Pateikti Antradienis, 24 rugpjūčio, 2010 dienos įrašai.


Kilti meilės pakopomis

Dvasinis darbas

Klausimas: Noras stipriau tarpusavyje susijungti pasireiškia mintyse ar pojūčiuose?
Atsakymas: Noras stipriau tarpusavyje susijungti pasireiškia tuo, kad noriu būti bendrame pojūtyje, kur nėra skirtumo tarp „aš“ ir „kiti“, o yra kažkas bendro.
Bet kas tai – aš nežinau. Nenoriu jausti savojo ‚aš“, noriu jausti „mes“, kur aš ir kitas nėra atskirti. Tai nauja, iš mūsų kilusi realybė.
Juk aukštesnėje pakopoje, kurią atveriame savo pastangomis, noras (nedalomas lyginant su mūsų pakopa) tarytum daugybė vandens lašų susilieja į vieną didelį lašą.
Ir tada neįmanoma atskirti mūsų ankstesnės būsenos, kurioje kiekvienas iš mūsų buvome atskirai.
Mūsų kalba tai sunku tiksliai išreikšti, bet aš tartum prarandu save, nėra manojo „aš“ – kitoje pakopoje jis virsta „mes“.
Bet dar aukštesnės pakopos atžvilgiu vėl palaipsniui atsiveria mūsų susiskaidymas.
Juk po to, kai pasiekiame aukštesnę pakopą, kurioje visi susilieja į vieną lašą, mumyse atsiskleidžia nauji norai, nauji egoizmo klodai.
Iš kur jie atsiskleidžia? Iš aukštesniojo ACHAP, kuris juos išryškina. Tada atskleidžiu, kad aš visai nesusijęs su kitais, kad aš – pats sau ir jie – taip pat.
Taip būna mūsų gyvenime – tu nori susijungti su kuo nors visa širdimi ir siela, o po akimirkos prasideda įvairūs jus skiriantys išskaičiavimai.
Dvasiniame pasaulyje irgi vyksta, bet būtent todėl, kad aukštesnioji pakopa pradeda išryškinti tau tavo būsenos trūkumus.
Tau atrodė, kad susivienijote, o dabar tau parodoma, kad ne: jus vėl skiria egoistiniai išskaičiavimai ir netgi neapykanta, nors anksčiau galvojai, kad tarp jūsų viešpatauja vien meilė.
Kaip ir mūsų pasaulyje – mes galvojame, kad visą laiką meilę keičiame neapykanta, o neapykantą meile.
Bet taip nėra. Tai skirtingos pakopos. Kaskart mums atsiveria didesnis ego, ir todėl kiekvienoje pakopoje blogis visada virsta gėriu, o po to gėris vėl virsta blogiu, ir taip mes vystomės.

Daugiau šia tema skaitykite:

Panorėkite – ir išgirsite!

Dvasinis liftas

Kaip išaugti dvasiškai?

Komentarų nėra

Vadovas po knygą „Zohar“. Kelias Kūrėjo atskleidimo link

Grupė

Ištraukos iš mano būsimos knygos „Vadovas po knygą „Zohar“.

Ištaisyti santykius kabalistinėje grupėje nuo meilės sau į meilę artimui įmanoma tik padedant tai pačiai aukščiausiai jėgai, kuri sukūrė „blogajį pradą“, mūsų egoizmą.
Tik ji blogąjį pradą gali paversti geru, kaip parašyta: „Aš sukūriau blogąjį pradą ir daviau Torą jam ištaisyti“, – pasakė Kūrėjas, – nes joje esanti Šviesa grąžina į šaltinį“, t. y. į vienybę ir meilę.
Iš tikrųjų mes ir dabar esame teisingoje tikrovėje – glaudžiai tarpusavyje susiję tarsi vieno kūno dalys, abipusėje meilėje, susilieję su sukūrusia mus aukščiausiąja jėga, kupini gėrio ir gausos. Mes tik turime pabudę pajausti ir suvokti šią tikrovę, lyg žmogus be sąmonės, kurios turi atsipeikėti, kad suvoktų esąs gyvas.
Nubusti, gauti gyvybę mums teikiančią jėgą, gražinančią į šaltinį Šviesą galime tik tuo atveju, jeigu susirenkame kartu.
Grupėje stengiamės palaikyti ryšį, būti tarpusavio meilėje, pakilti virš natūralių egoistinių jausmų. Kartu skaitome knygą „Zohar“.
Ši knyga kalba apie tarpusavio susijungimą, apie mūsų ištaisytą būseną, ir todėl knygos „Zohar“ skaitymas kartu su ketinimu pasiekti vienybę pažadina Šviesą, grąžinančią iš nebūties.
Palaipsniui imame jausti ryšį ir šio ryšio viduje pajaučiame Kūrėją. Taip realizuojame kabalos mokslo esmę – Kūrėjo atskleidimą kūriniams.

Daugiau šia tema skaitykite:

Vadovas po knygą „Zohar”. Grupė – priemonė dvasiškai vystytis

Vadovas po knygą „Zohar”. Išbandykite gyvenimo skonį!

Vadovas po knygą „Zohar”. Iš tamsos – į šviesą

Komentarų nėra

10-08-24 d. rytinė pamoka (5 dalis)

Pamokos

Penkta dalis (Pasiruošimas kongresui, Rabašas, 169 psl. )

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra

10-08-24 d. rytinė pamoka (3 dalis)

Pamokos

Trečia dalis (Mokymas apie 10 sfirot, 6 skyrius, 15 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Ketvirta dalis (Laidavimas 19 d.)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

10-08-24 d. rytinė pamoka (1 ir 2 dalys)

Pamokos

Pirma dalis (10-08-17 d. pamokos Rabašas, 23 straipsnis “ kartojimas)

Antra dalis (Knyga Zohar, skyrius „Vajechi“, 23 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra