Pateikti Ketvirtadienis, 26 rugpjūčio, 2010 dienos įrašai.


Vadovas po knygą „Zohar“. Geras ir mylintis

Zohar

Ištraukos iš mano būsimos knygos „Vadovas po knygą „Zohar“

Mes egzistuojame realybėje, kuri apima Kūrėją, Kūrėjo ir kūrinių ryšių sistemą ir kūriniją.
Per šia sistemą, Kūrėjas mus valdo, kad atvestų į kūrimo tikslą – „suteikti malonumą kūriniams“, padaryti mus panašiais į Save. Kūrėjas nori su mumis pasidalinti viskuo, ką turi.
Todėl nuo pat pradžių visa, kas egzistuoja tikrovėje, turime matyti kaip sukurtą mylinčio Tėvo.
Bet Jis turi paskatinti mus vystytis savarankiškai, kad taptume nepriklausomi ir dideli. Ir todėl yra priverstas veikti mus iš dviejų pusių – gailestingumo ir griežtumo.
Ir nors visa tai išeina iš Kūrėjo, iš Jo geros ir mylinčios širdies, bet dalijasi į dvi priešingas jėgas, kurias mes suvokiame kaip gėrio ir blogio, gailestingumo ir griežtumo, šviesos ir tamsos apraiškas.
Čia „apačioje“ suvokdami visas mūsų gyvenimo aplinkybes, mes neturime pamiršti, kad gauname jas iš gerojo Tėvo, ir net blogiausi, skaudžiausi jo poveikio metodai kyla iš noro suteikti mums malonumą.
Jeigu šito nepamirštame ir viską susiejame su Juo – „Nėra nieko kito, išskyrus Jį, gerą ir kuriantį gėrį“, tada sujungiame šias dvi linijas atgal į vieną – su tuo pačiu šaltiniu.
O kadangi juos sujungiame mūsų prote ir širdyje, tai šitaip susiliejame su Kūrėju.

Daugiau šia tema  skaitykite:

Vadovas po knygą „Zohar”. Kelias Kūrėjo atskleidimo link

Vadovas po knygą „Zohar”. Grupė – priemonė dvasiškai vystytis

Vadovas po knygą „Zohar”. Išbandykite gyvenimo skonį!

Komentarų nėra

Kur sau rasti asilų varovą

Dvasinis darbas

Šią sistemą, kurią dabar visi drauge turime sukurti, vadinu „Stimuliatoriumi“ – pagal žodį „stimulas“ (išvertus iš graikų kalbos – aštri lazdelė, kuria varydavo asilus, priversdami juos judėti pirmyn).
Mūsų atžvilgiu tai veikia taip pat, nes tik tokią kalbą supranta mūsų „asilas“ (chamor) – egoistinis noras (chomer).
Tačiau vietoj to, kad ragintume savo „asilą“ dūriais, kentėjimais, norime savyje pažadinti žmogų, kad jis žvelgtų pirmyn ir pats veržtųsi tenai.
Kitaip tariant, mums reikalingas teigiamas stimulas – „meilės kančios“, kylančios iš noro pasiekti tą būseną, kad būtent jos, o ne kūniškos kančios „iš užnugario“ ragintų mus eiti „pirmyn“.
Turime pažadinti savyje kančias: „Kodėl lig šiol nesusijungiau ir nesusiliejau su Kūrėju, kodėl nebijau?“.
Pirmas grįžimo pas Kūrėją etapas – „grįžimas iš baimės“: kai pats išsiugdau savyje baimės jausmą dvasinio tikslo, Kūrėjo, davimo atžvilgiu, o ne bėgu baimindamasis smūgių, stumiančių mane iš už nugaros. Keičiu motyvą – stimulą (graikų k.).
Jeigu bėgu pirmyn patirdamas smūgius (baimės šiame pasaulyje ir/ar bausmės būsimame pasaulyje) – tai nevadinama grįžimu pas Kūrėją. Taip žmonija vystosi tūkstantmečius – tai ne dvasinis vystymasis, o paprasčiausia natūrali norų evoliucija, nemalonios būsenos pakeitimas nauja, malonesne – kaip tikimės.
Grįžimas pas Kūrėją, apie kurį sakoma: „tšuva – grąžinti hei prie vav“ – reiškia pačiam savyje pagimdyti baimę, kad nėra manyje davimo ir meilės savybės! Ką gi man daryti, jeigu nesijaudinu dėl to, jeigu nebijau?! Kur man gauti šią baimę? Tik iš aplinkos!
Jeigu aplinka priešais mane sukurs tokį paveikslą, kad suprasčiau, jog dabar mano būsena pasibaisėtina, tačiau ateityje manęs laukia kažkas itin nuostabaus – tai imsiu veržtis pirmyn.
Tai vadinama teisingu dvasiniu akstinu, kuriam padedant judame pirmyn – nes šis judėjimas remiasi savo noru, ir visą šį kelią reikia įveikti „prabudus iš apačios“.
Tačiau jeigu nesusikuriu sau aplinkos, kuri įkvėpia man tokį veržimąsi pirmyn, kad aš bėgu bijodamas, jog iki šiol nepasiekiau to tikslo, bėgu, lyg iš paskos mane persekiotų baisios nelaimės – tai niekada nepereisiu prie kitos akimirkos! Aš nepajudėsiu iš vietos.
Todėl mums reikalingas „stimuliatorius“ – teigiamas akstinas!

Daugiau šia tema skaitykite:

Dvasinis stimuliatorius – žingsnis į ateities visuomenę

Nepražiopsokite progos!

Kaip įgyti Aukščiausiąjį protą

Komentarų nėra

10-08-26 d. rytinė pamoka (5 dalis)

Pamokos

Penkta dalis (Rabašas, 32 straipsnis, 1988 m.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra

10-08-26 d. rytinė pamoka (3 dalis)

Pamokos

Trečia dalis (Mokymas apie 10 sfirot, 6 skyrius, 15 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Ketvirta dalis (Laidavimas 21 d.)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

10-08-26 d. rytinė pamoka (1 ir 2 dalys)

Pamokos

Pirma dalis (10-08-19 d. pamokos Rabašas, 1 straipsnis “ kartojimas)

Antra dalis (Knyga Zohar, skyrius „Vajechi“, 50 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra