Pateikti Antradienis, 17 rugpjūčio, 2010 dienos įrašai.


Vadovas po knygą „Zohar“. Pasaulių sistemos formulė

Zohar

Ištraukos iš mano būsimos knygos „Vadovas po knygą „Zohar“

Ištaisytas noras veikia pagal formulę: „Izraelis, Kūrėjas ir Tora yra viena“.
„Izraelis“ – tai aš, tiksliau sakant, mano vidinis noras siekti Kūrėjo, prilygti Jam („Isra-el“ hebrajų kalba reiškia „Tiesiai pas Kūrėją“).
Kūrėjas – tai tikslas, į kurį veržiuosi.
„Tora“ – tai sielų tarpusavio ryšio, meile tarp mūsų ištaisytas mechanizmas.
Iliustruokime tai pavyzdžiu pasitelkdami žmogaus organizmą. Visos jo dalys teisingai sąveikauja tarpusavyje, padeda viena kitai, esant ryšiui, laidavimui ir vienybei.
Lygiai taip turi veikti sielos. Meile grįstų jų tarpusavio ryšių (visiškos tarpusavio sąveikos) sistema vadinama „Tora“.
Ji apima 613 (TARIJAG) teisingų tarpusavio ryšių tarp kiekvienos sielos ir kitų sielų, ir tarp visų sielų apskritai (paskutinysis ryšys, priesakas, meile susieja visas sielas į vieną visumą).
Jeigu tarp sielų nėra meile grindžiamo ryšio, ir, priešingai, jas sieja neapykanta, tai reiškia, kad Tora sugadinta ir paslėpta.
Nejaučiančios tarpusavio ryšio sielos įvardijamos, kaip esančios tremtyje ir neturinčios kontakto su Tora ir Kūrėju – jų savybės nesutampa, nutrūkęs teisingas ryšys (Tora) tarp jų ir Šviesos (Kūrėjo), užpildančios jų teisingą ryšį.
Tai panašu į skirtumą tarp sveiko ir sergančio organizmo, pastarasis irsta ir jo sistemos nefunkcionuoja.
Vidiniai išsitaisymai, kuriuos atliekame savo nore, kad iš sugadintos būsenos perkeltume jį į ištaisytą, vadinami „priesakais“.
Todėl sakoma, kad pagrindinė Toros taisyklė yra „pamilk artimą kaip save patį“, ji savyje apimanti visą sielų teisingų tarpusavio ryšių sistemą.

Daugiau šia tema skaitykite:

Vadovas po knygą „Zohar”. Kilimas pasaulių pakopomis

Vadovas po knygą „Zohar”. Ryšio su Kūrėju sistema

Vadovas po knygą „Zohar“. Aukštesniųjų pasaulių sistema

Komentarų nėra

10-08-17 d. rytinė pamoka (3 dalis)

Pamokos

Trečia dalis (Mokymas apie 10 sfirot, 6 skyrius, 15 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Ketvirta dalis (Įvadas į „Panim Meirot 14 d.)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

10-08-17 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Knyga Zohar, skyrius „Vajechi“, 42 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra

10-08-17 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pirma dalis (Rabašas, 23 straipsnis )

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra

Vadovas po knygą „Zohar“. Kilimas pasaulių pakopomis

Zohar

Ištraukos iš būsimos mano knygos „Vadovas po knygą Zohar“.

Aukštesnieji pasauliai neegzistuoja fizinėje erdvėje, jie tarsi savybės, neturinčios vietos, tūrio, svorio ir matmenų.
Žmogus, esantis egoistiniuose noruose, duotuose jam nuo gimimo, savo savybėmis savo pojūčiuose suformuoja „šį pasaulį“. Jeigu jame atsiskleidžia „taškas širdyje“, tai jis panorsta pasiekti aukštesnįjį išmatavimą.
Dirbdamas su savimi studijuojančių kabalą žmonių grupėje, žmogus sužadina sau iš aukščiau, per visus pasaulius iš „Begalybės“ lygmens ateinančią Šviesą.
Ši Šviesa pažadina jame poreikį kartu su grupe siekti davimo savybės – Acilut pasaulio Malchut. Pasiekęs jos lygmenį, žmogus pajaučia Kūrėją ir ima Jam duoti taip, kaip šis duoda jam.
Bendras noras, kurį sudaro susijungusios į Acilut pasaulio Malchut sielos, kyla į Zeir Anpin, toliau į Aba ve Ima ir aukščiau – iki pat Begalybės pasaulio. Ir tada iš Begalybės pasaulio, per visas pakopas atgal nusileidžia sieloms Šviesa ir jas pripildo.
Gaudamos pripildymą, sielos auga ir susijungia su Zeir Anpin, kuris joms duoda. Tai vadinama ZA ir Malchut susijungimu, Kūrėjo (Kadoš Bar Hu) ir Šchinos susijungimu, sielų susiliejimu su Kūrėju.
Būtina atlikti daugybę tokių veiksmų, kol visi sielose esantys norai realizuos save ir atves į susiliejimą su Kūrėju. Kai visi norai išsitaisys ir ims duoti Kūrėjui taip, kaip Kūrėjas duoda jiems, ateis visiškas išsitaisymas (Gmar Tikun).

Daugiau šia tema skaitykite:

Vadovas po knygą „Zohar”. Autoriaus įžanginis žodis

Vadovas po knygą „Zohar”. Ryšio su Kūrėju sistema

Vadovas po knygą „Zohar“. Aukštesniųjų pasaulių sistema

Komentarų nėra

Nori milijono? – Imk!

Kabala

Klausimas: Aš esu paprastas žmogus ir noriu gyventi ramiai. Kartais sulaukiu smūgių, tačiau niekada nesusimąstau apie gyvenimo prasmę.
Aš matau, kad žmonėms, kurie studijuoja kabalos mokslą, tai išeina į naudą. Tačiau aš noriu tik ramybės savo gyvenime. Ar ir man reiktų studijuoti kabalą?
Atsakymas: Taip. Juk kabalos mokslas papasakos tau, kaip pasiekti ramybę. Tu neprivalai atskleisti Kūrėją, būsimą pasaulį, dvasinius pasaulius… Tačiau tie, kas to trokšta, – gaus.
O tu paprasčiausiai nori ramybės? – Gausi ją. Jei kabalos mokslas suteikia žmogui bendrą pusiausvyrą, kiekvienas iš šios būsenos gaus tai, ko nori.
Tai vadinama „MAN“ (mana), kuria „maitinamasi dykumoje“ (tuščiame nore),  – kiekvienas joje pajunta norimą skonį.
Nori ramaus gyvenimo? – Prašom! Pageidauji nuotykių kupino gyvenimo? – Imk!

Klausimas: O jei aš noriu milijono dolerių?
Atsakymas: Milijonas dolerių – tai ne „žalių“ popieriukų kiekis, o pasitenkinimo pojūtis. Tu gausi pasitenkinimą lyg iš milijono dolerių. Juk taip mes matuojame prisipildymą.

Komentarų nėra