Pateikti Trečiadienis, 6 spalio, 2010 dienos įrašai.


Švietimo tikslas – auginti žmogų

Auklėjimas, vaikai

Švietimo tikslas – aiškinti, kad „meilė artimui“ – tai visuotinis gamtos dėsnis. Tik tai iš vaiko formuoja žmogų.
Šis dėsnis turi atsispindėti dėstant visus dalykus – būtina perteikti gamtos ir valdymo vienybės idėją (Nėra nieko, išskyrus Jį) bei visos kūrinijos dalių absoliutų tarpusavio ryšį (Pamilk artimą kaip pats save).
Tada viso mokslo pagrindu taps vienas dėsnis, jį valdys viena jėga, jis judės viena kryptimi – vaikas įsisavins būtent tai.
Jeigu apie dėsnį „pamilk“ pasakyta, kad tai „pagrindinė Toros taisyklė“ – bendras pasaulio sandaros dėsnis, mes privalome mokyti vaikus remdamiesi šiuo dėsniu, ir parodyti, kad jis nulemia visus pasaulyje vykstančius dalykus.
Vaikai suvoks šį vienintelį dėsnį, jie supras tiek aukščiausiąjį valdymą, tiek tai, kaip reikia teisingai elgtis.
Jeigu mes parodome, jog patys geriausi ir blogiausi įvykiai pasaulyje vyksta tik dėl to, kad mums atskleistų, kur šį dėsnį  būtina kompensuoti,  vaikai pradeda kitaip, tikslingai žvelgti į realybę.
Žmogumi vadinasi tas, kuris nori save ištaisyti, o taisydamas save – ir pasaulį. Šitaip iš gyvūnų auklėjami žmonės.

Ištrauka 2010 m. rugsėjo 27 d. pamokos pagal straipsnį „Meilė Kūrėjui ir kūriniams“

Daugiau šia tema skaitykite:

Auklėjimas gerumu

Naujasis švietimas

Pagrindiniai vaikų auklėjimo principai

Komentarų nėra

Tik Kūrėjas duoda sielą

Vyras ir moteris

Klausimas: Kaip turiu elgtis su žmona, kad tarp mūsų pajaustume Kūrėją?
Atsakymas: Stenkitės, kad visi jūsų tarpusavio santykiai būtų tik tam, kad atskleistumėte Kūrėją tarp jūsų. Tai garantuoja visišką santaiką namuose ir yra naudinga abiems netgi tik iš egoistinių paskatų.
Tai labai veiksminga priemonė. Ji teisingai orientuoja žmogų viso jo gyvenimo metu. Juk grupė ir draugai kol kas žmogui yra dirbtinis darinys, visą žmoniją jis jaučia dar toliau, o visi pasauliai – apskritai toli. Žmona pati artimiausia, juk pasakyta: „Žmona žmogui – kaip jo kūnas“.
Kita vertus, tu staiga atskleidi, kad turi partnerį visur kur! Kūrėjo padedamas imi jausti, kad kiekvienam tavo judesiui yra jos judesys.
Nesvarbu, koks judesys: proto, širdies ar fizinis, visur kur vyksta sinchroninis judesys tarsi Kūrėjas atsiskleisdamas suklijuotų visas dviejų atskirų puselių detales ir formas.
Mums tik reikia stengtis tarp savęs atskleisti Kūrėją – mus jungiančią jėgą, kurią norime pasiekti kaip savo bendro gyvenimo pasekmę. Kitaip visas šis gyvenimas tebus gyvūninis egzistavimas.
Mes dviese norime atskleisti tarp mūsų esančią vienijančią jėgą – trečią komponentą, papildantį mus taip, kad tampame it vienas!
Kada Jis mus sujungs į vieną, mes įjungsime Jį savyje ir tapsime viena visuma būtent todėl, kad Jis yra mūsų viduje ir mus užpildo.
Tai vadinama: „Vyras, žmona ir Kūrėjas tarp jų“. Jis dalyvauja visur, kas tarp jų egzistuoja. O daugiau nieko ir nėra, juk kiekvieno noras nukreiptas į kitą. Tai visai kaip Zeir Anpin ir Malchut santykiai: jis visas nukreiptas į ją, o ji – į jį.
Kūrėjas atskyrė visas pavienes Malchut sfiras ir iš jų padarė Ievą (Chavą), todėl per visą dvasinio parcufo aukštį egzistuoja tikslus Zeir Anpin ir Malchut atitikimas – jie viename lygmenyje vienas prieš kitą amžinai ir beperstojo susilieję.
Viename nėra tokių savybių, kurių nebūtų kitame. Tačiau sulipdyti juos vieną su kitu įmanoma tik veikiant Šviesai AB SAG, kuri ateina ir juos sujungia, vieną ištaisydama didesniam davimui, o kitą – didesniam gavimui.
Ir kad susijungtų, jie abu pakyla į Biną, kuri vadinasi Elokim, Kūrėju, ir Jis suteikia jiems jėgą susijungti ir po to juos pripildo.
Ir jie pripildo ne vienas kitą, bet savo bendrus norus. Iš to ir gimsta „kūdikis“, susijungimo rezultatas, kitas dvasinis parcufas, nauja būsena.
Apie tai pasakyta: „Tėvas (Aba) duoda baltą, motina (Ima) – raudoną, o Kūrėjas duoda sielą“. Jis yra tarp jų, o juos pripildydamas duoda sielą naujai pakopai.

Iš 2010 m. rugsėjo 28 d. pamokos pagal straipsnį „Meilė Kūrėjui ir kūriniams“

Daugiau šia tema skaitykite:

Vyras ir žmona: kur Kūrėjas tarp jų?

Meilė iš aukštesnio išskaičiavimo

Kas padės išsaugoti šeimą?

Komentarų nėra

Klausk kabalisto – 67

Interviu, susitikimai, Klausimai ir atsakymai

Laida „Klausk kabalisto“ rusų k.


Klausimus šiai laidai galite pateikti dienoraščio skyrelyje „Klauskite“ arba elektroninio pašto adresu admin.laitman.ru@gmail.com.

[media 1]
[media 2]

Ankstesnės laidos:

„Klausk kabalisto -66“

„Klausk kabalisto -65“

„Klausk kabalisto -64“

Komentarų nėra