Pateikti Trečiadienis, 25 rugpjūčio, 2010 dienos įrašai.


Pirmasis dvasinis noras jau yra!

Dvasinis darbas, Kongresai, įvykiai

Klausimas: Kodėl po kiekvieno kongreso, po didelio pakilimo ir entuziazmo, visada jaučiame kritimą?
Atsakymas: Tai jau dvasinis procesas. Kongrese įgijome didelį „kli“ (dvasinį indą), prisijungėme prie naujo didelio noro. Ir jeigu po to nieko nepridedu prie šio naujojo noro, jaučiu tuštumą.
Dienos metu susijungiau su tūkstančių žmonių norais ir pajutau mus, kaip vieną žmogų su viena širdimi. Pajutau mūsų tarpusavio laidavimą.
Jaučiau, kad netekau savęs, ištirpau juose, atidaviau save į jų rankas! Galbūt tik tam tikromis akimirkomis, nesąmoningai – bet tai atsitiko! Vadinasi, aš pirmą kartą jau prisijungiau, atskleidžiau dvasinį norą, kli, kurio anksčiau neturėjau.
Pirmiau turėjau tik materialius norus, kuriuos norėjau egoistiškai užpildyti. Tai vadinama gyvūniniu noro lygmeniu.
O dabar pats nežinau, kaip tai atsitiko, bet aš prisijungiau prie kažko labai didelio. Šis susijungimas – tai dvasinio pasaulio, davimo trūkumas, tai dvasinis noras, kurio prieš tai manyje niekada nebuvo.
Dabar man reikia su juo dirbti! O aš jį metu ir noriu grįžti prie savo seno, įprasto noro ir vėl jame laukiu įprastų, egoistinių malonumų. O kas vyksta su tuo nauju, dvasiniu noru? Ar šis didžiulis troškimas lyginant jį su egoistinio noru lieka tuščias?!
Žinoma, mano gyvenimas netenka skonio, nesuprantu, kuo galiu pasitenkinti, kur mano įprasta „mėsa ir vynas“ – jie jau man neteikia malonumo kaip kadaise.
Todėl jau dabar, iš anksto, laukdami būsimo didžiulio suvažiavimo lapkritį, kur atskleisime dar didesnį ir stipresnį dvasinį norą, turime paruošti šiam norui teisingą atsaką.

Iš 2010 m. rugpjūčio 16 d. pamokos pagal straipsnį „Pratarmė knygai Panim Meirot“

Komentarų nėra

Kas yra tikrasis „platinimas“?

Dvasinis darbas

Priklausomai nuo to, kiek susijungsime ir dalyvausime bendruose veiksmuose (kongresuose, vienybės vakaruose, „stimuliatoriaus“ sistemoje), per mus ims ristis bendros Šviesos bangos, kurios palaipsniui priartins mus prie aukštesniojo pasaulio kranto.
Ir tada pamatysime, kad daugybė žmonių kartu įsisiūbuoja ant vienos bangos atlikdami bendrą dvasinį veiksmą!
O kadangi aukščiausia jėga sinchroniškai veikia daugybę įvairių žmonių, tai šioje sąjungoje atsiskleidžiančio dvasinio noro ir priešais jį esančios Šviesos galia pradeda veikti visą žmoniją – štai ši įtaka ir vadinama kabalos platinimu!
Žmonės nesąmoningai ims jausti šį reiškinį dėl to, kad mes visi esame sujungti į vieną sielą. Ir netgi tie, kurie nematė ir negirdėjo, neišvengiamai įsisiūbuos ant tos pačios bangos ir pajaus šį pasaulyje egzistuojantį dvasinį judėjimą. Pasaulis taps jautresnis Šviesos poveikiui.
Taip visą pasaulį įsiūbuojame bangomis, kurias kartu sukuriame, pakeliame visą pasaulį ir nuleidžiame – pakeliame davimo kibirkštis ir nuleidžiame egoistinį purvą, vis daugiau davimo kibirkščių atsiduria viršuje – ir žmonės ima klausti apie gyvenimo prasmę. Taip pagreitiname taisymosi procesą.

Daugiau šia tema skaitykite:

Magiška dvasingumo trauka

Kelias, kurį tiesiame

Ne prabanga, o išsitaisymo būdas

Komentarų nėra

10-08-25 d. rytinė pamoka (5 dalis)

Pamokos

Penkta dalis (Rabašas, 8 straipsnis)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra

10-08-25 d. rytinė pamoka (3 dalis)

Pamokos

Trečia dalis (Mokymas apie 10 sfirot, 6 skyrius, 15 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Ketvirta dalis (Laidavimas 20 d.)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

10-08-25 d. rytinė pamoka (1 ir 2 dalys)

Pamokos

Pirma dalis (10-08-18 d. pamokos Rabašas, 11 straipsnis “ kartojimas)

Antra dalis (Knyga Zohar, skyrius „Vajechi“, 41 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra