Pateikti Pirmadienis, 29 lapkričio, 2010 dienos įrašai.


Visi atsakymai – grupėje

Grupė

Klausimas: Jeigu dirbu vidinį darbą ir kreipiuosi pagalbos, tai kaip man sužinoti atsakymą?
Atsakymas: Norėdamas mums duoti aiškius atsakymus, ir apskritai, palaikyti su mumis dialogą bei užtikrinti nuolatinį ryšį, kurį būtų galima patikrinti, išreikšti, pajausti, Kūrėjas davė mums grupę ir yra joje.
Jeigu susijungi su grupe, tai randi Jį. Vieną nuostabią dieną su Juo susitikęs pamatysi, kad Jį galima rasti tik pačioje ryšio su grupe šerdyje.
Kūrėjas slepiasi už visų nugarų ir tarytum sako tau: „Aha, tu susivienijai su visais – vadinasi ir su Manimi“.
Tam Jis sudaužė kli: kad sujungdami šukes mes galiausiai rastume Jį. Rinkdami sudužusį kli, priešais save dėliojame, konstruojame Kūrėjo pavidalą.

Iš 2010 m. lapkričio 12 d. pamokos pagal „Šamati“ straipsnį

Daugiau šia tema skaitykite:

Išvykdami neišsiskiriame

Kas man padės?..

Atsitokėk ir pažvelk į save

Komentarų nėra

Faraonas demaskuotas – liko atskleisti Kūrėją

Dvasinis darbas, Kongresai, įvykiai

Klausimas: Kodėl kongrese Kūrėjas nepervedė „Mozės“ per machsomą ir nepaliko Faraono krauti kėdžių?
Atsakymas: Kur buvo mūsų „Mozė“, kad prašytų išėjimo iš Egipto? Kur buvo mūsų šauksmas Kūrėjui? Ten dalyvavo tik „Faraonas“.
Mes nereikalavome Kūrėjo, kad Jis sudaužytų tarp mūsų esančią sieną. Kiekvienas laukė: „Na, kada Jis pagaliau atsiskleis! Noriu pripildymo!“ Mumyse vis dar viešpatavo „Faraonas“.
Maža to, pajutome, kad Jis mums kliudo. Tai buvo tikrasis atradimas: pamatėme, kas mums trukdo, kas priešinasi mūsų vienybei.
Neatsitiktinai iš karto visai salei pasakiau, kad turime galvoti apie tarpusavio ryšį, turime pasinerti, rasti viduje nutrūkusias gijas ir jas surišti. Jokių šokių, jokių kalbų – kiekvienas atsigręžia į save ir galvoja tik apie tai, kaip su visais susijungti.
Ir kas atsitiko? Mašina sustojo. Pasirodė, kad aš to nesugebu.
Ir gerai, juk man atsiskleidė svarbus dalykas: aš atkirstas nuo kitų, ryšio nėra. Visos gijos ir kanalai nutraukti, nėra nė mažiausio impulso. Viskas, ko tik norite, bet tik ne susijungti su kitais ir perimti jų mintis ir norus, kad jie, neduok Dieve, netaptų manaisiais.
Tai ir yra „Faraono“ valdžia. Tačiau kurgi šauksmas? Taip, mes atskirti, izoliuoti vieni nuo kitų, bet kurgi šauksmas apie tai, kad turime susijungti? Kodėl Tu neateini ir nesujungi mūsų!?
Mes kol kas nejaučiame poreikio šiam šauksmui. Kol kas nejaučiame, kad Kūrėjas čia turi tapti pagrindiniu elementu. Mes vis dar manome, kad turime susijungti savo jėgomis. „Pasistengsime ir išeis“. Bet argi tai įmanoma su mūsų egoistinėmis savybėmis?
Jautimas, kad mums reikia Kūrėjo, turi kilti iš mūsų abipusio darbo, kai grupė įpareigos kiekvieną manyti, kad tik Kūrėjas ištaisys situaciją. Mums reikalingas Kūrėjo, o ne Bnei Barucho darbas. Iš mūsų reikalaujama tik paprašyti.
Kai pasieksime šį kolektyvinį, visuotinį reikalavimą, kad Jis mus ištaisytų, tada iš tikrųjų pakilsime į naują pakopą.

Iš 2010 m. lapkričio 19 d. pamokos tema „Klausimai ir atsakymai“

Daugiau šia tema skaitykite:

Aš prašau – Kūrėjas vykdo

Siena viduje

Toliau bus lengviau

Komentarų nėra

Tarptautinė Vienybės diena, 10-11-28

Pamokos

Pamoka tema „Mes esame viena grupė“

[media 1] [media 3]
[media 2] [media 4]
Komentarų nėra