Pateikti Šeštadienis, 11 rugsėjo, 2010 dienos įrašai.


Su savimi keliant visą pasaulį

Dvasinis darbas

Viskas, ką mes jaučiame savo realybėje – teigiama ar neigiama, – skirta tik tam, kad suformuotų mus dvasinių kopėčių pakopose. Nėra nieko, kas būtų sukurta ne dėl šio tikslo ir egzistuotų savaime. Viskas, ką bepaimtum – tūkstančiai objektų, veiksmų, jėgų, supančių mane šiame pasaulyje, egzistuoja vien tik dėl to, kad pakilčiau savo dvasinio vystymosi kopėčiomis. Aš į save įtraukiu, sąmoningai ar nesąmoningai, viską, kas supa mane, ir tam padedant kylu.
Juk jeigu viskas pasklido iš Begalybės pasaulio ir nusileido iki mūsų pasaulio lygmens, kuris tik atrodo mums egzistuojantis kaip „nesusietas“ į vieną pavidalą, tai kaip gali būti, kad mūsų pasaulyje būtų objektų ir veiksmų, nesusietų vieno tikslo, jeigu iš jo jie nusileido pas mus? Kaip šiame pasaulyje gali egzistuoti tai, kas neatėjo iš Begalybės pasaulio? O jei tai nusileido iš Begalybės pasaulio, vadinasi, kilo iš susijungimo, kuris egzistavo ten, o po to, plėsdamasis žemyn, įgavo sudužimo, nutolimo, atskyrimo formą. Todėl, kildamas kopėčių pakopomis, tu privalai kelti su savimi realybę, visą „Šį pasaulį“.
Pasakyta, kad kildamas žmogus kartu su savimi kelia (ištaiso) visą negyvąjį, augalinį, gyvūninį gamtos lygmenį.

Daugiau šia tema skaitykite:

Vadovas po knygą „Zohar“. Kilimas pasaulių pakopomis

Būsimas pasaulis – kitą akimirką

Komentarų nėra

Paslėptis – mums į naudą

Dvasinis darbas, Grupė

Mes esame po 125-iomis pasaulių pakopomis, paslėptimis. Šios paslėptys mums naudingos, kadangi neleidžia mums matyti, kokie esame niekingi lyginant su Begalybės būsena, ir mes matome tik, kaip nesugebame supanašėti su aukštesniąja pakopa.
Bet kuriuo atveju mes savo būsenos atžvilgiu privalome pajausti kančias, kad eitume savęs ištaisymo keliu, tačiau taisydamiesi grupėje, mes atskleidžiame kančias kaip žaidžiantis vaikas, kuris siekia kažką padaryti, jam neišeina, tačiau jis stengiasi iš visų jėgų, nenustodamas bandyti susitvarkyti su nepaklusniu žaislu.
Šiose pastangose, kankindamasis dėl nesugebėjimo padaryti, tu patiri savo priešingybę Šviesai, lygią vienai pakopai. Tu privalai dirbti prieš Šviesą – kitaip nepatirsi skirtumo tarp savęs ir Šviesos, ir iš tų skirtumų visumos nepajausi, kas yra Kūrėjas.
Tarkime, tu esi valdovo rūmuose, kuriuose nieko nežinai ir nejauti. Štai dabar tu pradedi jausti, tyrinėti juos. Tu turi pažinti visų tave supančių daiktų ir būsenų priešpriešas, visus jų tarpusavio ryšius. Tai darydamas tu pasieki būseną, kai viešpatauji visam pasauliui kaip valdovas.

Daugiau šia tema skaitykite:

Daugiaserijinis filmas „Mano gyvenimas“

Su knyga „Zohar“ iki visiško išsitaisymo

Šešėlių teatras

Komentarų nėra

Klausk kabalisto – 65

Filmai, klipai, Klausimai ir atsakymai

Laida „Klausk kabalisto“ rusų k.


Klausimus šiai laidai galite pateikti dienoraščio skyrelyje „Klauskite“ arba elektroninio pašto adresu admin.laitman.ru@gmail.com.

[media 1]
[media 2]

Ankstesnės laidos:

„Klausk kabalisto -64“

„Klausk kabalisto -63“

„Klausk kabalisto -62“

Komentarų nėra