Pateikti Šeštadienis, 14 rugpjūčio, 2010 dienos įrašai.


Kaip išsaugoti ryšį su savo vaikais?

Auklėjimas, vaikai

Klausimas: Man gimė sūnus, ir mes kartu galime eiti dvasiniu keliu. Mano kaimynas nestudijuoja kabalos. Jam taip pat gimė sūnus.
Kaimynas mato, kad vaikai atitrūksta nuo tėvų, ir bijo, kad su sūnumi neturės jokio ryšio.
Ką jam galima būtų atsakyti? Jis nesiruošia studijuoti kabalos, tik nori išgirsti patarimą, kaip išsaugoti ryšį su savo vaikais.
Atsakymas: Anksčiau egoistinė egzistavimo forma susiedavo žmones. Namai, šeima, pragyvenimas, sveikata vienydavo žmones šeimos, tautos ir valstybės viduje. Šiandien šie rėmai ўra, ir niekas nežino, kaip tam pasipriešinti ir kas bus toliau.
Kodėl? – Materialusis lygmuo jau nebesieja žmonių. Kiekvienas pradeda augti, tarsi pakelia galvą virš gyvūninio, materialaus egzistavimo lygmens, kaip virš vandens paviršiaus, – ir tu privalai jam pateikti jau dvasinio lygmens atsakymą.
Pasirinkimo nėra – tavo kaimynui teks pasiekti ryšį su savo sūnumi dvasiniame lygmenyje. Kitaip tarp jų nebeliks nieko bendra.
Todėl apie Kūrėją (visų susivienijimą davimo savybėje) pasakyta: „Grąžinantis sūnų širdis tėvams ir tėvų širdis – sūnums“.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kaip auklėti vaikus?

Tėvo vaidmuo vaiko auklėjime (video klipas rusų k.)

Komentarų nėra

Vadovas po knygą „Zohar“. Aukštesniųjų pasaulių sistema

Zohar

Ištraukos iš mano būsimos knygos „Vadovas po knygą „Zohar“

Kad leistų mums realizuoti visą dvasinės raidos procesą, Kūrėjas sukūrė ryšio tarp Savęs ir mūsų sistemą. Per šią sistemą Jis valdo mus iš viršaus, ir per ją galime iš apačios prašyti Jo pagalbos ir ją gauti.
Ši sistema skirstoma į keletą dalių:
1. Begalybės pasaulis, kuriame yra Kūrėjas, čia Jo jėga visiškai atskleista.
2. Žemiau Begalybės pasaulio esantis lygmuo – vadinamas Adam Kadmon pasauliu, jame Kūrėjas savo poveikį dalija į penkias rūšis pagal penkis mūsų ego lygmenis, virš kurių galime pakilti.
3. Po Adam Kadmon pasauliu yra valdymo ir priežiūros sistema, vadinama Acilut pasauliu. Acilut pasaulis skirstomas į penkias dalis – Keter, Hochma, Bina, Zeir Anpin ir Malchut, kurios vadinasi Atik, Arich Anpin, Aba ve Ima, Zeir Anpin ir Malchut (Nukva).
Atik ir Arich Anpin knygoje „Zohar“ vadinami Acilut pasaulio „nepažinia galva“.
Aba ve Ima – tai Chochma ir Bina, iš kurių mums ateina visos Chochma ir Chasadim Šviesos.
Eidamos per Zeir Anpin šios Šviesos pasiekia NukvąAcilut pasaulio Malchut, kuri vadinama Šchina, nes ją pasiekia visa sieloms skirta Begalybės pasaulio Šviesa. Ši Malchut taip pat vadinama „Izraelio sielų susirinkimu“, nes ją sudaro visos sielos, norinčios tapti Isra-El („Tiesiai-pas-Kūrėją“), t. y., pakilti į Begalybės pasaulį.
4. Žemiau Acilut pasaulio yra Brija, Jecira ir Asija pasauliai (pasauliai BJA), kuriuose yra mūsų sielos.
5. Po BJA pasauliais yra šis pasaulis.
„Zohar“ kalba Malchut vadinasi „žeme“, o Bina (Ima) – „padange“. Knygoje „Zohar“ Zeir Anpin ir Malchut vadinami tokiais vardais kaip Šochen ir Šchina, Kūrėju (Kadoš  Bar Chu) ir Izraelio sielų susirinkimu, Jaunikiu ir Nuotaka, Vyriška ir Moteriška dalimi (Zachar ir Nukva).
Kiekvienai iš šių realybę sudarančių dalių „Zohar“ suteikia daugybę pavadinimų, išreikštų alegorijų kalba (midraš). Baal Sulamas, norėdamas padėti mums susijungti su šių pavadinimų vidine esme, greta „Zohar“ žodžių skrupulingai prideda ir kabalistinius terminus.

Daugiau šia tema skaitykite:

Vadovas po knygą „Zohar”. Apie šią knygą.

Vadovas po knygą „Zohar”. Autoriaus įžanginis žodis

Vadovas po knygą „Zohar”. Ryšio su Kūrėju sistema

Komentarų nėra

Artimo žmogaus netektis

Auklėjimas, vaikai, Filmai, klipai

Video klipas rusų k.

Komentarų nėra