Pateikti Sekmadienis, 3 spalio, 2010 dienos įrašai.


Parengiamojo etapo maistas: beskonis, tačiau kaloringas

Dvasinis darbas, Grupė

Klausimas: Kaip pasiekti tokią būseną, kad prašyčiau ir nerimaučiau tik dėl vieno: kad nuo ryto iki vakaro mano širdis ir protas būtų kamuojami išgyvenimų dėl to, kaip man surasti Kūrėjo atskleidimo vietą, idant suteikčiau Jam malonumą?
Atsakymas: Tokia būsena yra antgamtiška, ji aukščiau mano prigimties. Neturiu jėgų jos pasiekti ir man to visiškai nesinori. Aš iš anksto nesimėgauju tuo, ką jausčiau atsiskleidęs Kūrėją.
Kalbėdamas apie vietos Jam paruošimą, apie davimą Jam tarsi nuveju nuo savęs bet kokius malonumus. Telieka prėskas skonis.
Kaip galima pakeisti šį santykį? Juk Kūrėjo atskleidimo vieta turi būti mano noro viduje, turiu šito užsigeisti iki kaulų čiulpų – turiu norėti pajausti, kad Kūrėjas mėgaujasi.
Man reikia pačiam pasikeisti, kad mano nerimo objektu taptų kažkas priešingas man. Kabalistai sako, jog yra pasaulyje jėga, kuri gali tai atlikti.
Tačiau pradžioje reikia ruoštis ir paprašyti, tai yra, atlikti ne antgamtišką, o prieinamą darbą, kuris iš tikrųjų priklauso nuo manęs.
Ir štai pradedu ruoštis kartu su panašiais į save: būdamas teisingoje aplinkoje ir studijuodamas šį mokslą. Čia kiekvienas veiksmas – tavo jėgoms.
Kas kad jausmai nėra patys maloniausi, kas kad visą laiką ieškau, aš randu degalų judėti pirmyn.
Užsipildau melagingomis būsenomis veikdamas daugiausia iš pavydo. Žvelgdamas į draugus pavydžiu jiems: jie geresni, protingesni.
Galbūt kai kurie iš jų jau jaučia dvasinį pasaulį. Kas žino, gal šalia manęs sėdi žmogus, kuris jau yra tenai, o aš – vis dar nežinioje.
Jeigu sukaupiame priemones, apie kurias šneka kabalistai, ir bandome jas pritaikyti aplinkoje, per pavydą kildami virš žinojimo, tuomet iš tikrųjų pradedu taisyti Šchina – tą vietą, kurioje priimsime Kūrėjo atsiskleidimą Jo labui.
Tai įmanoma. Tereikia atlikti kuo daugiau mechaninių, beskonių veiksmų lenkiant galvą prieš aplinką. Šiame „nuolankume“ draugams slepiasi raktas į sėkmę.

Iš 2010 m. rugsėjo 27 d. pamokos pagal Rabašo straipsnį

Daugiau šia tema skaitykite:

Meilė iš aukštesnio išskaičiavimo

Kaip sušukti, kad būtum išgirstas?

Namas, kuriame susitinka Kūrėjas ir kūrinys

Komentarų nėra

„600 000 sielų“ meilės ir neapykantos jėga

Viena siela

600 000 sielų – tai Kūrėjo sukurtos, vienos bendros sielos dalys. Šis vienintelis sukurtas kūrinys subyrėjo į dalis, kurias vadiname „600 000 sielų“, tačiau kalbama ne apie kiekį, o apie ryšio tarp mūsų kokybę.
Kai Kūrėjas sukuria norą mėgautis, jame viskas vieninga – vienas Kūrėjas, vienas indas, viena Šviesa – viskas kaip viena visuma.
Tačiau esant tokiai būsenai nei noras, nei Šviesa nejaučia nei išsiskyrimo, nei ryšio, nejaučia, egzistuoja kūrinys, ar ne – tada nėra jokių pojūčių.
Juk bet kuris pojūtis kūrinyje kyla tik lyginant priešingybes, apimančias jį ir tai, ką jis jaučia.
O tam reikia pajausti skirtumą tarp Šviesos ir indo, jų priešingumą ir ryšį. Tačiau jungiantis indui ir Šviesai jų skirtumai neišnyksta, virš neapykantos atsiranda meilė.
Turi atsiskleisti abi savybės, o atstumas tarp neapykantos ir meilės, tamsos ir Šviesos (neapykanta atsiskleidžia kaip tamsa, o meilė – kaip Šviesa) leidžia kūriniui pajausti jo realybę, leidžia suprasti, kur jis yra ir su kuo susijęs.
Todėl vien Begalybės pasaulio neužtenka, kad būtų suformuotas kūrinys ir kad savarankiškai egzistuotų.
Tik praėjęs visą vystymosi procesą, pradėjęs pirmąja būsena, nusileidęs į antrąją ir baigdamas trečiąja, kūrinys supranta savo pirmąją būseną, tampa savarankiškas, panašus į Kūrėją ir todėl vadinasi Adomu.

Pradžioje, 1-oje būsenoje tai buvo tik sėklos lašelis. Po to kūrinys atskleidžia sudužimą ir jį ištaiso. Išsitaisęs – pasiekia tobulumą.
Jis jau – ne sėklos lašelis. Jis turi 600 000 sielų jėgą ir yra viena, didelė, savarankiška siela.
600 000 tai – šešios Zeir Anpin (ZA) sfiros padaugintos iš 10 kiekvienoje iš jų esančių sfirų ir dar padauginta iš „10 000“, t. y., iš  ZA pakilimo iki Arich Anpin, valdančio visus ištaisymus, jėgos. Taip išeina 60 х 10 000=600 000.
Todėl bendra siela, galutinė ištaisyta būsena, vadinama  „600 000 sielų“.

Ištrauka iš 2010 m. rugsėjo 26 d. pamokos pagal straipsnį „600 000 sielų“

Daugiau šia tema skaitykite:

Palikęs save, įgyji Begalybę

Vaistai jau pradėjo veikti

Sielos – tai ryšiai tarp norų

Komentarų nėra

Vyrų nevaisingumo priežastis

Filmai, klipai, Vyras ir moteris

Video klipas rusų k.

Komentarų nėra