Pateikti Pirmadienis, 4 spalio, 2010 dienos įrašai.


Davimo savybės detektorius

Dvasinis darbas, Grupė

Klausimas: Ar pritraukiame daugiau mus supančios Šviesos Or makif mokydamiesi grupėje? Ar visi gauna šią Šviesą vienodai, ar kiekvienas – pagal savo siekį?
Atsakymas: Grupėje susideda visos mūsų pastangos. Kai daug žmonių susijungia į grupę, tarpusavyje sukuriame ypatingą „sritį“, kur visi duoda vieni kitiems.
Šioje srityje ir atsiskleidžia Šviesa. Ji ir anksčiau buvo ten, tačiau jos forma buvo paslėpta, pasyvi. Ir dabar ji lieka kol kas paslėpta, tačiau jau aktyviai veikia mūsų siekius susivienyti.
Iš pat pradžių visi esame Šviesos lauke, bet nejaučiame jos. Ten, kur galime sukurti tarpusavio ryšį ir prilygti Šviesai, sukeliame jos poveikį, atitinkantį mūsų pastangas.
Ji mus ištaiso, o atsiradus tarp mūsų davimo savybei, Šviesa akivaizdžiai atsiskleidžia.
Visiems kartu siekiant tarpusavio davimo, atsiskleidžia davimo jėga. Tačiau kiekvienas atskleidžia šią davimo jėgą, Šviesą, pagal savo individualias savybes ir pastangas vienijantis grupėje.
Todėl būtinas bendras darbas. Pats vienas žmogus niekada negalės atskleisti mus supančios Šviesos, juk reikia kažkieno atžvilgiu atskleisti pastangas duoti, sukurti vietą Šviesai atskleisti.

Iš 2010 m. rugsėjo 6 d. pamokos pagal knygos „Šamati“ 8 straipsnį

Daugiau šia tema skaitykite:

Kad Šviesa iš mūsų nepranyktų…

Aukštesniosios pakopos Šviesa

Kaip panorėti to, kas svarbiausia?

Komentarų nėra

Vyras ir žmona: kur Kūrėjas tarp jų?

Grupė, Vyras ir moteris

Klausimas: Ką reiškia toks ryšys šeimoje, apie kurį pasakyta: „Vyras, žmona ir Kūrėjas (Šchina) tarp jų“?
Atsakymas: Tai reiškia norėti, kad bet kuris mūsų ryšys realizuotųsi per aukštesniąją jėgą ir matyti sutuoktinyje partnerį, kurį man davė Kūrėjas.
Kaip Adomas klausė po nusidėjimo: „Argi ne Tu pats man davei šią moterį!“ Todėl vyro santykyje su žmona yra Kūrėjas, ir mes tai dar atskleisime.
Jeigu vyras ir žmona šitaip tarpusavyje susiję, tuomet tai yra galinga priemonė atskleisti Kūrėją. Didžiulė sėkmė, jeigu žmogui suteikiama tokia sritis darbui.
Norint realizuoti šį darbą, nereikia daug laiko – pakanka kelių minučių per dieną, o visą likusį laiką reikia skirti darbui grupėje ir studijoms.
Kiekvienas ryšys vyksta savame lygmenyje, bet visus juos jungia vienas dalykas – jie visi tam, kad būtų galima juose atskleisti Kūrėją.
Tarp draugų grupėje irgi norime, kad Kūrėjas įsiviešpatautų tarp mūsų. Toks yra jungimosi į grupę arba į šeimą tikslas.
Tai ryšio su ta pačia Šchina skirtingi lygiai, ir visa, kas yra anapus Jos mano atžvilgiu: žmona, grupė, draugai, visas pasaulis – visai tai iš tikrųjų yra manosios sielos dalys.
Apie žmoną taip ir parašyta, kad Kūrėjas paėmė žmogaus sielos dalį ir padarė jam pagalbininką darbui prieš jį.
Taip ir visas pasaulis dėl sudužimo pasirodo esantis prieš mane kaip „pagalba iš priešingo“, ir tai taip pat yra mano sielos dalis.
Dabar visus juos jaučiu kaip egzistuojančius išorėje ir atskirtus nuo manęs, bet dėl Šchinos, dalyvaujant Kūrėjui man visa tai susijungia į vieną visumą. Jeigu pritraukiu Šviesą, Kūrėją, viduriniąją liniją, tai Jis visa tai sujungs.
Ir jeigu žiūrėtume, kur pasiekiamas gilesnis ir glaudesnis susijungimas: tarp vyro ir žmonos, tarp draugų grupėje, ar apskritai tarp visos žmonijos ir visų pasaulių – tai pats giliausias susijungimas būtų tarp vyro ir žmonos!

Iš 2010 m. rugsėjo 28 d. pamokos pagal straipsnį „Meilė Kūrėjui ir kūriniams“

Daugiau šia tema skaitykite:

Meilė iš aukštesnio išskaičiavimo

Moteris – pagalba prieš tave patį

Atsisakyti praeities, kad įžengtum į ateitį

Komentarų nėra

Bermudų trikampis

Filmai, klipai, Interviu, susitikimai

Klausimas: Ką kabala mano apie Bermudų trikampį? Ar gali daiktai arba gyvos būtybės dingti arba atsirasti materialioje plotmėje?
Atsakau laidoje „Klausk kabalisto“ (rusų k.):

Klausimus šiai laidai galite pateikti dienoraščio skyrelyje „Klauskite“ arba elektroninio pašto adresu admin.laitman.ru@gmail.com.

Ankstesnės laidos:

„Klausk kabalisto -66“

„Klausk kabalisto -65“

„Klausk kabalisto -64“


Komentarų nėra