Pateikti Pirmadienis, 11 spalio, 2010 dienos įrašai.


Reikiamu metu atsidurti epicentre

Dvasinis darbas, Kongresai, įvykiai

Klausimas: Kodėl taip svarbu fiziškai dalyvauti kongrese?
Atsakymas: Kūrėjas sukuria žmogui sąlygas. Jei šis neturi galimybių atvažiuoti – tai yra Kūrėjo duotos sąlygos. Tiesiog reikia prisijungti prie kongreso priimtiniausia forma.
Galbūt aš neturiu fizinių galimybių išvažiuoti arba lėšų. Tačiau turi būti rimtas pateisinimas.
Nuo manęs priklauso, ar aš pasinaudosiu tomis galimybėmis, kurios man suteiktos. Ir tegu kiekvienas būna sąžiningas sau, žinodamas, kad sprendimas yra vienareikšmis, jei tai svarbiausia žmogui gyvenime.
Tegu pasitikrina, ar važiuotų, jei tuo galėtų uždirbti milžinišką pinigų sumą, pataisyti sveikatą ar padaryti kažką labai svarbaus, išgelbėti savo gyvybę. Taip tegu ir apsvarsto.
Be abejonių, niekur neįmanoma pasiekti tokios susijungimo jėgos, kaip kongrese. Mes organizuojame kongresus užsienyje, tačiau šis kongresas stipriausias.
Todėl aš neįsivaizduoju, kad žmogui, gyvenančiam Izraelyje, nebūtų galimybės atvažiuoti. Tegu parašo mums, kas jam trukdo – apsvarstysime.
Jei žmogus gyvena užsienyje, tai, žinoma, gali būti problema. Gali būti, kad jis gyvena šalyje, iš kurios važiuoti pavojinga, arba jis neturi tam lėšų.
Tuo atveju reikia ieškoti, kaip susijungti su kitais žmonėmis vietoje ir kartu žiūrėti transliacijas. Su kažkuo būtina susijungti.
Jei jau iš viso nieko nėra, tai reikia žiūrėti vienam. Tačiau aš viliuosi, kad tokių beveik nebus. Juk visų mūsų veiksmų esmė, visas ištaisymas – susijungime. Vienintelis priesakas – susijungti.
Kaip gali žmogus neatvažiuoti ten, kur didžiausia susijungimo galia, kokią tik jam įmanoma pasiekti?
Ir tegul neieško pasiteisinimo. Iš viršaus atsižvelgiama tik į tai, kaip tu išnaudojai iš aukščiau duotas sąlygas.
Todėl tikėsimės, kad kongrese susirinks daug mūsų draugų, esant optimalioms susijungimui sąlygoms, visose vietose, ir mes pasieksime dvasinį atsivėrimą.

Iš 2010 m. spalio 5 d. pamokos pagal straipsnį „Meilė Kūrėjui ir kūriniams“

Daugiau šia tema skaitykite:

Pirmyn per kongreso bangas

Lapkritį mes laukiame visų jūsų!

Prisijunk prie dvasinio tinklo

Komentarų nėra

Mūsų pasaulis – pakilimo taškas

Filmai, klipai

Video klipas rusų k.

Komentarų nėra

Kaip sušvisti meile

Dvasinis darbas

Klausimas: Suprantu, kad galiu nekęsti savo egoizmo. Tačiau iš kur staiga manyje atsiranda meilė artimui?
Atsakymas: Meilė ateina kaip ištaisymo rezultatas, virš ekranų. Tačiau niekas nedingsta – noras mėgautis visą laiką tik auga, didėja neapykanta ir atsiskyrimas nuo kitų, o virš viso to – meilė!
Kai pasieksime Begalybės pasaulį, pajausime begalinį tarpusavio atitolimą, o virš jo – visišką ryšį. Todėl šis mūsų sukurtas ryšys laikomas „620” kartų (pi TARACH) didesniu nei pradžioje.
Visai kaip elektros tinkle: norint išskirti energiją reikalinga varža. Taip ir tu, kad išgautum energiją, turi dėti pastangas – tik tada ši energija atliks darbą ir duos teigiamą rezultatą.
Reikalingas pasipriešinimas iš vienos pusės ir kažkoks veiksmas iš kitos. Jeigu susieji tai draugėn, gali atlikti darbą gaudamas energijos šaltinį – lemputė ims šviesti.
Ji šviečia, nes jos viduje yra spiralė su varža – ir kuo labiau spiralė priešinasi šviesai, tuo ryškesnė šviesa!
Šios dvi kartu dirbančios, bet priešingos viena kitai jėgos, įkaitina spiralę, ir ji ima spinduliuoti šviesą.
Viskas paremta pasipriešinimu, jis turi likti visuose reiškiniuose, pagal jį matuojame galią – šitai kyla iš pagrindinio noro mėgautis, kuris stovi priešais Šviesą.

Iš 2010 m. spalio 3 d. pamokos pagal straipsnį „Meilė Kūrėjui ir kūriniams“

Daugiau šia tema skaitykite:

Apie meilę ir neapykantą

Mylėti visus kaip savo vaikus

Vadovas po knygą „Zohar“. Kelias Kūrėjo atskleidimo link

Komentarų nėra