Pateikti Antradienis, 21 rugsėjo, 2010 dienos įrašai.


Svarbiausia – išsiaiškinti savo paskirtį

Valios laisvė, Viena siela

Klausimas: Kodėl ne visuose  prabunda taškas širdyje? Kodėl vienas jį pajunta sulaukęs 20, o kitas – 50 metų?
Atsakymas: Tai – ne mūsų reikalas, ir nereikia apie tai galvoti. Čia mes neturime jokios valios laisvės – viskas priklauso nuo visumos, nuo didžiulės sielų sistemos, kuri turi vystytis.
Tai lyg kūnas, sudarytas iš milijardų mažų ląstelių. Kiekviena ląstelė turi vystytis ir visos jos tarpusavyje susijusios.
Ištaisymo procese visos jos priklauso viena nuo kitos: pirmiausia vystosi viena, po to – kita, arba abi kartu.
Tai tokia pati sistema kaip ir vaisiaus, kuris vystosi motinos viduje, – viskas vystosi iš eilės: galva, rankos, kojos, nosis, ausys… Yra nustatyta tvarka, pagal kurią tai vyksta.
Ši sistema – labai  sudėtinga. Ir kaip galime klausti, nieko nesuprasdami net savo materialiajame gyvenime, o tuo labiau – dvasiniame, kodėl pabudau tik dabar, o ne prieš dešimt metų?
Argi tu žinai, kuriai sielų daliai priklausai ir kokia tavo paskirtis?
Tačiau, jei žmogus stengiasi suprasti, pradeda jausti, kur jis yra vedamas. Tai mūsų valios laisvė – išsiaiškinti, kas mums skirta, ir padaryti viską, kas priklauso nuo mūsų.

Daugiau šia tema skaitykite:

Tobulybė – tai lygybė

Aukščiausios lygybės principas

Laisvė ar tik laisvės iliuzija

Komentarų nėra

Pastūmėti pasaulį taisymosi link

Auklėjimas, vaikai, Platinimas

Klausimas: Ar nemanote, kad būtina dar plačiau skleisti kabalą, net nenurodant jos pavadinimo, o tik paaiškinti jos idėjas, krizės priežastis, susivienijimo būtinybę globaliame pasaulyje ir t. t.?
Atsakymas: Visiškai sutinku su tuo, ką sakote, – jog reikia būti atviresniems platinant kabalą masėms. Sutinku, kad reikia parengti platinimo programas, ruošti specialistus.
Bet visų pirma mums būtina ištirti, ar nepaskęsime tame informacijos sraute ir vienijimosi šūkiuose, tarp viso to, kas jau pasakyta kitų, beje, gražiais žodžiais. Juk tokių organizacijų tiek daug! Internetas užpildytas ir niekas jomis nesinaudoja. Kodėl?
Nes visa gamta – tai noras. Noras mėgautis. Dėl savęs. Žmogus gali girdėti tik savo noro radiuso ribose, plačiau – negali. Toks tad šis kūrinys. Šaukti beprasmiška.
Dar Rabašas sakė, kad kol kas noro vaistinėje neparduoda ir todėl kalbėti galima tik „sergantiesiems“. Todėl niekam niekas nesvarbu, išskyrus patį save. Ir už tai žmonių smerkti negalima.
Kas gi mums lieka? Tiktai:
1. skleisti mūsų idėją ir sutelkti visus, turinčius „tašką širdyje“ žmones.
2. skleisti mūsų idėją šiek tiek plačiau nei turinčių „tašką širdyje“ žmonių ratas, tiems, kuriuose šis taškas greitai pabus. Galbūt jūs kalbate apie šitą gyventojų ratą?
3. Matome, kad žmonija nepripažįsta savo visuotinės krizės, bando ją slėpti. Viena, ko neįmanoma paslėpti ir tai betarpiškai junta kiekvienas – tai auklėjimo (ne švietimo!) krizė: padėtis mokykloje, šeimoje, asmeniniame gyvenime.
Jeigu parodysime, kad galima auklėti jaunąją kartą fiziškai, psichiškai sveiką, dorą, suprantančią savo gyvenimo prasmę ir tikslą kaip galima giliau ir plačiau, tai neabejotinai atkreipsime absoliučiai visų žmonių dėmesį.
Tokiu būdu per auklėjimą (grupėje, pritraukiant Or Makif ) galėsime išauklėti jei ne suaugusius, tai vaikus – kitaip tariant, naująją kartą, kuri po kelerių metų užims savo gimdytojų vietas.
Be to, auklėjimo sistemą, mūsų mokyklas, galime organizuoti visame pasaulyje. Per interneto tinklą kaip atvirą mokyklą visiems: įtraukiant auklėjimą ir švietimą, būrelius, bendravimą tinkle ir t. t., kas taip traukia jaunąją kartą. Ir pakelti juos iš materialios plotmės į virtualaus pasaulio erdvę, o paskui ir į dvasinį pasaulį.
Norėdami tai atlikti, turime sukurti virtualią mokyklą. Ir net jeigu pradėsime mokyti vien savo draugų vaikus visame pasaulyje – tai šimtai tūkstančių vaikų, kurie savo pavyzdžiu galės parodyti rezultatus, o paskui taps aktyviais, išsilavinusiais mūsų judėjimo nariais. Vystydamasis fiziškai vaikas augs ir dvasiškai!
Štai šį trečiąjį punktą, manau, galime pradėti įgyvendinti ir per jį pastūmėti pasaulį ištaisymo link, kaip pasakyta Biblijoje: „Sugrąžinti tėvų širdis sūnums, o sūnų širdis – tėvams“.

Daugiau šia tema skaitykite:

Magiška dvasingumo trauka

Kelias, kurį tiesiame

Kaip auklėti vaikus?

Komentarų nėra

Klausk kabalisto – 66

Interviu, susitikimai, Klausimai ir atsakymai

Laida „Klausk kabalisto“ rusų k.


Klausimus šiai laidai galite pateikti dienoraščio skyrelyje „Klauskite“ arba elektroninio pašto adresu admin.laitman.ru@gmail.com.

[media 1]
[media 2]

Ankstesnės laidos:

„Klausk kabalisto -65“

„Klausk kabalisto -64“

„Klausk kabalisto -63“

Komentarų nėra