Pateikti Penktadienis, 24 rugsėjo, 2010 dienos įrašai.


Kur tavo protas ir širdis?

Dvasinis darbas

Kūrėjas nenori, kad atsisakytume šio pasaulio. Jis nereikalauja mažiau valgyti, gerti ir miegoti. Priešingai, žmogus turi rūpintis sveikata, šeima, turi gyventi normalų gyvenimą.
Kūrėjas tik nori, kad tavo protas ir širdis būtų susiję su Jo tikslu.
Svarbiausia – protas ir širdis. Materialiame pasaulyje turime pasiekti pačią geriausią ir sveikiausią būseną, įgyti pusiausvyrą su mūsų žemiška gamta.
Pusiausvyra su mūsų materialia gamta reiškia, kad imame iš jos tiek, kiek būtina normaliam gyvenimui. Bet kas nustatys, kiek mums būtina?
Jeigu tavo galva „debesyse“, dėl savo gyvūninio kūno vartoji tiek, kiek jam reikia, ir ne daugiau. Tada jis bus pats sveikiausias. Tu aprūpinsi jį tuo, kuo reikia, nes tavo galva ne „pilve“.
Todėl negalėsime pasiekti pusiausvyros netgi su materialia gamta, kol nebūsime susieti su aukštesniąja gamta.

Ištrauka iš 2010 m. rugsėjo 17 d. pamokos pagal straipsnį „Laidavimas“

Daugiau šia tema skaitykite:

Iš šio pasaulio – į Aukštesnįjį

Žaidimas pagal Kūrėjo sumanymą

Komentarų nėra

Pabudai? Pažadink ir kitus

Dvasinis darbas, Platinimas

Jei mes buvom dvasiškai pažadinti iš aukščiau, neturėtume laukti, kol taip pat bus pažadinti ir kiti.
Pirmoji pažadintųjų „greta“, siekiančių Kūrėjo, vadinama „Israel“, ir jie įpareigoti visą pasaulį vesti  tos pačios būsenos link, nelaukdami, kad pasaulis atsibus pats.
Tai atrodo keista: jeigu aš atsibudau tolimoje šalyje, jeigu pats nežinau, ko ieškau, ir dar nesuprantu, ką radau, –  kodėl kiti turi gauti tai „ant lėkštutės“: per laikraštį, TV kanalą, internetą?
Vis dėlto čia slypi priežasties-pasekmės tvarka: pažadintieji iš viršaus privalo perduoti savo pabudimą kitiems.
Žmonės, vadinami „Israel“, t.y. besiveržiantys „tiesiai pas Kūrėją“, davimo link, privalo visame pasaulyje platinti kabalos mokslą, Mesijo kvietimą. „Mesijas“ – tai davimo ir meilės šviesa, atsiskleidžianti pasaulyje. Ji pabudina žmones. O mes turime būti Mesijo pasiuntiniai.
Israel, jau atskleidę kūrimo tikslą ir jo siekimo priemonę, atsakingi už tai, kad ragintų save ir kitus judėti Kūrėjo link. Tai – mūsų laidavimo dalis.
Mes privalome dirbti dėl tų, kurie negali pabusti patys. Mes taisome save – kad ištaisytume pasaulį – kad suteiktume malonumą Kūrėjui. Jei nėra šios nuoseklios sekos, nėra ir tobulėjimo.

Ištrauka iš 2010 m. rugsėjo 19 d. pamokos pagal straipsnį „Laidavimas“

Daugiau šia tema skaitykite:

Kilsime kartu!

Jūsų siela pabudo? Neleiskite jai užmigti!

Kelyje į galutinį pasaulio ištaisymą

Komentarų nėra

Žmonijos tikslas

Filmai, klipai

Video klipas rusų k.

Komentarų nėra