Pateikti Antradienis, 7 rugsėjo, 2010 dienos įrašai.


Nesiliaukite prašę!

Ketinimas, malda

Klausimas: Ar jausdamas, kad mano prašymas egoistinis, turiu nebeprašyti?
Atsakymas: Blogiausia būtų liautis prašius. Tai reikštų, kad grįžtama į gyvūninę būseną – juk gyvūnas nemoka melstis.
Turima galvoje tikroji malda apie išsitaisymą, o ne tiesiog ašaros arba perskaityti žodžiai. Malda – tai prašymas pasiekti tyrąjį, nesavanaudišką davimą.
Ir, žinoma, kaip tu gali to prašyti? Tai bus tik dar didesnis egoizmas. Vadinasi, malda yra tada, kai prašai ne dėl savęs.
Juk jeigu prašytume dėl savęs, tai kur čia būtų dvasingumas: kreiptumės į Kūrėją, kad patenkintume mūsų egoizmo reikalavimus?
Malda Kūrėjui gali būti tik prašant davimo jėgos – nuo šito viskas prasideda. Tačiau po to reikia išsiaiškinti, kam tau reikalinga davimo savybė, kodėl tu jos nori.
Turiu išsiaiškinti, ar noriu duoti tam, kad dar daugiau gaučiau savo egoizmui.
Visos 125 kilimo pakopos – tai šios maldos išsiaiškinimo lygmenys. Mane pasiekia šviesa AB-SAG, kuri man reikalinga, idant išsiaiškinčiau visas savo noro detales. Kiekvienoje pakopoje, būdamas bet kokios būsenos, aš vis daugiau išsiaiškinu.
Ir todėl suprantu, kad būtinas mane supantis pasaulis, draugai ir priešai, kvailiai ir išminčiai, silpnieji ir didvyriai, besiveržiantys tikslo link. Man reikalingi jie visi, juk aiškindamasis savo santykį jų atžvilgiu, nukreipiu save į Kūrėją!
Jeigu malda – tai nesavanaudiškas prašymas, be jokio asmeninio intereso ir naudos, tai kaip dar man ją išsiaiškinti?
Tik prašydamas visuomenės labui ir joje aiškindamasis savo prašymą. Ir tada suprantu, kodėl Kūrėjas taip sukūrė mane ir visą mane supantį pasaulį.
Visa tikrovė sukurta ir suformuota tik dėl šio tikslo – kad teisingai kreiptumės į Kūrėją ir gautume tai, ko prašome – tikrąją davimo savybę, Kūrėjo prigimtį, kuri pakeis mūsų egoistinę prigimtį.

Daugiau šia tema skaitykite:

Mūsų maldomis sukurtas pasaulis

Dvasinio pasaulio fizikos dėsniai

Akmeninės širdies malda

Komentarų nėra

Meilės kančios – saldžios

Dvasinis darbas, Grupė

Klausimas: Nejau mums negana įprastų kančių šiame pasaulyje – kad dar kenčiame ir siekdami aukštesniojo pasaulio?
Išeitų, kad pradėjęs dvasinį kelią žmogus padvigubina savo kančias?
Atsakymas: Taip, tu padidini savo kančias tam, kad greičiau šį kelią nueitum! O kaip dar tave pastūmėti pirmyn?
Bet mums nesiunčia kančių iš aukščiau, o nori, kad patys atvertume savyje meilės kančias…
Į šaltinį grąžinanti Šviesa sukelia mums meilės kančias, nukreiptas į šaltinį, – ir jų padedami veržiamės pirmyn, o ne kenčiame gyvenime tarsi nieko nesuprantantys, bėgantys nuo likimo smūgių, mušami gyvūnai.
Todėl iš aukščiau laukiama, kada pradėsime veikti. O mes galvojame: „Na, gerai, galima palaukti, kol iš aukščiau ateis pagalba ir viskas susitvarkys savaime“.
O kokia pagalba gali ateiti iš viršaus – tik materialaus pasaulio kančios, kurios privers mus judėti pirmyn!
Bet jeigu prisijungsi prie grupės, gausi dvasinių kančių ir imsi greičiau vystytis.
Tai dvasinės tuštumos pojūtis, meilės kančios. Ir tada nereikės tavęs ginti pirmyn įprastomis kančiomis.
Jeigu pats veršiesi pirmyn tokiu greičiu, kokiu tau priklauso pagal tavo prigimtinius dvasinius duomenis (rešimot), tai nereikės tavęs „vyti lazda į laimę“.
Tiesa, jeigu jau pakyli taip aukštai, kad susijungi su visomis kitomis sielomis, tai pradedi kentėti dėl jų, kaip mama kenčia dėl savo vaikų. Todėl mums atrodo, kad kabalistai irgi kenčia šiame pasaulyje.

Daugiau šia tema skaitykite:

Vadovas po knygą „Zohar“. Geras ir mylintis

Šviesos kelias ir kančių kelias

Kur sau rasti asilų varovą

Komentarų nėra

10-09-07 d. rytinė pamoka (3 dalis)

Pamokos

Trečia dalis (Mokymas apie 10 sfirot, 6 skyrius, 1718 psl.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Ketvirta dalis (Rabašas, 1 straipsnis, 1990 m.)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

10-09-07 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Knyga Zohar, skyrius „Vajechi“, 210 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra

10-09-07 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pirma dalis (Rabašas, 31 straipsnis, 1986 m.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra