Pateikti Penktadienis, 17 rugsėjo, 2010 dienos įrašai.


Jungiant Kūrėją ir kūrinį

Realybės suvokimas

Klausimas: Ką jaučia visiškai išsitaisęs kabalistas?
Atsakymas: Galutinai ištaisytoje būsenoje (gmar tikun) vyksta nuolatiniai milžiniški pasikeitimai.
Siela būna nuopuolio ir pakilimo būsenos „vienu metu“, kadangi jai šios dvi priešingos būsenos tolygios, vieningos.
Šios dvi kraštutinybės susijungia joje į vieną visumą, todėl kad žmogus ištaisė savo santykį su jomis, kaip su vienu reiškiniu.
Bet mums toliau kylant Begalybės pasaulio link, „perėjimai“ iš tuštumos į pripildymą nesibaigia, o virsta iš esmės priešingų Kūrėjo veiksmų sugretinimu: „esąs iš esančio“ ir „kažkas iš nieko“ (ješ mi ješ ve ješ mi ain). Ir būtent aš, žmogus, sujungiu juos kartu, savyje, papildydamas Kūrėjo veiksmą.
Tuo pagrįsta žmogaus sukūrimo būtinybė, – kad jis šias dvi kraštutinybes sujungtų savyje ir iš „kažkas iš nieko“ atskleistų, kas yra „esąs iš esančio“ – kas yra Kūrėjas.

Daugiau šia tema skaitykite:

Absoliuti ramybė begaliniame judėjime

Būsimas pasaulis – kitą akimirką

Komentarų nėra

Jokūbo kopėčios

Dvasinis darbas, Grupė

Atskiros dalys ir visuma susivienija ir įsijungia viena į kitą. Todėl tie, kurie ateina šiandien, susijungę su mumis gali pasinaudoti mūsų vidinio darbo patirtimi ir įgyti tą patį supratimą.
Mes matome, kaip lengvai ir natūraliai jaunoji karta priima visus šiuolaikinius prietaisus, mobiliuosius telefonus ir kompiuterius – viską, ką taip sunkiai išradome ir išvystėme. O jaunimas ateina, kai viskas paruošta, ir lengvai tuo naudojasi nekreipdami į mus dėmesio.
Taip pat ir dvasiniuose dalykuose: ateinantieji studijuoti kabalą, galės pasiekti daugiau nei mes! Juk jie „stovi ant mūsų pečių“.
Pirmoji kliūtis kelyje – nusivilti savo jėgomis, džiaugtis kritimais. Tai išsiaiškinti galime tik Šviesos padedami, ne vienu du su Šviesa, o grupėje, kur aš ir atskleidžiu mūsų tarpusavio sudužimą, kurį privalau ištaisyti.
Turiu tapti duodančiuoju šio sudužimo atžvilgiu, bet aš nesugebu. Ir tada ateina Šviesa, kuri suteikia man galimybę prisijungti prie kitų ir jų viduje atskleisti Kūrėją, idant galėčiau Jam duoti.
Turiu atskleisti visą šios situacijos gelmę ir laukti išgelbėjimo iš to paties vidinio taško. Štai tokį vaizdą turime įsivaizduoti ir tada galime būti tikri, kad žmogus stovi tiesiai priešais į viršų vedančius dvasinius laiptus.

Daugiau šia tema skaitykite:

Leiskite Šviesai užbaigti savo darbą!

Kilsime kartu!

„613“ kartų didesnė Begalybė

Komentarų nėra

10-09-17 d. rytinė pamoka (3 dalis)

Pamokos

Trečia dalis (Įvadas į kabalos mokslą, 86 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]

Ketvirta dalis (Pamoka „Paskutinio teismo diena“)

[media 5] [media 7]
[media 6] [media 8]
Komentarų nėra

10-09-17 d. rytinė pamoka (2 dalis)

Pamokos

Antra dalis (Knyga Zohar, skyrius „Vajechi“, 333 d.)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra

10-09-17 d. rytinė pamoka (1 dalis)

Pamokos

Pirma dalis (Šamati “ 52 straipsnis)

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra