Pateikti Ketvirtadienis, 25 lapkričio, 2010 dienos įrašai.


Meilės vandenyne

Dvasinis darbas, Kongresai, įvykiai

Klausimas: Kongreso atidaryme, kai visų šalių atstovai su vėliavomis kilo ant scenos, verkiau iš džiaugsmo, jaučiausi susijęs su visais, jaučiau kitų žmonių norus, jų rūpestį ir meilę.
Kas tas gėris – tik psichologinis, o gal jau dvasinis pojūtis?
Atsakymas: Tai puikus, geras, širdingas susijaudinimas, tačiau tai dar ne dvasinis pojūtis. Dvasinis pojūtis – tai šaknies suvokimas: iš kur ir kodėl viskas atsiranda, kur mes esame.
Ši būsena sukelia mumyse pojūtį, kad mus supa kažkokių jėgų vandenynas, palaikantis ir vienijantis mus visus virš laiko ir erdvės.
Žmogus tuomet praranda kūno pojūtį. Jis dar sieja save su kūnu, tačiau laiko jį žemesniu lygmeniu, nei jis pats. Tada mes jaučiame, kad priklausome tam vandenynui, įsilieję į jį ir ištirpę jame.
Tai, ką jūs pajutote kongreso atidarymo metu, – pakopa prieš dvasinį pojūtį. Tikėkimės, kad labai greitai patirsime ir jį.

Iš 2010 m. lapkričio 10 d. 4-osios kongreso pamokos

Daugiau šia tema skaitykite:

Pirmasis susitikimas su Šviesa

Šildanti meilės Šviesa

Komentarų nėra

Būti kitus pripildančiu šaltiniu

Krizė, globalizacija

Šiandien pasaulis tampa globalus, ir visi susieti tarpusavyje į vieną sistemą, todėl džiaugsmas įmanomas tik tuo atveju, jeigu esu tikras, kad kiti patenkinti.
Jeigu visiems gerai, tai ir man bus gerai, kitaip bet kuriuo metu gali atsitikti kažkas netikėto, niekas nesijaučia užtikrintai ir saugiai.
Pasaulis tapo pernelyg ankštas, pavojingas ir priešiškas. Džiaugtis galima tik tuo atveju, jeigu susivienysime. Tai reiškia džiaugtis gerais darbais – davimo veiksmais.
Jeigu esu tikras, kad užtikrinu kitų žmonių pripildymą, tai jie bus egoistiškai manimi suinteresuoti.
Aš esu jų pripildymo šaltinis ir tai suteikia man tikrumo jausmą, kad man bus gerai, aš būsiu pripildytas ir pripildysiu kitus.

Iš 2010 m. spalio 28 d. programos „Kabala pradedantiesiems“

Daugiau šia tema skaitykite:

Nusiraminimas: dėl ko ir kam?

Begalinės laimės formulė

Unikalus kiekvienos sielos diapazonas

Komentarų nėra

Klausk kabalisto – 70

Filmai, klipai, Klausimai ir atsakymai

Laida „Klausk kabalisto“ rusų k.


Klausimus šiai laidai galite pateikti dienoraščio skyrelyje „Klauskite“ arba elektroninio pašto adresu admin.laitman.ru@gmail.com.

[media 1]
[media 2]

Ankstesnės laidos:

„Klausk kabalisto -69“

„Klausk kabalisto -68“

„Klausk kabalisto -67“

Komentarų nėra