Pateikti Pirmadienis, 18 spalio, 2010 dienos įrašai.


Tai ne šiaip sau žaidimas

Dvasinis darbas, Grupė

Kūrėjas slepiasi nuo mūsų, juk kitaip niekada neišeitume iš savo egoizmo ir vien egoistiškai didžiuotumės ryšiu su Juo.
Ir todėl vietoj savęs Jis mums davė visą šį pasaulį. Jis sako: „Išmok mylėti juos – ir tai reikš, kad myli Mane! Tada mes su tavimi susijungsime ir mums būs gera drauge!
Ir žinok, jog Aš duodu tau šį žaidimą, kad pamatytum, jog santykiuose su kitais žmonėmis slypi didžiulės priemonės tobulėjimui – šių priemonių su Manimi neturėtum!
Juk Aš amžinas ir tobulas – tu negali ateiti šiandien pas Mane vienos nuotaikos, o rytoj kitos.
Aš – absoliutaus davimo dėsnis ir šiandien tu jam neprilygsti. Todėl ir neturi galimybės priartėti prie Manęs, mes negalime būti kartu!
Tačiau kol kas žaisk su šiuo pasauliu. Aš sukūriau taip, kad tau atrodytų, neva žmonės keičiasi, neva keitiesi tu. Aš duodu tau draugus, kurie siekia to paties ir nori ateiti pas Mane.
Tai tik žaidimas, tačiau jie gali pažadinti tavyje troškimą ateiti pas Mane. Tu žaisi su jais, o jie su tavimi, ir jeigu organizuosi juos taip, kad jie ieškotų Manęs – tai reikš, jog tu pats kelyje pas Mane.
Pradėk taisyti ryšį su kitais ir siek meilės artimui – staiga atskleisi, kad tai tas pats, kas mylėti Kūrėją. Aš pats negaliu žaisti su tavimi, koks esi šiandien. Tačiau tavo lygyje Aš tau sukūriau visą pasaulį! Ir visa vien tik tam!”
Jeigu šitaip suvokiu pasaulį, tai jis visas man tampa priemone, su kuria pasieksiu Kūrėją! Priešingu atveju, kad ir kaip žiūrėčiau į šį pasaulį, jis man bus vis blogesnis. Jis vis tiek stengsis mane pažadinti, kad judėčiau Kūrėjo link.
Bet užuot buvęs mano draugu ir kartu su manimi ėjęs pas Kūrėją – jis veiks prieš mane. Juk jis privalės atskleisti man, kaip aš nesusijęs su Kūrėju ir nenoriu panaudoti šio pasaulio,kad suvokčiau Kūrėją.
Gyvenimas daužys mane, idant supurtytų ir pasakytų: „Ką gi tu darai?! Imk mane naudoti teisingai“!
Todėl matome, kad visos pastangos ištaisyti šį pasaulį materialiame lygmenyje daro jį tik dar blogesnį.

Iš 2010 m. spalio 7 d. pamokos pagal straipsnį „Meilė Kūrėjui ir kūriniams”

Daugiau šia tema skaitykite:

Panorėkite – ir išgirsite!

Visas pasaulis sukurtas man padėti

Taškas, iš kurio ateina išgelbėjimas

Komentarų nėra

Ar suteikti draugui galimybę važiuoti į kongresą?

Kongresai, įvykiai

Klausimas: Kongrese aš jau buvau. Ar bus teisinga, jei vietoj savęs į šį kongresą aš suteiksiu galimybę važiuoti draugui, kuris pats dėl piniginių problemų nuvažiuoti negali?
Atsakymas: Jei žmogus jau pasiekęs meilės artimui lygį „Mylėk artimą, kaip save“, tada jis privalo (ir nori!) duoti kitam savo vienintelę „pagalvę“, t. y. siųsti savo draugą į kongresą. Jei nevažiuojate į kongresą nė vienas iš jūsų – tada tai Sodomos savybė, o jei važiuoji tik tu, tai tu – nusidėjėlis. Tačiau tai „meilės artimui“ lygiu. Meilės pakopa – pats aukščiausias, paskutinis išsitaisymo lygis. Iki jo dar yra daugybė pakopų, o mes kol kas tebesame nusidėjėlių pakopoje. Todėl teisingai pasielgti, vadinasi, pasielgti pagal savo lygį – „pagal alacha“ (įstatymą), čia „alacha“ iš žodžio „alicha“ – judėjimas (link tikslo), turimas galvoje teisingas judėjimas pirmyn, kaip teisingai aš turiu pasielgti. Jūsų atveju važiuoti turi pinigų savininkas. Pasielgę kitaip, jūs sukelsite neapykantą tarp savęs.

Iš 2010 m. spalio 13 d. pamokos pagal straipsnį „Kabalos mokslas ir jo esmė“

Komentarų nėra

Klausk kabalisto – 68

Filmai, klipai, Klausimai ir atsakymai

Laida „Klausk kabalisto“ rusų k.


Klausimus šiai laidai galite pateikti dienoraščio skyrelyje „Klauskite“ arba elektroninio pašto adresu admin.laitman.ru@gmail.com.

[media 1]
[media 2]

Ankstesnės laidos:

„Klausk kabalisto -67“

„Klausk kabalisto -66“

„Klausk kabalisto -65“

Komentarų nėra