė su jais, ir pirmoji turi išsitaisyti, nes joje įrašytos anksčiau ištaisytos būsenos.
Ištaisymo sklidimas pasaulyje vadinamas Mesijo laiku.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kelyje į galutinį pasaulio ištaisymą

Kabalos mokslo platinimo svarba

Komentarų nėra

Kaip įgyti Aukščiausiąjį protą

Dvasinis darbas

Klausimas: Ar įmanoma pereiti prie davimo be jokio skausmo ir kančių?
Atsakymas: Taip. Galima pereiti be kančių, jei tai vyksta veikiant aplinkai.
Aplinka gali įkvėpti siekti bet kokio, net nerealaus tikslo. Jei visi aplinkui apie tai galvos, ir aš pradėsiu to siekti. Man bus visai nesunku vietoje šiandieninio egoistinio gavimo vertinti davimo savybę kaip didelį apdovanojimą­ – su sąlyga, kad aplinkiniai taip galvos ir elgsis.
Žmogus panašus į kompiuterį. Visuomenė gali ištrinti iš jo seną programą ir instaliuoti naują, pažangesnę, su naujais duomenimis – dėl to aš darau pažangą. Man reikalingas protas tik tam, kad sekčiau tais, kurie rodo man dvasinį kelią. Ne taip jau paprasta jais sekti – juk dėl to nevirsti robotu, o atvirkščiai – augi! Tau visą laiką įvairiais lygiais: negyvuoju, augaliniu, gyvūniniu, žmoniškuoju duodamos kliūtys, trukdančios eiti dvasiniu keliu. Tačiau tu turi sumažinti savo didžiulį egoizmą tam, kad sugebėtum sekti dvasiniu mokytoju. Todėl tau reikia aštraus proto, kad atspėtum visas savo egoizmo pinkles, klastą ir nesektum juo, o eitum aukščiau savo proto – paskui mokytoją. Mums siunčia tokias būsenas, taip suklaidina, kad pradedame jo vengti ir net nekęsti. Tačiau jei sugebi virš to pakilti ir pasiversti „niekuo“, „dulkėmis po teisuolių kojomis“ – vadinasi – eini paskui teisuolį dvasiniu keliu. Tada tu – didelis, toks kaip ir jis. Juk gauni viską, kas jo prote – per jį gauni tai iš Kūrėjo.
Kai sakoma, kad žmonės ėjo paskui Mozę kaip banda paskui piemenį – neturima galvoje, kad jie ėjo kaip gyvuliai. Tai ypatinga tobulėjimo forma, kai anuliuoji save prieš mokytoją, prieš Mozę, o per jį anuliuoji save prieš Kūrėją. Taip pat, kai per meilę žmonėms mes pasiekiame meilę Kūrėjui – taip ir šiuo atveju negalime pasikeisti kitaip. Keiti ankstesnę formą ir įgyji naują – panašią į Kūrėją. Šiuose žodžiuose nėra jokios paniekos. Jei anuliuoji save dvasiniame pasaulyje prieš klipot Asija, Jecira, Brija, Acilut pasaulių aukštyje ir eini paskui mokytoją – pasikeli į šių pasaulių aukštį. Kalbama tik apie tavo pasipriešinimo intensyvumą siunčiamoms (kylančioms) kliūtims. Tai vadinama vadovautis „tikėjimu aukščiau žinojimo“. Juk nesu įgijęs tokio žinojimo, kokį turi mokytojas, tad anuliuoju save jo akivaizdoje, anuliuoju savo protą ir gaunu iš jo naują aukščiausios pakopos žinojimą – „tikėjimą“. Į mane įsilieja jo dvasinio parcufo apatinė dalis, ACHAP, ir aš priimu tamsą kaip šviesą, nors mano egoistiniame nore ji atrodo kaip tamsa. Taip galiu eiti pirmyn dvasiniu keliu.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kaip išaugti dvasiškai?

Geriausia priemonė nuo visų ligų

Kaip išvengti kančių?

Komentarų nėra

10-08-11 d. rytinė pamoka (3 dalis)

Pamokos

Trečia dalis (Mokymas apie 10 sfirot, 15 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Ketvirta dalis (Įvadas į „Panim Meirot 9 d.)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

10-08-11 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Knyga Zohar, skyriusŠoftim“, 10 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra

10-08-11 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pirma dalis (Rabašas, 21 straipsnis )

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra