Pateikti Ketvirtadienis, 16 rugsėjo, 2010 dienos įrašai.


Kaip suteikti malonumą Kūrėjui?

Platinimas

Platindami kabalos žinias, mes vienijame mūsų sielas ir kuriame erdvę, kurioje Kūrėjas atsiskleidžia visiems kūriniams.
Taip mes įgyvendiname Jo norą ir suteikiame Jam patį didžiausią malonumą.
Jeigu sudėtume visas mūsų kančias ir padaugintumėme iš „Pi Tarach“ (620) kartų – tai būtų panašu į tai, ką Kūrėjas priverstas kęsti paslėptyje, norėdamas suteikti mums galimybę augti.
Kiekvienu į susivienijimą nukreiptu veiksmu mes sustipriname vienijimosi jėgą (masach ir or chozer), pridedame dar vieną sielą prie bendro sielų skaičiaus, reikalingo Kūrėjui atskleisti.
Tuo mes visose sielose sukelsime tokius pokyčius, kad visi staiga pajus Aukštesniąją jėgą, kuri veikia visą mūsų pasaulį, nulemdama kiekvieną būseną.
Ne šiaip sau vyksta žemės drebėjimai Naujojoje Zelandijoje, gaisrai Rusijoje, taifūnai Amerikoje – tai mūsų bendros būsenos dalys, Kūrėjo sukeliamos tam, kad pradėtume kilti Jo link.
O kai pradėsime kilti į dvasinę erdvę ir apie šį materialųjį gyvenimą galvosime tik kaip apie neišvengiamą sudėtinę dalį, nusipelnysime geresnio gyvenimo. Tik reikia bent truputį atskleisti Kūrėją.
Niekas daugiau negali padėti mūsų pasauliui – tik pojūtis, kad visoje Visatoje, gamtoje, tarp mūsų egzistuoja viską valdanti jėga.
Platindami kabalą mes artėjame prie šio tikslo.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kas yra tikrasis „platinimas“?

Gyvenimas ant ugnikalnio

Kelias, kurį tiesiame

Komentarų nėra

Kabala ir uždarbiavimas

Klausimai ir atsakymai

Klausimas: Draugo paprašyti užduodame jį kamuojantį klausimą: ar jis gali prisistatydamas Jūsų mokiniu teikti mokamus palaiminimus žmonėms, taip jiems padėdamas sunkiose gyvenimo situacijose?
Jis taip pat siūlo tai paversti bendru grupės darbu, nes mano, kai tai susiję su kabalos platinimu ir naujų žmonių pritraukimu.
Turėdamas finansinių sunkumų, jis dabar mato du pasirinkimus – imtis rizikingo darbo arba bandyti užsidirbti, teikiant šiuos palaiminimus. Mes susipainiojome ir nenorėdami suklysti kreipiamės į Jus.
Atsakymas: Jokiu būdu negalima uždarbiauti iš kabalos, juolab apgaudinėjant žmones, o jeigu pastebite, kad kuris nors iš grupės narių taip elgiasi, privalote nedelsdami išvaryti jį iš grupės.
Niekada nenaudoti kabalos uždarbiui gauti – tai visiškai pašalina žmogų iš dvasinio kelio. Neduokite jokių palaiminimų – tai melas!
Draugui gali padėti tik nesavanaudiški grupės norai ir mintys apie jį. Uždarbiauti iš kabalos nevalia!
Tas pats galioja ir „pulsa de nura“ tipo prakeikimams, neva kas nors gali jais kam nors pakenkti. Pasaulyje nėra stebuklų!
Reikia siekti tik Šviesos – davimo ir meilės jėgos. Tai vienintelė teigiama jėga pasaulyje. Būtent ją iššaukti ir yra mūsų vienintelė galimybė pasaulyje ką nors nuveikti, vienintelė mūsų valios laisvė.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kabala pakeis viską

Kabala nepadės tapti turtingu

Kelias iš vergijos į laisvę

Komentarų nėra

10-09-16 d. rytinė pamoka (3 dalis)

Pamokos

Trečia dalis (Mokymas apie 10 sfirot, 6 skyrius, 1736 psl.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Ketvirta dalis (Minint Baal Sulamą)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

10-09-16 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Knyga Zohar, skyrius „Vajechi“, 303 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra

10-09-16 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pirma dalis (Rabašas, 27 straipsnis)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra