Pateikti Antradienis, 9 lapkričio, 2010 dienos įrašai.


Pasiruošimas kongresui, 10-11-07

Kongresai, įvykiai

Komentarų nėra

Sėkmė Kūrėjo dėka

Dvasinis darbas, Grupė, Kongresai, įvykiai

Mums atsiveria nuostabi galimybė. Po daugybės kongresų matome, kad jie nepanašūs vienas į kitą. Šiandien pasiekėme ypatingą būseną, ir mums labai padeda iš aukščiau.
Nuo grupės sukūrimo pastoviai stebime, kaip Kūrėjas ją vysto ir saugo. Diena iš dienos, metai iš metų pasiekiame vis didesnių laimėjimų. Ar būtume sugebėję savarankiškai tobulėti tokiais dideliais, globaliais mastais, nežinodami iš anksto nė vieno žingsnio?
Per visą istoriją niekas nedarė to, ką „darome mes“. Niekas nepriartėjo prie ištaisymų, kuriuos „mes stengiamės įgyvendinti“. Iš tikrųjų mums tiek daug padeda, kad aš nenustoju stebėtis, kuo mes nusipelnėme tokio santykio?
Mums suteikiama galimybė imtis tokių didelių dvasinių ištaisymų ir netgi materialiu mastu pravesti didžiulius susitikimus ir kongresus tūkstančiams žmonių, transliuoti savus televizijos kanalus, platinti kabalos mokslą masinėse informacijos priemonėse, kurti mokomąsias programas įvairiomis kalbomis.
Kūrėjas mus ruošia. Viską iki šiol pasiekėme tik Jo dėka. Dabar Jis mums padeda ruoštis kongresui, kurį „mes organizuojame“ tam, kad Jį atvertume. Tikėkimės, kad būsime verti ir Jis daugiau nesislėps nuo mūsų, o atsivers.

Iš 2010 m. lapkričio 5 d. pamokos pagal knygą „Šamati“

Komentarų nėra

Laisvas davimo veiksmas

Dvasinis darbas, Valios laisvė

Klausimas: Kaip atpažinti, kad esi pasirinkimo taške?
Atsakymas: Jei aiškiai matai, kas geriau – tai ne pasirinkimas, o žinojimas. Jei nesupranti, kas geriau – tai taip pat ne pasirinkimas, tai – nežinojimas. Pasirinkimas įmanomas tada, kai prieš tave dvi vienodos dedamosios, tačiau vienai iš jų teikiant pirmenybę, neįmanoma nieko nuspręsti.
Matai, vienodai reikalingas noras gauti ir noras duoti – tau prireiks abiejų. Tu esi tarp jų, lygiai per vidurį, ir privalai panaudoti juos abu. Kaip gi galiu duoti, jei nepanaudoju savo egoizmo? Aš galiu atlikti kažkokį veiksmą tik dėl noro pasitenkinti. Tačiau kaip galiu duoti, jei nenaudoju noro duoti? Neįmanoma be vieno ir be kito – kaip gi juos panaudoti kartu?
Aš iš anksto turiu sukurti meilės santykį su tuo žmogumi, į kurį nukreipiu šį veiksmą. Ir tiek, kiek aš myliu, pajusiu jo norą, priimsiu jį ir padarysiu jį savo noru, tada galėsiu pasinaudoti dviem savais norais, dviem jėgomis, kad pripildyčiau jo norą savyje, lyg motina pripildo vaisių („ubar“) savo įsčiose. Vėliau aš vis labiau stengiuosi priimti jį kaip savo, tai vadinama žindymu („enika“) arba didelio būsena („gadlut“). Taip padedant trečiajai jėgai, kuriamos šios būsenos. Ši jėga ir išreiškia jas. Kur gi yra ta trečioji jėga? Tai yra Tas, kuriam aš noriu duoti.

Iš 2010 m. spalio 19 d. pamokos pagal straipsnį „Kabalos mokslas ir jo esmė“

Daugiau šia tema skaitykite:

Ko nežino nė viena būrėja

Kaip rasti savo laisvės tašką?

Tiesa tarp mūsų

Komentarų nėra

Slaptoji moters galia

Moters dvasingumas, Vyras ir moteris

Mūsų pasaulyje vyras moters atžvilgiu elgiasi kaip „mačo“, norėdamas pasirodyti svarbesnis, stipresnis, sėkmingesnis negu ji. Tai nulemta gamtos, nežiūrint to, kad pagal dvasinę prigimtį viskas yra atvirkščiai. Kadangi moteris pagimdo naują pakopą ir skatina vyro vystymąsi, ji yra didesnė ir svarbesnė. Kaip mūsų pasaulyje moteris gimdo naują kartą, taip ir dvasiniame moteriškoji dalis kuria naują, artimesnę Kūrėjui pakopą. Kas žengia žingsnį link suartėjimo su Kūrėju? Vyras paleidžia jėgą, tačiau moteris žengia tą žingsnį, ji pagimdo tolimesnę pakopą. Mūsų pasaulyje vyras, naudodamasis tuo, kad nieko negimdo, yra laisvesnis ir… daro, ką nori. Dvasiniame pasaulyje vyras visą savo laisvę panaudoja moteriškai jėgai aptarnauti, kad pagimdytų naują pakopą ir dviese priartėtų prie dvasinio pasaulio. Vyras įdeda į moterį viską, ką turi, ir iš jos kyla nauja pakopa, kaip ir mūsų pasaulyje, kuris yra tikroji dvasinio pasaulio projekcija, kur vyras duoda sėklą, o moteris ją vysto ir gimdo kitą kartą.

