Pateikti Šeštadienis, 4 rugsėjo, 2010 dienos įrašai.


Vadovas po knygą „Zohar“. „Lego“ žmonijai

Krizė, globalizacija

Ištraukos iš mano būsimos knygos „Vadovas po knygą „Zohar“.

Mūsų tarpusavio ryšį galima palyginti su paveikslu, kurį ne tik supjaustė (sudaužė) į smulkias daleles, bet dar ir neteisingai sudėliojo.
Jeigu tarp mūsų nebūtų jokio ryšio – tai dar kaip nors, tačiau sudaužymas sukūrė neigiamą, egoistinį ryšį.
Kodėl taip sukurta? Reikalas tas, kad neigiamas ryšys tarp visų gamtos dalių – tai „pagalba prieš“, idant padėtų mums atrasti Kūrėjo prigimtį Jo išorėje.
Be šio neigiamo tarpusavio ryšio, negalėtume pastebėti, kad priklausome tik nuo to, koks ryšys mus sieja – jis viso blogio ir viso gėrio priežastis.
Jeigu mus sietų geras tarpusavio ryšys, neįstengtume pasiekti Kūrėjo, juk būtume Jame. Jeigu mūsų nesietų joks ryšys, nepajėgtume savo gyvenime pažinti blogio priežasties.
Atskleisdami, jog mūsų tarpusavio ryšys yra blogas ir sukelia visas kančias, galime šį ryšį pakeisti geru tiek, kad stumiami kančių ateitume pas Kūrėją. Ir įsisąmoniname, kad kitaip nebūtume atėję.
Kartais gyvenime nutinka taip: susiklosto situacija, kuri suartina mus su kitais žmonėmis.
Anksčiau mūsų nesiejo artimas ryšys, mes buvome vieni nuo kitų nutolę, pagarbūs ir mandagūs. Tačiau staiga, dėl kažkokios priežasties atsidūrėme kartu, susieti bendro reikalo, bendros problemos.
Mes suartėjome – ir dabar atrandame, kokie mes skirtingi, kaip netinkame vienas kitam… Štai tada tarp mūsų atsiskleidžia blogis, kuris buvo ir anksčiau, bet nebuvo atskleistas.
Pastebėję, kad ryšys tarp mūsų blogas, mes paprastai siekiame atitolti vienas nuo kito, tačiau jeigu išorinės sąlygos mums to neleidžia, tai neturime pasirinkimo – mums teks ištaisyti tarpusavio santykius.
Nejau jums tai neprimena žmonijos būsenos mūsų dienomis? Praeityje ryšiai tarp šalių buvo silpni, kiekviena valstybė siejo ryšiai su nedaugeliu šalių. Tarp mūsų nebuvo tikrojo ryšio, todėl ir blogis ne taip išryškėdavo.
Laikui bėgant pasaulis tapo globalus, pasirodė, kad visi su visais susijęs, visi veikia visus. Mums nėra kur pabėgti vieniems nuo kitų, ir todėl tarp mūsų atsiskleidžia neapykanta. Ir ši neapykanta privers mus ištaisyti tarpusavio santykius.

Daugiau šia tema skaitykite:

Vadovas po knygą „Zohar”. Geras ir mylintis

Vadovas po knygą „Zohar”. Kelias Kūrėjo atskleidimo link

Vadovas po knygą „Zohar”. Grupė – priemonė dvasiškai vystytis

Komentarų nėra

Vienybės žiedas, juosiantis visą pasaulį

Dvasinis darbas, Grupė, Kongresai, įvykiai

Kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį vyksta „Vienybės diena“, kurioje dalyvauja daugybė kabalistinių grupių iš viso pasaulio ir pavieniai žmonės, kurie prisijungia prie grupių internetu.
Vienybėje pasiekiame viso mūsų darbo, visos kūrinijos galutinį ir trokštamą rezultatą, juk vienybė – tai priemonė, indas atskleisti Kūrėją, kai Jis atsiveria „vienas prieš vieną“, kaip parašyta knygoje „Zohar“.
Todėl tai vienintelė tikrovė, kurios galėtume trokšti, kurioje niekas nejaučia pats savęs, o jaučia tik tą „vienintelį“, kuris jungia savyje visus mus.
Kai kiekvienas praranda savąjį „Aš“ ir jo vietoje jaučia vien tik „Mes“ – tai visiškai nauja tikrovė, kuriama „virš mūsų“ ir vadinama Acilut pasaulio Malchut, Šchina.
Sudužusios sielos yra pasauliuose BEA, kurie vadinami „atskirtais nuo šventumo“, o Acilut pasaulio Malchut yra aukščiau BEA pasaulių – tai mūsų susijungimo vieta.
Todėl siekdami vienybės, mes statome Šchiną ir jau tenai atveriame Kūrėją – Šochen.
Štai kodėl diena, kai kuriame tokią vienybę, – didi diena, reikia ją labai branginti ir kiekvienam stengtis kiek tik įmanoma prisijungti!

Daugiau šia tema skaitykite:

Tu turi būsimojo pasaulio dalelę!

Kas yra tikrasis „platinimas“?

Vienybė – naujoji tikrovė

Komentarų nėra

Kodėl bijome mirusiųjų?

Filmai, klipai, Klausimai ir atsakymai

Klausimas: kodėl mes, žmonės, bijome mirusiųjų?
Atsakau laidoje „Klausk kabalisto“ (rusų k.):

Klausimus šiai laidai galite pateikti dienoraščio skyrelyje „Klauskite“ arba elektroninio pašto adresu admin.laitman.ru@gmail.com.

Ankstesnės laidos:

„Klausk kabalisto -63“

„Klausk kabalisto -62“

„Klausk kabalisto -61“

Komentarų nėra