Pateikti Penktadienis, 22 spalio, 2010 dienos įrašai.


Laisvė – kur gi ji?

Grupė, Valios laisvė

Kol dar nesi įstojęs į grupę, gali laisvai rinktis – stoti į ją, ar ne.
Turi pats nuspręsti, jog tai tavo pasirinkimas, ir visą laiką taip elgtis – tai ir bus tavo laisvė!
Vadinasi, laisvė yra ne daryti, ką noriu, laisvė – nuolat stengtis sustiprinti šį ryšį. Visi kiti dalykai mūsų gyvenime įvyks savaime – čia mes neturime jokios laisvės.
Tai labai svarbi taisyklė. Mano gyvenime nėra jokios laisvės,  aš – tik marionetė.
Pasirinkimo laisvė tik viena: nuo to laiko, kai Kūrėjas atvedė mane į grupę ir davė tašką širdyje, turiu vienintelį pasirinkimą – įsilieti į šią grupę, kabintis į ją, kaip tik įmanoma.
O kai jau teisingai įsiliejai į grupę – tampi nuo jos priklausomas, aplinka tau pradeda daryti įtaką – šioje srityje pasirinkimo laisvės jau nebeturi.
O kur esi laisvas? Tik stiprindamas ryšį su aplinka, nugalėdamas savo egoizmą. Taip dar labiau sustiprini savo priklausomybę nuo aplinkos ir jos įtaką sau. Jokios kitos laisvės nėra!
Būtent čia slypi laidavimo esmė, ir mums nuolatos reikia papildyti ją vis naujais principais: meile draugams, meile artimui, tikėjimu aukščiau žinojimo – valios laisve, požiūriu, kuris padeda įgyvendinti tikslą.
O visas likęs gyvenimas atsiskleidžia pagal iš anksto nustatytą scenarijų, – gali nueiti pas būrėją, ir ji tau papasakos visą tavo ateitį. Viską galima nuspėti iš anksto – išskyrus tai, kas susiję su tavo paties valios laisve. Visuose kituose dalykuose veikia „akla“ lemtis.
Todėl ir uždrausta spėti ateitį – kad žmogus nepagalvotų, jog įprastame gyvenime jis turi pasirinkimo laisvę.
Kai suvoki, kad veiksmų laisvės nėra, ateitis pati tau atsiveria… išskyrus tą, kuri priklauso nuo tavo pasirinkimo laisvės. Ji negali tau atsiverti, nes priklauso nuo tavęs…

Iš 2010 m. spalio 12 d. pamokos pagal straipsnį „Meilė Kūrėjui ir kūriniams”

Daugiau šia tema skaitykite:

Kaip pakeisti likimą

Lynu – tiesiai pas Kūrėją

Unikalus šansas pagreitinti laiką

Komentarų nėra

Ką daryti, kad išgirstume?

Dvasinis darbas, Laidavimas

Klausimas: Pasakyta: „Padarysime ir išgirsime“. Ką reikia atlikti?
Atsakymas: Stengtis kartu susivienyti, rūpintis visais, nes visi rūpinasi manimi.
Netgi egoistiškai, kiek įmanoma, būti tarpusavyje susijusiems vieniems su kitu. Tai turi būti būtina sąlyga: „Ar jūs pasirengę padaryti tai, ką galite?“.
Mes nežinome, ką sugebame, tačiau pasistengsime, pabandysime padaryti. Juk iš mūsų nereikalauja nieko, kas pranoksta mūsų galimybes.
Tačiau šis „padarysime“, kurio iš mūsų reikalauja, – iš tikrųjų rimtas ir sunkus reikalas, kurį tik ir galime atlikti. Nors mes nesugebame beveik nieko. Tačiau šių pastangų pakanka, kad imtume žadinti Šviesą savo atžvilgiu. Ši Šviesa paslėpta sistemoje mūsų viduje.
Jeigu veržiamės šios sistemos link it maži vaikai, kurie stengiasi tapti dideli, – to pakanka, kad sužadintume jėgą, esančią sistemos viduje, jėgą, vadinamą „Šviesa“. Ir tada ji veikia mus ir priartina prie ištaisytos sistemos būsenos.
Tai itin paprasta vystymosi forma, egzistuojanti ir mūsų pasaulyje, – visur. Jeigu žmogus kažko siekia, jis savyje sužadina būseną, kurios link veržiasi. Ji veikia jį, priartina jį prie savęs – ir jis staiga tampa protingesnis, daugiau supranta ir jaučia.
Pasakyta: „Nėra protingesnio už patyrusį“ – žmogus įgyja išmintį per patirtį. Tačiau kuo ypatinga patirtis? Žmogus stengėsi atlikti: „Padarysime!“ – lygiai kaip vaikas, pagal tą pačią gamtos vystymosi metodiką.

Ištrauka iš 2010 m. spalio 11 d. pamokos pagal straipsnį „Meilė Kūrėjui ir kūriniams“

Daugiau šia tema skaitykite:

Panorėkite – ir išgirsite!

Padarysime ir išgirsime

Komentarų nėra

Nevok!

Dvasinis darbas, Grupė, Laidavimas

Straipsnyje „Taika“ Baal Sulamas rašo, kad visuomenė baudžia žmogų, jeigu jis ima tai, kas jam nepriklauso, tačiau už tai, kad jis neduoda visuomenei to, ką privalėtų duoti – bausmės nėra.
Dvasiniame kelyje irgi taip: kiekvienas iš aukščiau gauna savas sąlygas. O toliau, jeigu neišnaudoji suteiktų sąlygų visu 100%, reiškia tu vagi iš grupės!
Tai taip pat vadinama: „gręžti skylę bendroje valtyje“. Todėl kiekvienas privalo klausti savęs, ar jis deda maksimalias pastangas…

Iš 2010 m. spalio 11 d. pamokos pagal knygą „Zohar“

Daugiau šia tema skaitykite:

Net neveiklumas – blogis

Kuo sunkiau mokytis, tuo geriau!

Komentarų nėra

Ką mums duos kongresas?

Filmai, klipai, Kongresai, įvykiai

Video klipas rusų k.

Komentarų nėra