Pateikti Pirmadienis, 6 gruodžio, 2010 dienos įrašai.


Bambagyslė visam gyvenimui

Auklėjimas, vaikai

Šiandienos vaikai ypatingai skiriasi nuo ankstesnių kartų. Jie kitaip supranta pasaulį nei anksčiau: ne paviršutiniškai, o daug giliau.
Ši karta pasiruošusi dvasiniam vystymuisi ir turi jį gauti. Jei mes to neduodame, tai gauname vaikų hiperaktyvumą, grubumą, nepaklusnumą, nes jiems nepakanka to, ką gauna šiame pasaulyje.
Jiems būtinos teisingos žinios apie tai, kokiame pasaulyje gyvename, kokį tikslą ir kokiu keliu turime pasiekti. Informaciją apie dvasinį pasaulį jie priima lengvai ir natūraliai.
Net jei pradžioje jie tik kartoja žodžius paskui mus, kaip būdinga vaikams, tačiau vėliau pasitikrina – tiesa tai ar ne. Tikrindami jie randa faktų, patvirtinančių šių žodžių tikrumą, žymiai lengviau nei mes.
Suteikdami jiems tokį auklėjimą, pirmiausiai auklėjamės patys, rodydami tarpusavio ryšio pavyzdį, kurio turėtų siekti ir jie. Kadangi vaikai ir tėvai siekia to paties tikslo, tai ir išgyvena tas pačias būsenas, tuos pačius vystymosi etapus, yra tame pačiame pasaulyje, jų toks pats gyvenimo būdas.
Mūsų vaikai – lygiateisiai visų renginių, kuriuos organizuoja suaugusieji, dalyviai. Jie žino, dėl ko gyvena, koks gyvenimo tikslas, kokie gamtos ir visuomenės dėsniai, kaip pagal juos gyventi.
Jie studijuoja sistemą, kurioje gyvena, ir pradeda jausti veikiančias joje jėgas, nes jau iš anksto pasiruošę šių jėgų atsivėrimui.
Pasikeitimai juose pasireiškia labai greitai – per keletą mėnesių. Jie protingi, žino ir moka panaudoti savo potencialą. Pasauliui rodomi jų pasiekimai efektyviausiai platins metodiką, juk dėl auklėjimo problemų yra sunerimusi visa visuomenė.
Tikėsimės, kad virtuali mokykla, kurią mes artimiausiu metu planuojame sukurti, ims formuoti naują Žmogų.

Iš 2010 m. lapkričio 10 d. 5 kongreso pamokos

Daugiau šia tema skaitykite:

Naujoji žmonija tik po 15 metų

Svarbiausias mūsų koziris

Leiskite vaikams rinktis

Komentarų nėra

Būk gudresnis už savo egoizmą!

Dvasinis darbas, Grupė

Nesistenkite būti „gudruoliais“ bei „herojais“ ir savo jėgomis kovoti su egoizmu – nėra didesnės kvailystės! Kas gali pasipriešinti prigimčiai?! Argi tai įmanoma?
Mūsų darbo tikslas – pakilti virš savojo ego, paimti Šviesos jėgą ir su ja pakilti virš egoizmo, tarsi jo nebūtų. Tai nereiškia, kad jį užgniaužiame ir ramiai plaukiame pasroviui. Mūsų egoizmas lieka, o mes suprantame, kad tai Kūrėjas mums duoda tokį galingą noro sluoksnį. Bet mes norime būti aukščiau jo!
Aš nesunaikinu jo, juk tik virš jo galiu pakilti, bet dabar nenaudoju egoizmo bendraudamas su draugais, kad ir kokiais baisiais pasipūtėliais, garbėtroškomis, akiplėšomis ir pavyduoliais jie atrodytų. Tai visiškai nesvarbu. Aš žinau tik viena: „visus nusikaltimus užglostys meilė“! Tu su pistoletu, aš su peiliu rankoje, bet apsikabiname vienas su kitu ir priimame visus sprendimus remdamiesi meile.
Kiekvienas galvoja esąs teisus, bet visi anuliuoja save. Meilė reiškia, kad priimu kito nuomonę, o kiti – mano, ir taip pasiekiame bendrą sutarimą ir priimame sprendimą ant kur kas aukštesnio laiptelio!
Pakilome virš mūsų bendros neapykantos – į mūsų bendrą meilę. Pamėginkite atlikti tai grupėje ir pajausite trečiąjį komponentą viduje – Kūrėją! Pajausite, kad tai Jo jums arba trūksta, arba Jis jau egzistuoja viduje!
Tai labai praktinis darbas, kaip ir visas kabalos mokslas: „Ateik ir pamatyk“ (Bo-re), „Padarysime ir išgirsime“ – visa tai visiškai praktiški dalykai, kuriuos mums reikia dabar realizuoti.

Iš 2010 m. lapkričio mėn. 19 d. pamokos pagal straipsnį „Valios laisvė“

Daugiau šia tema skaitykite:

Apie meilę ir neapykantą

Kaip sušvisti meile

Pasaulinės sielos reanimacija

Komentarų nėra

Atskleisti vaikui pasaulį

Auklėjimas, vaikai, Filmai, klipai

Video klipas rusų k.

Komentarų nėra