Pateikti Sekmadienis, 14 lapkričio, 2010 dienos įrašai.


Dvigubas efektas

Grupė

Klausimas: Ar gali draugas būti blogas, nepaisant to, kad turi tašką širdyje?
Atsakymas: Pirmiausia, mes tikriname draugus vieną kartą, pradžioje. Patikrinę turime pasikliauti tarpusavio susijungimu.
Jis vadinamas „mikva”, tai reiškia specialų vandens baseiną, skirtą apsivalyti. Kai mūsų vienybėje atsiskleidžia Šviesa, jos jėga apiplauna, apvalo mus.
Jei žmogus visiškai neatitinka jos, tai ji apvalo nuo jo kitus – veikia jį tokiu būdu, kad atmeta jį šalin. Toks apiplovimo jėgos efektas: ji arba įtraukia vidun, arba išmeta išorėn.
Todėl apie draugus reikia spręsti, pakylant aukščiau žinojimo ir rūpinantis tik apie tai, kaip sutvirtinti bendrąją vienybės jėgą grupėje. Tada ši jėga, t. y., Kūrėjas, išryškins, kas yra išorėje, o kas viduje.
Tuos, kurie vis dėlto stengiasi susijungti, ji įstums vidun, o tuos, kurie dar neverti to, atmes atgal.
Nepasiruošęs žmogus neįstengs patirti širdies apsunkinimo ir kritimo. Jo būsenos, užuot suteikę jėgų, privers jį veržtis išorėn.

Iš 2010 m. spalio  27 d. pamokos pagal Rabašo straipsnį

Komentarų nėra

Tapk savo gyvenimo prodiuseriu

Realybės suvokimas, Valios laisvė

Klausimas: Jeigu pats kuriu arba projektuoju savo gyvenimo filmą, visą šią realybę, tai kodėl susikuriu ne tokį jau malonų filmą?
Atsakymas: Sukurti filmą – kol kas ne tavo jėgoms! Tu dar negali būti prodiuseriu.
Tu privalai valdyti savo norą, Šviesą, turi tiksliai nustatyti, kaip jie gali keistis pagal griežtus dėsnius, o ne taip, kaip sumanysi, ir šitaip palaipsniui kurti geresnę realybę.
Tai tavo vienintelė pasirinkimo laisvė ir būtent dėl to studijuojame kabalos mokslą.
O kol kas tavo realybės filmas tau nepavaldus, jį valdo Kūrėjas, kad priverstų tave susikurti savąjį filmą.
Todėl visas mūsų gyvenimas, visi mūsų gyvenimo ciklai skirti tam, kad sukurtume teisingą filmą – tikrą, o ne įsivaizduojamą.
Būtent tuo įdomus tikrovės suvokimas kabalos moksle. Juk tai ne teoriškas mokymasis ir ne scholastiški samprotavimai, o ypatinga priemonė, su kuria galiu iš tikrųjų pakeisti savo pasaulį – tarsi išskristi į kitus išmatavimus.

Iš 2010 m. spalio 20 d. programos „Kabala pradedantiesiems“

Daugiau šia tema skaitykite:

Daugiaserijinis filmas „Mano gyvenimas”

Kas mes – laisvi žmonės ar kūrinijos sraigteliai?

Sutelkti vienybę savyje

Komentarų nėra