Pateikti Pirmadienis, 1 lapkričio, 2010 dienos įrašai.


Tiesa tarp mūsų

Dvasinis darbas, Grupė

Klausimas: Kaip mums žinoti, kad einame tikruoju keliu?
Atsakymas: Tai galima patikrinti tik pagal ryšį tarp mūsų. Visų klausimų sprendimas glūdi ten, kur įvyko sudužimas.
Ar mes artėjame jo link, kad jį ištaisytume? Štai kur visa esmė.
Jeigu matau, kad susijungiu su draugų dvasinėmis kibirkštimis, kad diena iš dienos tampame vis labiau susitelkę, kad mūsų norai, reikalaujantys tarp mūsų atskleisti davimo savybę, tampa vis tikslesni ir vieningesni, tai reiškia, kad esu teisingame kelyje.
Čia svarbu, kiek aš pats teisingai įsivaizduoju paveikslą, o jau paskui reikalauju iš draugų.
Visų pirma patikrinu savo požiūrį: ar iš karto matau visų savo problemų, apmąstymų, prašymų sprendimą ten viduje, mūsų vienybėje?

Iš 2010 m. spalio 20 d. pamokos pagal Rabašo straipsnį

Daugiau šia tema skaitykite:

Amžinasis variklis, varomas davimo energija

Psichologinis barjeras davimo kelyje

Pasitikėk tuo, ką sako širdis

Komentarų nėra

Aukštoji kūrimo matematika

Kūrėjas, Realybės suvokimas

Kūrėjas – nuolatinis ir nekintantis. Tačiau kūrinys negali pajusti to, kas nesikeičia. To, kas nekinta, mes neskiriame, nejaučiame.
Visi mūsų jutimai veikia kontrasto matavimo pagrindu – „Viskas suvokiama lyginant“. Mes skiriame  laiko, judėjimo, jėgos ir tūkstančius kitų pokyčių. Bet tik tada, kai tie pokyčiai yra!
Todėl Kūrėjas demonstruoja mums Save, duoda mums galimybę Jį pažinti per daugybę pokyčių, kurių nėra nei Jame, nei nore mėgautis. Jam tenka sukurti milijardus permainų santykiuose tarp Savęs ir noro, kurios leistų kūriniui pažinti Jį.
Tik po visų šių pokyčių mes pasiekiame ramybę ir tobulumą. Norėdami pasiekti ir pažinti Kūrėją, mes privalome juos praeiti. Visi šie pasikeitimai tyčia sutverti Kūrėjo.
Noras gauti malonumą ir noras jį teikti, davimas ir gavimas, klipa ir šventumas – visa tai sutverta tik tam, kad perteiktų Kūrėjo sukeliamą įspūdį.
Be pokyčių paprastoje baltoje šviesoje mes nieko negalėtume skirti. Mes netgi negalėtume nustatyti, kad ši šviesa „balta“.  Neįmanoma kitaip perteikti amžinos tobulybės ir amžinybės – tik per begalinius pokyčius.
Kažką panašaus matome ir technikoje. Norėdami perteikti kokį nors reiškinį, mes turime jį suskaidyti, suskirstyti į daugybę impulsų, diskretinių dalių, ir perteikti jas aukštais dažniais.
Tik per tokią diferenciaciją (padalijimą), per daugybę mažų pasikeitimų, jų priėmimą ir tolimesnę integraciją (sujungimą)  mes galime perduoti informaciją ryšių linijomis.
Kitą žmogų taip pat galiu pažinti tik iš daugybės pasikeitimų, kuriuos bendraudamas pastebiu jame. Tik surinkęs visus šiuos įspūdžius gali pasakyti, kad jį pažinai.

Iš 2010 m. spalio 17 d. pamokos pagal knygą „Zohar”

Daugiau šia tema skaitykite:

Daugiaserijinis filmas „Mano gyvenimas”

Nuolat šviečianti saulė

Dvasingumas – integrali sistema

Komentarų nėra