Pateikti Antradienis, 5 spalio, 2010 dienos įrašai.


Neprašykite „nusidėjėlių“ mirties…

Dvasinis darbas

Klausimas: Kaip galiu išlaikyti tikslo svarbą, jei turiu kokią nors fizinę problemą, kuri visą laiką reikalauja mano dėmesio?
Atsakymas: Būna įvairių atvejų. Būna fizinės ar protinės negalios, rūpesčiai ir nerimas, kaip ir pas kiekvieną. Kreipdamasis į žmogų, Kūrėjas siunčia visą rinkinį problemų ir taip jį pažadina. Nesvarbu, kokioje situacijoje yra žmogus. Visas šias būsenas, visą jų rinkinį jis gauna iš Kūrėjo ir iš šios būsenos turi kreiptis į Jį. Be to, žmogus turi suprasti, kad jei jis serga, turi eiti pas gydytoją, jei neturi pinigų – turi ieškoti darbo ir t. t. Tačiau jei problemos išsisprendžia, tai tik dėl to, kad žmogus turi išgyventi kitas būsenas, kad galėtų vystytis.
Kiekviena būsena reikalinga tolimesniam vystymuisi. Tačiau ją taisyti reikia ir žemiškajame, ir dvasiniame lygyje – kaip vieną visumą. Draudžiama pasaulį dalyti į dvi dalis: „tai – man, o tai – Kūrėjui“. Žmonės galvoja: „Dabar užsiimsiu verslu, žemiškais reikalais, o jau po to grįšiu pas Jį, paaukosiu labdarai ir, ačiū Dievui, aš – tyras“. Taip nebūna! Kalbame apie ketinimo ištaisymą, todėl neturime nė vienos laisvos minutės, kad ir kokios būsenos būtume, iš visų savo problemų turime kreiptis į Kūrėją prašydami.
Prašymas turi būti ne apie pačią fizinę, šeimos ar kitokią problemą, o visada – apie aukštesnįjį tikslą, nes jis, be abejonės, apims visus žemesnio lygmens rūpesčius, nerimą, ligas ir nelaimes. Visi jie bendrai vadinami „kančiomis“ ir skirti tik tam, kad nukreiptų žmogų teisinga kryptimi.  Jei dabar būtų galimybė iš žmogaus atimti kurią nors problemą – nerimą dėl pinigų, sveikatos ar šeimos, jis nukryptų nuo kelio ir jau nebeitų tiksliai Kūrėjo numatyta kryptimi. Todėl mums draudžiama tiesiogiai kištis į šį procesą. Reikia žmogui padėti spręsti šias problemas, tačiau pats jis turi žinoti, kad toks yra kelias, ir visa tai siunčia Kūrėjas – „Geras ir Kuriantis gėrį“ ir „Nėra nieko kito, išskyrus Jį“.
Žmogus turi priimti visas būsenas, susidoroti su jomis teisingai, visomis galimomis priemonėmis – tiek žemiškajame, tiek ir dvasiniame lygyje, tiek padedant grupei. Tačiau sakoma, kad draudžiama prašyti, kad „mano nusidėjėliai“ mirtų, o galima tik prašyti, kad grįžtų pas Kūrėją. Tai yra, kiekvieną būseną reikia ištaisyti, teisingai panaudoti lyg ir neigiamas kliūtis, nes jos kaip tik yra pačios naudingiausios ištaisymui.

Daugiau šia tema skaitykite:

Stebėti save

Kūrimo programa

Dvasinio pasaulio fizikos dėsniai

Komentarų nėra

Tokį jau mane mama pagimdė…

Vyras ir moteris

Pranešimas (Asmenybės ir socialinės psichologijos apžvalga): Žmogus egoistinius genus paveldi iš motinos, o altruistinius – iš tėvo.
Komentaras: Pagal kabalos mokslą, vyriška dalis atsakinga už davimo jėgą ir savybę, o moteriška dalis – už gavimo jėgą ir savybę.
Vyriška dalis – ekranas, o moteriška – noras, todėl vyriškas organas išsiskiria išorėje, o moteriškas – viduje ir t. t.
Tačiau nė viena lytis neturi jokio pranašumo kitos atžvilgiu, neišsiversi be abiejų, egoizmas ne mažiau vertingas už altruizmą. Ir kurti save žmogus turi teisingai juos suderinęs – vidurinėje linijoje.
Kabala taip pat kviečia žmogų kreiptis su savo problemomis ne į tėvus, o į Kūrėją, kuris tave pagimdė (Lech le uman še asani).

Daugiau šia tema skaitykite:

Vyras ir žmona: kur Kūrėjas tarp jų?

Kūrėjui – visi esame moterys

Komentarų nėra