Klausimas: Ką tokio turi moteris, kad gali paimti sėklą ir ją išvystyti?
Atsakymas: Joje yra dvi jėgos: gavimo ir davimo. Vyras turi tik davimo jėgą, jis silpnas, to nepakanka, kad egzistuotų gamtoje. O moteris turi ir gavimo, ir davimo jėgas.

Klausimas: Vadinasi, moteris simbolizuoja patį kūrinį?
Atsakymas: Ji simbolizuoja kūrinį, ir visa kūrinija sukurta jai, tai Bina, Aukščiausioji Motina. Tėvas (Aba) turi tik chochma jėgą, o Motina (Ima) turi ir chochma, ir chasadim ir ji žino, kaip organizuoti šias dvi jėgas, kad pagimdytų vyrišką ir moterišką dalis, o po to jas išvystytų. Užgimimas, maitinimas, suaugusiojo būsena – visi šie etapai eina iš Ima.

Klausimas: Ir visa tai projektuojama mūsų pasaulyje?
Atsakymas: Turime suprasti, kad jeigu ištaisysime savo pasaulį pagal dvasinį modelį, pamatysime kitą pasaulį. Bus visiškai kiti santykiai šeimoje, tarp vyrų, moterų, vaikų. Visa įgaus kitą formą, apie tai pasakyta „Mačiau atvirkštinį pasaulį“. Ir atvirkščiai, jeigu nepanaudosime kabalos mokslo, risimės vis žemiau ir žemiau, ir kiek lėšų neinvestuotume į naujas mokyklas, būrelius ir visuomenines organizacijas, niekas mums nepadės, ir mūsų pasaulis visiškai degraduos.

Iš 2010 m. spalio 14 d. programos „Kabala pradedantiesiems“

Daugiau šia tema skaitykite:

Tik Kūrėjas duoda sielą

Moterų pagalba silpnajai lyčiai

Viskas – dėl moterų…

Komentarų nėra

Mūsų pirmoji dvasinė pakopa

Grupė, Kongresai, įvykiai

Klausimas: Kaip man kreiptis į grupę, jeigu, kad ir ką daryčiau, savo mintyse lieku egoistas? Kaip kongrese pajausti mus supančią Šviesą ir ją paversti vidine Šviesa?
Atsakymas: Įsijungti į grupę – reiškia pasiekti bendrą norą ir kad manyje neliktų jokios minties apie save, jokio asmeninio tikslo, nuomonės, o tik tai, kas bendra, „kaip vienas žmogus viena širdimi”. Kitaip tariant, aš nenoriu jausti savęs ir spręsti savo protu – noriu būti tik kartu su visais.
Nežinau, ką reiškia bendros mintys ir norai, tačiau tebūnie tai kažkas, kas priklauso visiems. Ir kiek susijungiame kartu, viena širdimi ir vienu protu – tiek tai vadinama grupe, kitaip nebūna! Ir būtent dėl šio susijungimo galėsime judėti pirmyn.
Kongrese mes labai stipriai veikiame vieni kitus, todėl jeigu žmogus panorės teisingai pasinaudoti šia visuotino įkvėpimo jėga, tai galės susimaišyti su likusiais norais.
Tam reikalingas rimtas vidinis darbas, pastangos. Ir tada žmogus galės prisijungti ir pajausti bendrą sąmonę ir bendrą jausmą, kur dalyvauja visos sielos, mūsų pasaulyje jau pasiekusios visas dvasines pakopas.
Jeigu nors maža procento dalimi susijungsime tarpusavyje – tai įsijungsime į bendrą sielų sistemą, ir visos jos ims mus veikti: visų kartų kabalistai, pranašai pradės dirbti su jomis kartu! Mes įžengsime į tą vietą, kur jie visi yra ir susijungsime su jais bendrame prote ir pojūčiuose.
Mes galime būti greta jų lyg naujagimiai, tačiau vis tiek jausime tą patį, turėsime tą patį protą ir pradėsime suvokti šią bendrą sielą.
Ir šis ryšys liks amžiams, net jeigu vėliau jis išnyks iš mūsų pojūčių! Tačiau jau bus įskaityta, kad jį pasiekėme!
Dvasiniame pasaulyje niekas nedingsta – visi tavo pasiekimai įrašomi tau, net jeigu vėliau prarandi šitą pojūtį, kad galėtum pakilti dar viena pakopa aukščiau. Tačiau ši pakopa – jau tavo!

Iš 2010 m. spalio 28 d. pamokos pagal straipsnį „Kuriantis protas“

Daugiau šia tema skaitykite:

Pagrindinė mintis

Kaip sušukti, kad būtum išgirstas?

Vienintelė pagalba

Komentarų nėra