Pateikti Trečiadienis, 15 rugsėjo, 2010 dienos įrašai.


Dvasinio tobulėjimo greitis

Dvasinis darbas

Klausimas: Nuo ko priklauso dvasinio tobulėjimo greitis?
Atsakymas: Dvasinio tobulėjimo greitis priklauso nuo to, kaip dažnai žmogus prašo Kūrėjo (Šviesos, bendrosios gamtos atidavimo ir meilės savybės) ištaisyti save.
Kai tik jis mato, kaip egoistiškai jis elgiasi su pasauliu, priekaištauja sau dėl praeities, nekenčia kitų, suvedinėja sąskaitas su savimi arba su kitais – jis turi pritraukti Kūrėjo šviesą, kadangi išskyrus Jį gamtoje nėra kitos veikiančios jėgos. Juk viskas, ką jaučia žmogus, yra tai, ką jam piešia ši Aukštesnioji Šviesa, – ir tam, kad atkreiptų į save dėmesį.

Daugiau šia tema skaitykite:

Daugiaserijinis filmas „Mano gyvenimas“

Veiksmas ir ketinimas

Nesiliaukite prašę!

Komentarų nėra

Šviesa, sklindanti per plyšius sienoje

Dvasinis darbas

Aukštesnioji pakopa rodo mums savo žemesniąją dalį, Malchut, – tuščią ir juodą, nežadančią mums nieko gero.
Mums specialiai taip nepatraukliai rodomas „dvasinis pasaulis“, „aukštesnysis pasaulis“. O „šiame pasaulyje“, kurį jaučiame žemesnės pakopos Keter, yra nors kažkoks malonumas.
Mano būsena tokia, kad ir šis pasaulis manęs niekuo nevilioja, tačiau aukštesnės pakopos būsena man atrodo dar blogesnė.
Juk aš nepripildau egoistinių, gaunančiųjų norų, o aukštesnioji pakopa dar labiau mane apsunkina siūlydama: „O tu gi norėjai duoti!“ Aš neturiu ko valgyti, o man sako: „Nagi, pasidalink su kitais!“
Todėl aukštesniosios pakopos sąlygas galima priimti tik nesvarstant, be jokių išlygų, ne savo jėgomis, o Šviesos jėga, be planų ir vilties pripildyti savo egoizmą ir gauti naudos „šiame gyvenime“.
O svarbiausia – pasiekti davimo būseną. Tada turėsi VISKĄ, tačiau tik po to, kai visko atsisakysi! Gausi pripildymą (pasitenkinimą), bet ne gaudamas, o duodamas.
Taip mums reikia suvokti Elul mėnesį prieš Naujųjų metų pradžią, dvasinio kelio pradžią. ELUL – tai sutrumpinimas, reiškiantis: „Aš prie Mylimojo, o Mylimasis – prie manęs“.
Aukštesnioji pakopa suteikia man šias beviltiškas sąlygas, nežadančias jokio pripildymo: kad būtent jų padedamas galėčiau išsivaduoti iš savo egoistinės būsenos.
Juk jeigu Jis pažadėtų man kažką gero, aš, prirakintas grandinėmis prie malonumų, niekada negalėčiau ištrūkti iš savo egoizmo.
Tačiau kaip pasakyta: „Kūrėjas deda žmogaus ranką ant gero likimo“ – nugramzdindamas jo gyvenimą į tamsą ir tuštumą, o iš kitos pusės atskleidžia jam šviesos spindulį, parodantį žmogui, kur galima veržtis iš tamsos.
Šviesos spindulėlis – ne egoistinis, materialus įgijimas. Kūrėjas suteikia man pagalbą dvasiniame kelyje – atveda mane į kabalistinę grupę, į mano laisvo teisingos aplinkos pasirinkimo vietą, ir „pašviečia“ man, t. y., leidžia pajausti, kad būtent davimas yra Šviesa, Šviesa – tai kilimas virš egoizmo, kai tau nesvarbu, tuščias jis ar pripildytas, o svarbu, su Kuo tu susijęs.
Kūrėjas leidžia suprasti: tau bloga materialiame pasaulyje – neieškok materialaus pripildymo, pažvelk iš šios būsenos aukštyn – susimąstyk, kad gali būti kitas gyvenimas, grindžiamas kitomis vertybėmis, davimu, kitoje plotmėje (laimėje).
Tai reiškia, kad man šviečia spindulys per plyšius sienoje, kuri skiria mane nuo aukštesniojo pasaulio, ramybės pasaulio (nuo savo egoizmo, rūpinimosi pripildymu) ir tobulumo (siekiant davimo ir meilės).

Daugiau šia tema skaitykite:

Visa kūrinija bus tavo!

Naujasis pasaulis

Kaip ištrūkti iš egoizmo vergovės

Komentarų nėra

10-09-15 d. rytinė pamoka (3 dalis)

Pamokos

Trečia dalis (Mokymas apie 10 sfirot, 6 skyrius, 1737 psl.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Ketvirta dalis (Rabašas, ištraukos apie Paskutinę teismo dieną)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

10-09-15 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Knyga Zohar, skyrius „Vajechi“, 285 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra

10-09-15 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pirma dalis (Rabašas, 5 straipsnis, 1987 m.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra