Minint ravą Kuką (1865-1935)

Kabala

Pagrindiniai jo mokymo teiginiai

Ravo Kuko mokymo pagrindas yra kabala. Jis ją laikė esmine, kuriant Izraelyje naują visuomenę ir valstybę, kuri vadovautųsi dėsniu – „Mylėk artimą kaip save“.
Tauta yra vienas organizmas ir vienydamasi turi pasiekti tokią būseną. Tokiu atveju tauta tampa artima Kūrėjui.
Kiekvienas visuomenės narys privalo suprasti savo paskirtį ir, nepaisydamas savo individualumo ir būtent dėl jo, tapti visumos – tautos, o po to ir viso pasaulio dalimi. Tik tada žmogus atlieka savo misiją tapdamas panašus į Kūrėją.
Pats vienas žmogus negali užmegzti ryšio su Kūrėju, tai įmanoma tik susijungus su panašiais į save: „Nuo meilės artimui, prie meilės Kūrėjui“.
Izraelio tauta egzistuoja tik kaip vienas vienetas, siekiantis tarpusavio meilės ir davimo, o paskui – pagal savybių panašumą siekiantis susilieti su Kūrėju. Tokią ją iš babiloniečių sukūrė Abraomas, ir tarpusavio meilė yra jos egzistavimo sąlyga. Tremtyje (priešingumas Kūrėjui), ne Izraelio žemėje (Erec Israel – noras tapti panašiam į Kūrėją) tauta neegzistuoja.
Kad atkurtų ryšį su Kūrėju, tauta grįžta į Izraelio Žemę ir sukuriama valstybė – galimybė ištaisyti save kaip visumą.
Todėl Izraelio Valstybės sukūrimas reiškia Izraelio tautos ištaisymo pradžią, o po to ir visos žmonijos, taip pat jų bendrą pakilimą iki Kūrėjo lygmens. Religinių priesakų laikymasis svarbus siekiant išlaikyti visuomeninius ir kultūrinius visuomenės rėmus. Valstybės sukūrimas leidžia įgyti visuotinę atsakomybę dėl išsitaisymo – iš pradžių Izraelio tautos, o paskui ir visos žmonijos.
Mūsų dienomis žmonija išsivystė ir yra pasirengusi teisingai priimti kabalą – Kūrėjo atskleidimo metodiką. Atėjo metas Izraelio tautai grįžti iš dvasinės tremties ir tapti šviesa pasaulio tautoms jų kelyje atskleidžiant Kūrėją. Tik tokiu atveju Izraelio valstybės sukūrimas bus palaikomas kitų pasaulio tautų. Priešingu atveju, Izraelio tautai nevykdant savo misijos – skleisti pasaulio tautoms išsitaisymo metodiką, – ji bus sunaikinta ir tauta vėl bus ištremta.
Nors sionistai nesuvokia to, kas vyksta, jie priversti pamažu įsisąmoninti, jog šalies ir pasaulio konstituciją būtina grįsti kabala – metodika, kaip atskleisti Kūrėją, Aukščiausią valdančią jėgą.
Izraelio tautos misija ir išskirtinumas – tarnauti žmonijai jos ištaisymo keliuose, būti „šviesa pasaulio tautoms“ (pranašas Izaokas).

Komentarų nėra

Komentarai


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kabala/domains/laitman.lt/public_html/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 96

Leidžiamos HTML žymės: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>