Pateikti Šeštadienis, 21 rugpjūčio, 2010 dienos įrašai.


Vadovas po knygą „Zohar”. Išbandykite gyvenimo skonį!

Zohar

Kad pajaustume, apie ką kalbama, pateiksiu pavyzdį: tarkime, aš ateinu į svečius pas labai gerbiamą žmogų.
Vaišingas šeimininkas man siūlo rinktinius patiekalus, kviečia žaisti golfą, paklausyti muzikos…
Bet man, paprastam žmogeliui, tai visai neįdomu. Aš neturiu jokio ryšio su šiais malonumais, niekada jų nejaučiau, todėl – negeidžiu.
Aš nustebęs žvelgiu į namų šeimininką ir sakau: „Ko tu nori iš manęs?! Aš atėjau pas tave ne tam, kad pajusčiau malonumo iš to, ką mėgsti tu. Aš noriu pajusti malonumą iš to, ką mėgstu pats!“
Šeimininkas atsakė: „Mano drauge! Aš noriu tau suteikti begalinį malonumą – tu net negali įsivaizduoti, koks tai puikus jausmas. Pasistenk prie jų priprasti ir atskleisi aukštesnį malonumą – nepalyginamą su tais, prie kurių esi pripratęs…“
Ką daryti? Aš galiu patikėti šeimininku ir pasistengti iš jo išmokti naujų skonių, nors jie ir nėra man įprasti bei patrauklūs. Taip po truputį aš išmoksiu ir pradėsiu jausti jų ypatingą, tiesiog dievišką skonį.
O gali būti ir taip, kad šeimininkui pasakysiu: „Žinai ką? Man sunku priprasti prie naujų skonių, tokių sudėtingų sąlygų ir pamiršti ankstesnius įpročius. Aš negaliu. Palik mane ramybėje, aš grįžtu į savo įprastą gyvenimą…“
Ką atsakys šeimininkas?
„Tiek to. Grįšk.“
Tačiau, grįžęs į įprastą gyvenimą, pajuntu nemalonias būsenas ir prisimenu šeimininko žodžius apie kitą, aukštesnįjį skonį ir galop grįžtu pas jį.
Gali būti, kad aš ir vėl grįšiu pas save, ir vėl ateisiu pas šeimininką, ir taip keletą kartų.
Tačiau kol kas dėl mane apėmusios nevilties nesuvokiu, kaip svarbu ateiti pas šeimininką – kad  jis galutinai pakeistų manuosius pomėgius. Jau žinau, kad tik taip pajusiu gyvenimo skonį.

Daugiau šia tema skaitykite:

Vadovas po knygą „Zohar”. Iš tamsos – į šviesą

Vadovas po knygą „Zohar”. Vidurinė linija

Vadovas po knygą „Zohar”. Pasaulių sistemos formulė

Komentarų nėra

Klausk kabalisto – 63

Interviu, susitikimai, Klausimai ir atsakymai

Laida „Klausk kabalisto“ rusų k.


Klausimus šiai laidai galite pateikti dienoraščio skyrelyje „Klauskite“ arba elektroninio pašto adresu admin.laitman.ru@gmail.com.

[media 1]
[media 2]

Ankstesnės laidos:

„Klausk kabalisto -62“

„Klausk kabalisto -61“

„Klausk kabalisto -60“

Komentarų nėra

Kada mezgasi ryšys su Šviesa…

Zohar

Skaitant knygą „Zohar“. Visos kabalistų parašytos knygos gali atnešti man grąžinančią į šaltinį Šviesą. Tačiau pati didžiausia Šviesos jėga ateina pas mane skaitant „Zohar“.
Šviesa veikia, tik jeigu kartu norime pasiekti laidavimą, vienybę, meilę, tapti „kaip vienas žmogus su viena širdimi“, tapti panašiu į aukštesniąją pakopą.
Visiškai nesvarbu, kiek suprantame. O jeigu nesugebu susijungti, ateis jėga iš aukščiau ir tai atliks.
Vos tik pasijusiu nors šiek tiek susijęs su visais kitais, – šiame ryšyje atskleisiu dvasinį pasaulį. Tai vyksta mūsų viduje, tarsi be sąmonės esantis žmogus ima ją atgauti ir pajaučia, kur iš tiesų esąs.
Paslėptis išnyksta – aš jaučiu, kad čia visada buvo ir yra realybė, kurios anksčiau nejaučiau. Ir visa tai priklauso tik nuo to, kad noriu būti susijęs su kitomis jos dalimis. Teisingame tarpusavio ryšyje atskleidžiu tikrąją tikrovę.

Daugiau šia tema skaitykite:

Prieš skaitydami knygą „Zohar“

Spąstai Šviesai

Nuolat grąžinti save į gyvenimą

Komentarų nėra