Pateikti Antradienis, 26 spalio, 2010 dienos įrašai.


Už žmonių veidų slepiasi Kūrėjas

Realybės suvokimas

„Žmogus mato kitų žmonių veidus, bet jis turi tikėti tuo, kad už žmonių veidų yra Kūrėjas ir jis atlieka veiksmus“ (Rabašas, straipsnis „Ką reiškia: Tora vadinama vidurine linija darbe“).

Klausimas: Vadinasi, pagal šį principą turiu elgtis su žmonėmis, kuriuos sutinku per dieną?
Atsakymas: Ne, tu turi elgtis su žmonėmis taip, kaip įprasta tavo visuomenei, laikmečiui, kartai, kad nepamanytų, jog tu keistuolis. Tavo išorinis elgesys turi būti toks kaip jų visais atžvilgiais, įprastas. Tačiau jeigu kalbama apie vidinius dalykus, jeigu nori atskleisti Kūrėją, tai privalai už kiekvieno viduje ir išorėje pasireiškiančio veiksmo matyti, kad visa tai išplaukia iš „Nėra nieko, išskyrus Jį“. Tačiau ši analizė – tavo vidiniam aiškinimuisi, o ne išorinei reakcijai. Egzistuoja dvi mūsų elgesio plotmės: materialaus pasaulio plotmė ir vidinio, dvasinio gyvenimo plotmė. Vidinėje, dvasinėje plotmėje aš noriu atskleisti šią vidinę Gamtos jėgą „Nėra nieko, išskyrus Jį“, Ji valdo viską ir mane. Ir aš matysiu šį paveikslą tokį, kol nebaigsiu viso išsitaisymo, kol iš tikrųjų suvoksiu, kad nėra nieko, išskyrus Jį. O tada šis pasaulis pakyla ir įsijungia į tą patį tašką, kuris vadinamas Begalybės pasaulio Malchut.

Ištrauka iš 2010 m. liepos 29 d. programos „Kabala pradedantiesiems“

Daugiau šia tema skaitykite:

Išsivaduoti iš apgaulės

Nėra nieko vientisiau už sudaužytą širdį

Sudaužyta tik tavo siela

Komentarų nėra

Kas aš?

Dvasinis darbas

Klausimas: Jei nėra nieko, išskyrus Jį, ar tai reiškia, kad viskas kyla iš Jo ir viskas, kas vyksta aplink mane, – tai Jis?
Atsakymas: Taip. Ir tai, ką tu dabar kalbi, galvoji ir jauti, – tai taip pat Jis.

Klausimas: Tai kur tada aš? Ir kas aš?
Atsakymas: Tu tai ir turėsi atskleisti. Tai yra, tu atskleisi ne Kūrėją, o savąjį „Aš”.

Klausimas: Ir galiausiai atskleisiu, kad aš – tai irgi Jis?
Atsakymas: Ne. Yra atotrūkio taškas, kuris vadinamas „kilusiuoju iš nieko” (ješ mi-ain). Šis taškas – vienintelė vieta, kur egzistuoja kūrinija, visa kita – tai Kūrėjas. Kiek šis taškas trokšta tapti panašus į Kūrėją, tiek jis atveria save arba Jį, nes tai vienas ir tas pats.

Klausimas: Jei visa, ką kalbu, ir visa, apie ką galvoju, kyla iš Jo, tai kas tas taškas, kuris atveria, jog nėra nieko, išskyrus Jį?
Atsakymas: Tai tas pats taškas, kuriame tu dirbi, kad suvoktum, kur slypi tavo laisvas pasirinkimas. Tuo tu pakyli virš prigimties, kurią Kūrėjas įdėjo į šį tašką.
Šį tašką jis sukūrė kaip trokštantį gauti pasitenkinimą ir suteikė jam ketinimą pasitenkinti egoistiškai. Kai stengiesi pakilti virš šio taško – tu atveri Jį, Jo prigimtį duoti ir gauti dėl davimo.

Iš programos „Kabala pradedantiesiems”, 2010.07.29

Daugiau šia tema skaitykite:

Kūrimo akto paslaptis

Kur ieškoti Kūrėjo?

Kūrėjas – kūrinio viduje

Komentarų nėra