Pateikti Sekmadienis, 15 rugpjūčio, 2010 dienos įrašai.


Lapkritį mes laukiame visų jūsų!

Kongresai, įvykiai

Lapkričio mėnesį Tel Avive vyks tarptautinis kabalistų suvažiavimas, kuriame susirinks visi mūsų Akademijoje (ir Izraelyje, ir visame pasaulyje) studijuojantieji kabalą. Tai bus trys susivienijimo dienos!
Tokius suvažiavimus mes organizuojame todėl, kad toks kabalistų nurodymas, – rengti susitikimus, kad galėtume vienytis.
Apie tai rašė Rabašas ir Baal Sulamas, tai išplaukia iš Ari ir Ramchalio kūrinių, tai tvirtino kabalistai Šimonas ir Abraomas.
Juk ištaisymas įvyksta tik dėl sielų susivienijimo, o šis prasideda nuo tarpusavio bendravimo.
Vienintelė tokio bendravimo idėja: pasiekti tokį susivienijimą, kuris vadinamas Kūrėju, davimu, dvasiniu pasauliu.
Šiame susivienijime atsiskleidžia pasauliai (olamot) – tai yra, iš „paslėpties“ (alamot) pereinama prie atskleidimo, ir  Kūrėjas atsiveria vis labiau ir labiau.
Kitaip tariant, mūsų tarpusavio ryšyje vis daugiau atsiskleidžia davimas, meilė – tai ir vadinama Kūrėju.
Kai tarp mūsų išryškėja ši savybė, pajuntame, kad gyvename ir egzistuojame joje, pakildami virš šio pasaulio pojūčių.
Atsiskleisti Kūrėją įmanoma tik tada, kad mes, pradėję veikti šiame pasaulyje, tęsiame darbą dvasinėje erdvėje, kuri atsiveria tarp mūsų.
Todėl mums būtina taip susitikinėti ir vienytis, panaudojant visas šio pasaulio teikiamas galimybes, fizines ar virtualias, – kad užmegztume kuo glaudesnius ryšius.
Mes norime kuo plačiau paskelbti apie šį renginį ir įtraukti į jį kuo daugiau žmonių,
Bet kuris žmogus iš bet kurio pasaulio kampelio, jei tik jaučia šios idėjos trauką, gali atvažiuoti.
Akademijos mokinių užduotis – paruošti šį suvažiavimą, o suvažiavimas skirtas visiems norintiems!

Daugiau šia tema skaitykite:

Prisijunk prie dvasinio tinklo

Kongresui – parengtis numeris vienas!

Kaip pasiruošti kongresui?

Komentarų nėra

Kabalistai apie kabalos mokslo esmę, 6 dalis

Baal Sulamas, Kabalistiniai šaltiniai

Brangūs draugai! Prašau užduoti klausimus pagal šių didžiųjų kabalistų citatas. Pažadu į juos atsakyti.
Pastabos skliausteliuose – mano.

Kabalos mokslas apima visus pasaulio mokslus
Kabalos mokslas apima visus pasaulio mokslus. (Kadangi kabala remiasi vienos pirminės jėgos suvokimu, o ši jėga yra visų iš jos atsirandančių jėgų ir savybių šaltinis, tai pati kabala yra šias antrines jėgas ir savybes tiriančių mokslų šaltinis).
Baal Sulamas „Valios laisvė“

Pagrindinis šio mokslo (kabalos) stebuklas – jame slypintis tarpusavio prasiskverbimas, kitaip tariant,  visos (atskiros) milžiniškos tikrovės dalelės, valdomos jos (šios tikrovės) dėsnių, įsijungia viena į kitą, susijungia, susivienija, kol tampa viena visuma – viskas viską apima ir yra tarpusavyje sujungta.
(Stebuklinga suvokimo ypatybė – tai laipsniškas visų priešingų ir skirtingų objektų, jėgų ir savybių susijungimas, tai suvokiančiajam, priklausomai nuo jo išsitaisymo ir suvokimo lygio, sukuria vidinę harmoniją ir leidžia pajausti tobulumą bei amžinybę.)
Baal Sulamas „Kabalos mokslas ir jo esmė“

Nėra jokio kito mokslo pasaulyje (išskyrus kabalą), kurio sudėtinės dalys būtų taip glaudžiai susijusios ir viena su kita surištos pagal priežasties ir pasekmės dėsnį – tik kabala, ji iš tiesų nuo pradžios iki pabaigos sujungta it ilga grandinėlė (į vieną vieningą kūrinį).
Baal Sulamas „Kabalos mokslo esmė“

Daugiau šia tema skaitykite:

Kabalistai apie kabalos mokslo esmę, 5 dalis

Kabalistai apie kabalos mokslo esmę, 4 dalis

Kabalistai apie kabalos mokslo esmę, 3 dalis

Komentarų nėra

Klausk kabalisto – 62

Interviu, susitikimai, Klausimai ir atsakymai

Laida „Klausk kabalisto“ rusų k.


Klausimus šiai laidai galite pateikti dienoraščio skyrelyje „Klauskite“ arba elektroninio pašto adresu admin.laitman.ru@gmail.com.

[media 1]
[media 2]

Ankstesnės laidos:

„Klausk kabalisto -61“

„Klausk kabalisto -60“

„Klausk kabalisto -59“

Komentarų nėra