Pateikti Trečiadienis, 18 rugpjūčio, 2010 dienos įrašai.


Greitoji dvasinė pagalba

Klausimai ir atsakymai, Moters dvasingumas

Klausimas: Vyrai turi grupę, kuri palaiko juos esant bet kokiai būsenai. O ką daryti moteriai, kuri išgyvena „kritimą“?
Iš kur imti jėgų, kad atsispirtum egoizmo augimui, kuris sukelia dvasinį nuopuolį (abejingumą, nusivylimą, nėra „davimo“ tikslo didybės)?
Atsakymas: Daugelį metų kiekvienoje moterims skirtoje pamokoje man užduodavo panašius klausimus.
Tačiau dabar yra praktiškas ir veiksmingas atsakymas –  mūsų dvasinis stimuliatorius, kurį visi kartu kuriame.
Moterys turi tame dalyvauti kaip ir vyrai, juk visi mūsų norai susideda į vieną bendrą norą, kli. Šio noro dydis lems mūsų teisę atskleisti Kūrėjo šviesą.

Daugiau šia tema skaitykite:

Apie ką turėtų galvoti moteris?

Dvasinė moters misija (video klipas rusų k.)

Kūrėjui – visi esame moterys

Komentarų nėra

Vadovas po knygą „Zohar“. Vidurinė linija

Zohar

Ištraukos iš mano būsimos knygos „Vadovas po knygą „Zohar“.

Bendroje sistemoje yra jau ištaisytų sielų. Jeigu mes irgi norime atskleisti Kūrėją, bet jaučiame, kad Jis paslėptas, dvasiniu požiūriu tai reiškia, kad esame „tamsoje“, „naktyje“.
Būtent „naktį“ turime stengtis ir melstis, ir tada tos pačios aukštos sielos, kuriose įsiviešpatavo Kūrėjas, veiks mus per knygą „Zohar“.
Knyga „Zohar“ parašyta specialiai tam, kad užmegztų ryšį tarp mūsų ir šių sielų. Skaitydami „Zohar“ įgyjame ryšį su jomis, ir per šią Knygą jos mums siunčia jėgą, kuri vadinama „į gėrio šaltinį gražinanti Šviesa“.
Nors ši Šviesa neprasiskverbia į mūsų sielas ir jų neužpildo, nes mūsų sielos neatitinka Šviesos („nesutampa savybėmis“), bet ji mus veikia kaip motinos įsčios – gaubia, glosto ir apkabina.
Taip Šviesa pamažu mus taiso tol, kol pradedame jausti ją, ištaisytas sielas, su kuriomis įgijome ryšį skaitydami knygą „Zohar“, ir Kūrėją, viešpataujantį visoje sielų sistemoje.
Ši Šviesa vadinasi supančia Šviesa. Ji įeina į mus, priklausomai nuo to, kiek išsitaisėme, ji užpildo mus ir tampa sielos „vidine Šviesa“, mūsų dvasine gyvybe.
Motinos įsčiose, kurias mums formuoja supanti Šviesa, auga vidurinė linija. Vidurinė linija – tai mano tikslus paskaičiavimas, maksimaliai suderinantis dvi gamtos jėgas – noro jėgą ir Šviesos jėgą, – taip, kad Šviesa ištaisytų Norą.
Ta noro dalis, kuri šiame procese išsitaisė ir tapo panaši į Kūrėją, vadinama vidurine linija. Kitaip tariant, vidurinė linija – tai mano gebėjimo prilygti Kūrėjui dydis.
Tai Kūrėjo pavidalas, kurį šiame procese suformavau savyje, iš savęs. O prasidėjo jis nuo to prašymo – maldos, kuria meldžiausi „naktį“.

Daugiau šia tema skaitykite:

Vadovas po knygą „Zohar”. Pasaulių sistemos formulė

Vadovas po knygą „Zohar”. Kilimas pasaulių pakopomis

Vadovas po knygą „Zohar”. Ryšio su Kūrėju sistema

Komentarų nėra

10-08-18 d. rytinė pamoka (3 dalis)

Pamokos

Trečia dalis (Mokymas apie 10 sfirot, 6 skyrius, 15 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Ketvirta dalis (Įvadas į „Panim Meirot 17 d.)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

10-08-18 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Knyga Zohar, skyrius „Vajechi“, 63 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra

10-08-18 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pirma dalis (Rabašas, 11 straipsnis )

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra