Pateikti Ketvirtadienis, 28 spalio, 2010 dienos įrašai.


Ištirpti kongrese

Grupė, Kongresai, įvykiai

Klausimas: Jeigu viskas priklauso nuo minties jėgos, kodėl negaliu dalyvauti kongrese sėdėdamas namie priešais televizorių su puodeliu kavos ir cigarete?
Atsakymas: Patikėk, aš tave suprantu, irgi taip mėgstu. Bet reikalas tas, jog man reikia įkvėpimo. Turiu gauti įspūdį iš grupės.
Man reikalinga kuo stipresnė, kuo iškilesnė visuomenė, atkakli, siekianti tikslo grupė – komanda, žmonių masė, kuri mane paveiktų ir iš manęs padarytų tai, ką nori.
Ar galiu patirti tokį įspūdį sėdėdamas namie priešais televizorių? Jeigu – taip, tai nėra problemų, sėdėk namie.
Bet mes juk pažįstame savo prigimtį. Žmogus turi rasti vietą, kurioje galėtų ištirpti visuomenėje, perimti jos protą ir jausmus.
Tegul manyje pakeičia viską, kas pripildo mano širdį ir protą ir tada aš tikrai vystysiuos kūrimo sumanymo link.
Kūrėjas dirba su grupe, kaip pasakyta: „savo tautoje gyvenu“, o manimi – neužsiima. Jeigu įsijungiu į grupę, tai joje turiu ryšį su Kūrėju.
Taip atskleidžiu jo mintį, kuri dėl to mano pasirinkimo tampa mano mintimi taip, kad net imu suprasti ir priimti Jo programą dar nepradėjus jos realizuoti.
Apie tai kalbama Baal Sulamo straipsnyje „Tiesioginis ir netiesioginis poveikis“. Jeigu susijungiu su Kūrėju, man atsiveria galimybė planuoti veiksmus taip, tarsi planuočiau aš, o įgyvendintų Jis.
Jei suvokiu Kūrėjo mintį, tuomet Jis man suteikia tokią galimybę. Ir, žinoma, visa tai – meilės rezultatas. Taip mūsų vaikai valdo mus, savo tėvus.

Iš 2010 m. spalio 10 d. programos „Kabala pradedantiesiems“

Daugiau šia tema skaitykite:

Lapkritį mes laukiame visų jūsų!

Kaip gauti jėgų, kurių neturiu?

Iš tiesų pakeisti likimą!

Komentarų nėra

Kas mes – laisvi žmonės ar kūrinijos sraigteliai?

Valios laisvė

Valios laisvė – tai pati svarbiausia tema, nes ji iškelia pagrindinę mūsų gyvenimo problemą: ar esame visiškai valdomi iš aukščiau kaip bet kuri gamtos dalis.
Juk matome, kad viskas juda valdant iš aukščiau – valdant Gamtai, tai yra Kūrėjui.
Nėra nieko, kas išeitų už Gamtos ribų. Yra veiksmų, kurie, kaip matome, yra reguliuojami, tačiau yra tokių, kai juos valdanti jėga paslėpta nuo mūsų.
Ir mes kažkada jaunystėje galvojome, esą savo gyvenimo šeimininkai, tačiau suaugę ir įgiję gyvenimiškos patirties, suprantame, kad tai gyvenimas valdo mus, o ne mes jį.
Ir iš tikro, kurgi įmanoma laisva valia, jei randame, kad bet kuriame gamtos lygmenyje veikia griežti ir nekintantys fizikos, chemijos ir biologijos dėsniai.
O jeigu kažkurioje vietoje neįžvelgiame dėsnio, tai reiškia, kad paprasčiausiai sau jo dar neatskleidėme, o ne tai, kad jis ten neveikia visiškai tiksliai.
Kaip kokia nors gamtos dalis galėtų likti nevaldoma, ir jos neveiktų joks dėsnis? Tai tiesiog neįmanoma! Kur tik atskleisime gamtą, – visur rasime aiškų dėsningumą.
Ir kas gi tai yra laisvas pasirinkimas – galimybė daryti tai, kas man patinka, nepaklūstant lemiančiam gamtos dėsniui?!
Kaip mumyse gali atsirasti laisvas pasirinkimas? Argi gali gamtoje egzistuoti tokia balta dėmė, kuri jai nepaklustų?
Ir išeina, jog tai, ką suvokiame kaip laisvę tėra mažo, palikto žaisti savo kambaryje vaiko iliuzija. Vaikas atidžiai stebimas, bet jis mano esąs laisvas . Kitaip sakant, visas šis laisvas pasirinkimas paaiškinamas mūsų nežinojimu. Ir tai vadinama laisve?!
Kas gi tada žmogus? Dar viena gamtos dalis, visiškai valdoma iš aukščiau, ir pati net neįtarianti apie tai? O jeigu mes paprasčiausios marionetės, tai reiškia, kad nedarome nieko gero ir nieko blogo: jeigu veikiu pagal dėsnį, tai ko gi galima iš manęs reikalauti?
Visa, ką staiga sumanau daryti – tai įgimtas instinktas, kuris sukioja mane valdydamas iš vidaus ir išorės.
Negali būti nei atlygio, nei bausmės, jeigu esame paprasčiausi sraigteliai kūrinijoje. Tai kur gi tuomet slypi visa kūrimo prasmė, jeigu visa tai tėra iš anksto parengtas žaidimas?
Tad pirmiausia turime išsiaiškinti, ar visgi turime kokią nors valios laisvę ir kur ji. Juk jeigu tai iš tikro pasirinkimas, tai čia įmanoma stambiai išlošti arba atvirkščiai – viską pralošti…
Todėl tai pati svarbiausia tema kabaloje, juk nuo jos prasideda kitas etapas: turime mes laisvę ar ne, o jeigu ji yra – tai kur ir kaip galiu maksimaliai naudingai ją išnaudoti?

Iš 2010 m. spalio 8 d. pamokos pagal straipsnį „Valios laisvė”

Daugiau šia tema skaitykite:

Ar gyvenime tu pats ką nors padarei?

Ko nežino nė viena būrėja

Kur prasideda laisvė

Komentarų nėra