Pateikti Šeštadienis, 6 lapkričio, 2010 dienos įrašai.


Tarpusavio prasiskverbimo „grafika“

Grupė, Kongresai, įvykiai

Klausimas: Kas vyksta kongrese?
Atsakymas: Ten vyksta labai paprastas dalykas. Įsivaizduok, kad esame tam tikroje dėžutėje.
Ten slypi mūsų norai, kurių kiekvienas turi susijungti su kitų norais, įsijungti į juos. Sakykim, jeigu iš viso šioje dėžutėje yra 24 norai, tada kiekvienas iš jų turės galią, lygią 24 norams.
Tai pirmasis susijungimo lygmuo, pirmoji dvasinė pakopa, kada kiekvienas įjungia į save visus vieną kartą: 24 norai, kurių kiekvienas susideda iš 24 norų. Tai ir yra laidavimas.
Jeigu pasiekėme tokią būseną, tai tapome panašūs į mus užpildančią Šviesą nefeš. Kodėl?
Pasiekėme būseną, kurioje visi įsijungę į visus. Kiekvienas praranda save visų viduje ir kiekvienas apima savyje visus. Tai pirmasis mūsų panašumo į Šviesą lygmuo.
Aš anuliavau save kitų atžvilgiu, įgavau jų norus kaip savus. Tai vadinasi „pamilk artimą kaip save patį“. Tada prilygstu Šviesai nefeš ir ji pripildo mane.
Jeigu dabar padidinsime mūsų tarpusavio įsijungimo laipsnį, dar labiau jį pagilinsime, tada įjungsime į save visus likusius, kurių kiekvienas turi savyje 24 norus (24×24).
Kitaip tariant, iš mažos tarpusavio įsijungimo sistemos pereinu į esančią giliau viduje, kokybiškesnę ir sudėtingesnę sistemą. Ir tada, vietoj Šviesos nefeš mane jau pripildys Šviesa ruach. Pakylu į aukštesnę dvasinę pakopą.
Taigi pagal mūsų abipusio prasiskverbimo laipsnį mums skleidžiasi visiškai kitos susijungimo tarpusavyje formos.
Šviesą nefeš buvo galima gauti (dvimatėje) plokštumoje, o prisipildant Šviesa ruach mūsų tarpusavio susijungimas įgauna trimatės erdvės formą. Čia manyje jau visiškai kitas suvokimas – gilyn.
Palaipsniui mūsų abipusis prasiskverbimas virsta daugiamate sistema, kuri savo forma primena bičių korius.
Į kongresą nevažiuojame mokytis. Ten atvykstame, kad sielomis įsijungtume vieni į kitus. Tai vyksta vidiniame lygmenyje ir žmogus nežino, kaip. Tris dienas esi apsuptas daugybės žmonių ir šis ryšys visą laiką veikia tavo viduje.
Iš taško jis virsta linija, iš linijos kvadratu, iš kvadrato visokiomis kitokiomis formomis, kol nesusidaro rutulys – tobulybės simbolis.

Iš 2010 m. spalio 27 d. programos „Kabala pradedantiesiems“

Daugiau šia tema skaitykite:

Kelias į Šviesą

Embriono užduotis – prilipti prie aukštesniosios pakopos

Kaip pasiruošti kongresui?

Komentarų nėra

Visą gyvenimą ruošiamės karui

Kabala ir kiti mokslai

Mūsų pasaulio mokslai nuolatos keičiasi. Mums visą laiką be perstojo ieškant tenka juos taisyti ir tikslinti.
Viskas, kas šiandien mums atrodo absoliučiai akivaizdu, rytoj jau ne taip neginčytina. Ir galbūt tai, kas šiandien laikoma naudinga, rytoj pasirodys žalinga. Mūsų noras visą laiką keičiasi, ir jame atskleidžiame naują mokslą.
Kadangi noras mėgautis kiekvieną dieną gali keistis į priešingą, vadinasi ir tai, kas naudinga gali tapti kenksminga.
Be to, veikdami savo vieninteliu egoistiniu noru, visus gamtos atradimus panaudojame savo egoizmui, todėl mokslo vystymosi rezultatai mums kenkia.
Kitaip sakant, visada naudojame mokslą kenkdami sau. Matome, kad mokslas iš esmės vystosi, todėl, kad reikalingas mums kariaujant, siekiant sunaikinti vieniems kitus. Jeigu ne tai, apskritai nesivystytume.
Visi puikūs moksliniai atradimai tarnauja mūsų egoizmui.

Iš 2010 m. spalio 21 d. pamokos pagal straipsnį „Kabalos ir kitų mokslų lyginimas“

Daugiau šia tema skaitykite:

Proveržis į kitą erdvę ar aklavietė?

Kabala ir šio pasaulio mokslai

Komentarų nėra

Užprogramuota visuomenė

Auklėjimas, vaikai, Klausimai ir atsakymai

Klausimas: Neurofiziologai įrodė, kad moralinius žmonių sprendimus galima veikti, keičiant tam tikras galvos smegenų zonas.
Ką kabala kalba apie moralinių principų formavimą?
Atsakau laidoje „Klausk kabalisto“ (rusų k.):

Klausimus šiai laidai galite pateikti dienoraščio skyrelyje „Klauskite“ arba elektroninio pašto adresu admin.laitman.ru@gmail.com.

Ankstesnės laidos:

„Klausk kabalisto -69“

„Klausk kabalisto -68“

„Klausk kabalisto -67“

Komentarų nėra