Pateikti Šeštadienis, 25 rugsėjo, 2010 dienos įrašai.


Dvasiniai pusryčiai – išsamiai

Dvasinis darbas

Klausimas: Kaip Rabašui pavyksta aprašyti būsenas, kurias patiria žmogus?
Atsakymas: Toks kiekvienos sielos kelias. Tiesiog Rabašo sielai buvo suteikta galimybė mums tai aprašyti.
Praeityje sielos išgyvendavo tas pačias būsenas ir pasiekdavo dar aukštesnes pakopas. Mozė aprašė šį kelią Toroje detaliai, tačiau tu jų detalių nematai.
Paskui atėjo Rabašas ir „nuleido“ aiškinimus į žemesnę pakopą, išreikšdamas juos suprantama kalba, jausmų kalba.
Baal Sulamas pasakoja apie tas pačias būsenas, bet Šviesos ir noro, dviejų jėgų kalba.
Žmogaus kūnas reaguoja į įvairius dalykus. Nuo vienų susijaudinu, nuo kitų nusiraminu, nuo dar kitų pajuntu džiaugsmą.
Štai ir čia kalbame apie dvasinius komponentus, kurie tave pažadina. Tai pirmiausia yra jausmai, kurie vėliau surikiuojami, išmatuojami ir sisteminami pagal Šviesos ir indo sąveikos dėsnius.
Rabašas rašo apie dvasinio gyvenimo realijas. Lygiai taip tu aprašytum savo pusryčius: pusė pomidoro, ketvirtadalis agurko, duona, varškė, sviestas, sūris, arbata su cukrumi. Tai girdėdami žmonės jaučia tą patį, ką jautei tu.
Tiktai dvasinis aprašymas jaučiamas daug giliau ir išsamiau: koks būtent sūris, iš kokio pieno, iš kurios karvės, kas jį padarė, kas pardavė, kokiu peiliu atpjovei, kokiu užtepei… Ir visa tai tau aišku.
Bet svarbiausia – per visa tai atsiskleidžia Duodančiojo svarba. Visi šie komponentai padeda tau Jį pažinti. Tai ir yra Kūrėjo atskleidimas kūriniui.

Iš 2010 m. rugsėjo 20 d. pamokos pagal Rabašo straipsnį

Komentarų nėra

Jei šeima prieš kabalą

Filmai, klipai, Vyras ir moteris

Video klipas rusų k.

Komentarų nėra

Vienintelė pagalba

Laidavimas, Platinimas

Kabalos mokslo platinimas ir visuotinio požiūrio keitimas priklauso nuo mūsų pastangų kurti tarpusavio laidavimą.
Sėkmės raktas slypi laidavimo jėgoje, o ne tame, kiek žinome ir suprantame, ir net ne tame, kiek darome.
Laidavimo jėga pažadina viduje slypinčią Šviesą ir ji ima skverbtis tarp sielų, pažadindama žmones.
Iškviesti Šviesą galima tik per laidavimą. Tarpusavio laidavimas – tai priemonė grąžinančiai į šaltinį Šviesai pažadinti. Šviesa – vienintelė jėga, keičianti mūsų norus.
Mumyse yra didelis noras ir kibirkštys, kuriomis galime uždegti Šviesą, jei tik jas sujungsime.
Kai paliekame egoistinius norus apačioje ir virš jų sujungiame savo kibirkštis, jose atsiskleidžia Šviesa, kuri ir atlieka darbą.
Jei mes jos nepažadiname, tada nėra veikiančios jėgos. Vienintelis dalykas, galintis mums padėti – tai Šviesa. Noras – tik jos rezultatas.

Ištrauka iš 2010 m. rugsėjo 19 d. pamokos pagal straipsnį „Laidavimas“

Daugiau šia tema skaitykite:

Pabudai? Pažadink ir kitus

Kur ieškoti Kūrėjo?

Unikalus kiekvienos sielos diapazonas

Komentarų nėra