Pateikti Penktadienis, 13 rugpjūčio, 2010 dienos įrašai.


Manojo egoizmo smėlio audra

Krizė, globalizacija

Klausimas: Jūs norite pasakyti, jog dėl to, jog aš dabar egoistiškai išnaudoju kaimyną, – Indijoje kyla smėlio audra?
Atsakymas: Taip! Žmogus turi suprasti, kad visos problemos kyla dėl to, kad tarp mūsų nėra ryšio.
Tai nereiškia, kad toldamas nuo tavęs aš iš karto sukeliu kokį nors smėlio uraganą. Tačiau susipriešindamas su tavimi aš sutrikdau gamtos jėgų pusiausvyrą.
Visos gamtos jėgos yra vieningos, tarpusavyje susijusios, visos jos pusiausvyroje ir bendroje harmonijoje.
Visos, išskyrus žmogų, kuris dėl savo augančio egoizmo, nenorėdamas atsižvelgti į kitus, tampa aktyviu neigiamu elementu, pažeidžiančiu visų (negyvosios, augalinės, gyvūninės gamtos) jėgų pusiausvyrą.
Problemos sprendimas – tapti tokia pačia integralia visos gamtos dalimi, kaip ir visos kitos dalys.
Mes pradedame suvokti, jog pasaulis yra vieningas, tai uždara sistema, kurioje visi tarpusavyje susiję. Tai reiškia, kad mes privalome susivienyti tarsi „vienas žmogus su viena širdimi“.
O jeigu jūs paprieštarausite, jog mes šito negalime padaryti, – yra kabalos mokslas, kuris padeda pažadinti susivienijimo jėgą.
Žmonija neišvengiamai prieis prie tokios išvados, ir tai įvyks netrukus. Jeigu mes jau įžengėme į šį periodą – toliau viskas vyks labai greitai.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kančių priežastis pasaulyje

Gyvenimas ant ugnikalnio

Mūsų pasaulis – tik koridorius į dvasinį pasaulį

Komentarų nėra

Minint ravą Kuką (1865-1935)

Kabala

Pagrindiniai jo mokymo teiginiai

Ravo Kuko mokymo pagrindas yra kabala. Jis ją laikė esmine, kuriant Izraelyje naują visuomenę ir valstybę, kuri vadovautųsi dėsniu – „Mylėk artimą kaip save“.
Tauta yra vienas organizmas ir vienydamasi turi pasiekti tokią būseną. Tokiu atveju tauta tampa artima Kūrėjui.
Kiekvienas visuomenės narys privalo suprasti savo paskirtį ir, nepaisydamas savo individualumo ir būtent dėl jo, tapti visumos – tautos, o po to ir viso pasaulio dalimi. Tik tada žmogus atlieka savo misiją tapdamas panašus į Kūrėją.
Pats vienas žmogus negali užmegzti ryšio su Kūrėju, tai įmanoma tik susijungus su panašiais į save: „Nuo meilės artimui, prie meilės Kūrėjui“.
Izraelio tauta egzistuoja tik kaip vienas vienetas, siekiantis tarpusavio meilės ir davimo, o paskui – pagal savybių panašumą siekiantis susilieti su Kūrėju. Tokią ją iš babiloniečių sukūrė Abraomas, ir tarpusavio meilė yra jos egzistavimo sąlyga. Tremtyje (priešingumas Kūrėjui), ne Izraelio žemėje (Erec Israel – noras tapti panašiam į Kūrėją) tauta neegzistuoja.
Kad atkurtų ryšį su Kūrėju, tauta grįžta į Izraelio Žemę ir sukuriama valstybė – galimybė ištaisyti save kaip visumą.
Todėl Izraelio Valstybės sukūrimas reiškia Izraelio tautos ištaisymo pradžią, o po to ir visos žmonijos, taip pat jų bendrą pakilimą iki Kūrėjo lygmens. Religinių priesakų laikymasis svarbus siekiant išlaikyti visuomeninius ir kultūrinius visuomenės rėmus. Valstybės sukūrimas leidžia įgyti visuotinę atsakomybę dėl išsitaisymo – iš pradžių Izraelio tautos, o paskui ir visos žmonijos.
Mūsų dienomis žmonija išsivystė ir yra pasirengusi teisingai priimti kabalą – Kūrėjo atskleidimo metodiką. Atėjo metas Izraelio tautai grįžti iš dvasinės tremties ir tapti šviesa pasaulio tautoms jų kelyje atskleidžiant Kūrėją. Tik tokiu atveju Izraelio valstybės sukūrimas bus palaikomas kitų pasaulio tautų. Priešingu atveju, Izraelio tautai nevykdant savo misijos – skleisti pasaulio tautoms išsitaisymo metodiką, – ji bus sunaikinta ir tauta vėl bus ištremta.
Nors sionistai nesuvokia to, kas vyksta, jie priversti pamažu įsisąmoninti, jog šalies ir pasaulio konstituciją būtina grįsti kabala – metodika, kaip atskleisti Kūrėją, Aukščiausią valdančią jėgą.
Izraelio tautos misija ir išskirtinumas – tarnauti žmonijai jos ištaisymo keliuose, būti „šviesa pasaulio tautoms“ (pranašas Izaokas).

Komentarų nėra

10-08-13 d. rytinė pamoka (3 dalis)

Pamokos

Trečia dalis (Įvadas į kabalos mokslą, 77 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Ketvirta dalis (Ištraukos iš ravo Kuko darbų)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

10-08-13 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Knyga Zohar, skyrius „Vajechi“, 1 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra

10-08-13 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pirma dalis (Šamati, 34 straipsnis)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra