Pateikti Sekmadienis, 17 spalio, 2010 dienos įrašai.


Kur atsiskleidžia tikrasis blogis?

Dvasinis darbas, Kūrėjas

Klausimas: Ką reiškia susiliejimas su Kūrėju?
Atsakymas: Susiliejimas – tai didelis ištaisymas, susijungimas savybių, „formos“ panašumo keliu.
Pačios noro mėgautis medžiagos mums nereikia keisti. Bet ši medžiaga yra egoistinės formos (turi egoistinį ketinimą), kuri vadinasi „blogiu“, priešingu Kūrėjui.
Pats noras mėgautis, kaip ir visa negyvoji, augalinė ir gyvūninė gamta, nelaikomas blogu ir priešingu Kūrėjui.
Kol žmogus dar nepajuto, kad yra priešingas Kūrėjui, taip pat nelaikoma, jog jame yra „blogio pradas“.
Pirmiausia reikia atskleisti, kad tavo ketinimas, noro „forma“, atvirkščias Kūrėjui. Be šito žmoguje nėra blogio – jis tiesiog veikia pagal savo prigimtį.
Blogiu kabaloje laikoma Kūrėjui, Gėriui, Šviesai priešinga savybė. Pajusti blogį galima tik tuo atveju, jeigu tau atsiskleidžia gėrio, ryšio, meilės savybė, – ir pamatai, kad esi priešingas jai.
Tada tampi „žmogumi“, tegul kol kas ir blogu. Tai įvyksta tik studijuojant kabalą. O iki tol žmoguje  – visuose pasaulio egoistuose – nėra ką taisyti. Tai ne ta forma, kuriai reikalingas ištaisymas.
Ištaisyti reikia tik tarp manęs ir Kūrėjo esantį atotrūkį. Būtent šią Kūrėjui atvirkščią formą aš turiu paversti gera, panašia į Jį.
Kai mes tapsime panašūs į Jį tarpusavio davimu, kaip pasakyta, tada pasieksime susijungimą, vadinamą „susiliejimu“ (dvekut).
Šį vidinį darbą (blogio atskleidimas / sudužimas ir jo ištaisymas) atlieka tik grupiniuose kabalos užsiėmimuose pritraukiama Šviesa.
Viename iš savo gyvenimo ciklų žmogus staiga pajaučia „dūrį į širdį“, „kibirkštį“, traukiančią į kažkokį naują, nematerialų gyvenimą.
Jis nori pakilti aukščiau įprasto, žemiško gyvenimo ir ateina į grupę, mokytis, – ir bėgant laikui pajaučia, kaip toli jis yra nuo davimo savybės.
Nuo šio momento jis supranta, kad jo prigimtis priešinga Kūrėjui. Tada ir galima sakyti, kad jame atsirado „savojo blogio suvokimas“.
Žmonės paprastai mano, kad „blogis“ reiškia būti blogam visuomenėje, o ne priešintis susivienijimui tarp visų ir su Kūrėju.
Žemiškojo blogio – nepervesti senutės per gatvę ar neduoti išmaldos – kabala netaiso, nes, jo iš viso negalima ištaisyti, jis tik augs, kol nepašalinsime dvasinio blogio.

Iš 2010 m. spalio 7 d. pamokos pagal straipsnį „Meilė Kūrėjui ir kūriniams“

Daugiau šia tema skaitykite:

Padėkite suprasti, ko aš noriu?

Kaip rasti savo laisvės tašką?

Gėris ir blogis

Komentarų nėra

Nepraleisk savo šanso…

Dvasinis darbas, Grupė

Klausimas: Jeigu ateinu į vaistinę ir matau 70 žmonių eilę, einu pirkti kitų pirkinių ir sugrįžtu po valandos, kai ateis mano eilė.
Kodėl dabar privalau užsiimti dvasiniu darbu, jeigu nežinau, kada išsitaisysiu? Kam man to reikia? Kol kas galiu užsiimti šio pasaulio reikalais…
Atsakymas: Nėra prievartos dvasiniame kelyje! Nenori – išeik! Neverta pasilikti ir trukdyti kitiems. Jeigu tiksliai nusprendi, kad nenori eiti šiuo keliu, pasakyk draugams – jie tave supras ir palinkės sėkmės.
Jeigu tu manai, kad penkerius metus rūpinsiesi, kad geriau įsitvirtintum šiame pasaulyje, o paskui sugrįši į sutvirtėjusią grupę ir kartu su ja tęsi savo kelią, tai šios viltys yra apgaulingos.
Kadangi po penkerių metų tau prireiks atlikti daug didesnį darbą: teks kompensuoti savo penkerių metų egoistinę veiklą ir visur kur pasivyti grupę – ką bus praėjusi per tuo penkerius metus.
Galiausiai tu nesutrumpinsi kelio, o priešingai – jį prailginsi. Tu manai, kad ateisi į grupę, esančią dvasiniame pasaulyje, ir tau bus lengviau?
Bet argi savybėmis būsi labiau panašus į draugus? Savyje atskleisi dar didesnį savybių skirtumą!
Juk jie nueis į priekį tūkstančius kilometrų, o tu grįši dešimt kilometrų atgal. Atstumas padidės! Galų gale turėsi stovėti dar ilgesnėje eilėje…

Iš 2010 m. spalio 6 d. pamokos pagal straipsnį „Meilė Kūrėjui ir kūriniams“

Daugiau šia tema skaitykite:

Begalinis šaltinis – prieš tave

Kūrėjas privers mus susivienyti

Neprievartauk savęs – taisykis

Komentarų nėra