Pateikti Pirmadienis, 30 rugpjūčio, 2010 dienos įrašai.


Nuo ko saugo klipa?

Kabala

Klausimas: Nuo ko mus saugo klipa (žievė, netyra jėga)?
Atsakymas: Klipa saugo mus nuo Kūrėjo! Būdami išdidūs negalime su Juo susijungti, ir visada vystomės veikiami dviejų jėgų: viena jėga padedant Šviesai vysto mane viduje, o kita laiko ir stabdo mane, kad likčiau savo nore mėgautis dėl savęs – tai ir yra klipa.
Tačiau, kai išaugame iki kitos būsenos, reikia nuimti ir išmesti klipą, kad galėtume vartoti subrendusį vaisių – žmogaus maistui. Todėl priimta nuo vaisių nulupti žievę ir jos nevalgyti…

Daugiau šia tema skaitykite:

Mūsų pasaulis – dvasinio pasaulio šešėlis

Visi pasauliai – mano viduje

Gyvenimas – tai susiliejimas su Kūrėju

Komentarų nėra

Siela yra kiekviename žmoguje!

Platinimas, Viena siela

Jeigu studijuosime kabalą tik dėl žinių, nenorėdami savęs ištaisyti – iš to nebus jokios naudos! Svarbiausia – pritraukti sau gražinančią į šaltinį Šviesą.
Todėl praėjusiais amžiais kabalistai slėpė savo knygas, nes žmonės dar nejautė taisančios Šviesos poreikio.
Ir kam tada duoti žmogui knygą? Jis matytų joje tik negyvas raides, tuščias akutes.
Todėl kabala buvo draudžiama! Jeigu žmoguje nesubrendo teisingas noras – kabala jam nebus naudinga, ji atneš tik žalos, nes žmogus studijuos ją mechaniškai, taip ir liks kaip buvęs materialiame lygmenyje.
Bet tada kyla klausimas: kodėl platiname kabalą visiems, neaplenkiant tų, kurie dar neturi dvasinio noro, „taško širdyje“?
Todėl, kad mūsų norą sudaro visi lygmenys. Bendras dvasinis indas apima visas sielas, visus žmones, netgi tuos, kurių sielose dar neatsiskleidė dvasinio taisymosi rešimot, šios sielos negali pradėti taisytis tiesiog dabar, nes nejaučia poreikio pasiekti dvasinį tikslą.
Tačiau kiekvienas žmogus turi sielą! Ir visos jos sudaro Begalybės pasaulio Malchut. Todėl, kai prisijungiame visas šias sielas, jos įsijungia į mūsų ratą, ir mes spinduliuojame jiems mūsų pritrauktą supančią Šviesą, veikiančią visus, kurie kaip nors su mumis susiję.
Supanti Šviesa neveikia jų tokia jėga kaip veikia mus. Mumyse ji betarpiškai veikia dvasinį rešimo, o juose šis rešimo dar neatsiskleidė, ir Šviesa jį veikia netiesiogiai, bet, nepaisant visko, artina juos prie ištaisymo ir jungia prie mūsų bendro, dvasinio organizmo.
Todėl tai anaiptol ne beprasmis darbas! Baal Sulamas rašė, kad kabalos mokslo platinimas plačioms masėms ir yra vadinamasis „Mesijo rago kvietimas“.

Daugiau šia tema skaitykite:

Pažadinti gėrio jėgas

Kas yra tikrasis „platinimas“?

Kada mezgasi ryšys su Šviesa…

Komentarų nėra

10-08-30 d. rytinė pamoka (3 dalis)

Pamokos

Trečia dalis (Mokymas apie 10 sfirot, 4 skyrius, 268 psl.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Ketvirta dalis (Įvadas į „Panim Meirot 19 d.)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

10-08-30 d. rytinė pamoka (1 ir 2 dalys)

Pamokos

Pirma dalis (Pasiruošimas kongresui: Rabašo straipsnis)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Antra dalis (Knyga „Zohar“, skyrius „Vajechi“, 8 pamoka )

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra