Pateikti Šeštadienis, 18 gruodžio, 2010 dienos įrašai.


Kur pasuks Europa?

Kongresai, įvykiai

Klausimas iš Vokietijos: Kaip pasirengti didžiuliam kongresui Berlyne?
Atsakymas: 2011 m. sausio 28-31 d. Berlyne įvyks Europos kabalistinis kongresas. Jam reikia pasiruošti kur kas labiau negu bet kuriam kitam kongresui.
Juk Europa – pats problemiškiausias žemynas, visų karų ir problemų pasaulyje šaltinis. Taip buvo per visą istoriją ir taip tęsiasi iki šiol.
Todėl, jeigu padėsime žmonėms susimąstyti apie tikrąjį susijungimą, o ne apie išskaičiavimu grįstą bendradarbiavimą „visuotiniame turguje“, tai šitai visam pasauliui gali tapti didžiuliu žingsniu į priekį.
Priešingu atveju šiame žemyne vėl prasidės nepalankūs įvykiai. Manau, kad Europos gyventojai jau jaučia šito užuomazgas.
Tad mums visiems reikia pasistengti, kad teigiamai paveiktume Europą.

Iš 2011 m. gruodžio 15 d. pamokos pagal „Mokymą apie 10 sfirų

Komentarų nėra

Pasaulis atranda harmoniją

Kongresai, įvykiai

Pradėkime metus darnoje su Gamtos jėgomis!
Berlyno kabalos kongresas, sausio 28­-30 d.

Kabalos kongresas Berlyne skirtas visiems, suprantantiems, kad už šio pasaulio slypi Gamtos dėsniai, kuriuos turime atskleisti, norėdami pasiekti aukštesnįjį egzistavimo lygmenį.
Kabala yra daugiau nei studijos, tai eksperimentinis mokslas, ir tokie įvykiai kaip šis paverčia eksperimentus kur kas realesniais bei padeda išties suprasti, apie ką kalba kabalistai ir kokią žinią stengiasi perduoti.

„Vienas kongresas atstoja metus mokymosi.“ – Michaelis Laitmanas

Nepraleiskite progos dalyvauti Berlyno kongrese ir surasti dvasinio progreso raktą!
Kongreso metu jūsų laukia:
– penkios kabalisto prof. Michaelio Laitmano paskaitos;
– seminarai, atskleisiantys naują supratimą, apie ką kalba kabala;
– bendros vaišės;
– kultūros vakarai, grįsti dvasinėmis vertybėmis.

Visi renginiai vyks Berlyno centre esančiose puikiose „Kosmos“ konferencijų salėse. Daugiau informacijos >>

Registracija anglų kalba >>

Registracija rusų kalba >>

Pasirengimas kongresui

Komentarų nėra

Tiesa – tik į naudą

Krizė, globalizacija

Klausimas: Koks Jūsų požiūris į WikiLeaks?
Atsakymas: 1. Visi pokyčiai nulemti iš viršaus, tiktai mes suvokiame juos tiek, kiek mūsų savybės sutampa su Šviesa. Taigi, kuo labiau pasaulyje viskas keisis, tuo geriau. Bet kuria kryptimi ir kuo greičiau!
Todėl tai, kad buvo atskleista tiek žmogiškojo kvailumo, mums visiems tik į naudą. Galbūt masės pagaliau suvoks, kad „Širdys pasaulio valdančiųjų – Kūrėjo rankose“. T.y., jie nė kiek nemažesni kvailiai nei visi likusieji ir nieko gero nenuveikia. Ir jų mintys siekia ne toliau savo pilvo ir kišenės.
2. Be to, atsiskleis, kad visą pasaulį yra apėmusi globali bendražmogiškoji krizė, kad visi mes priverstinai susiję egoistine tarpusavio neapykanta.
Ir pabėgti nuo to nėra kur, nes gamtos nepakeisi, ir ryti viens kitą baisu –  o gal ne tu ką nors, o kas nors tave. Štai ir liks viena išeitis – ieškoti atsakymo, kaip sugyventi.
Ir ne šiaip tiesiog egzistuoti, o atrasti visuotinės tarpusavio sąveikos globaliame pasaulyje formulę, tarsi būtume vienas organizmas!  Kitaip neišgyvensime! Štai taip mus Gamta su lazda ir atves į laimę!
3. Šio proceso sustabdyti neįmanoma, Aukštesniojo pasaulio atsivėrimas nulemia, kad kiekvienas iš mūsų turėsime atsiskleisti visiems ir kiekvienam. Kad apsinuogintų visas pradinis egoizmo blogis ir pradėtume kapstytis iš šitos paplavų duobės.
Palikę visą savo aroganciją, puikybę, nepasitenkinimą ir skriaudas. Turėdami prieš akis tikslą, atsiskleidžiantį iš viršaus, ir einantys į jį ne baksnojami, o sąmoningai.

Daugiau šia tema skaitykite:

Būti kitus pripildančiu šaltiniu

Nuo ko priklauso pasaulio ateitis

Ateities visuomenės globali sistema

Komentarų nėra

Paskutinę galimybę užmušė srove…

Kūnas ir siela

Pranešimas: Mokslininkai paaiškino „šviesos tunelio gale“ fenomeną, kurį anksčiau laikė pomirtinio gyvenimo egzistavimo įrodymu.
Medikai išanalizavo mirštančių pacientų encefalogramas ir jų smegenyse pastebėjo padidėjusį elektros aktyvumą.
Taigi, netolimos mirties patirtis, įskaitant ir „šviesą tunelio gale“ , paaiškinama elektros energijos pakilimu, atsirandančiu dėl deguonies trūkumo smegenyse.
Kai kraujotaka sulėtėja ir deguonies lygis krenta, smegenų ląstelės pagamina paskutinį elektros impulsą, kuris jaučiamas kaip šviesa.
Komentaras: Bet nenusiminkite, siela ir nemirtingumas yra! Tačiau juos turi tas, kas sukūrė sielą ir atskleidė aukštesnįjį egzistavimą šiame gyvenime. Visi kviečiami!

Daugiau šia tema skaitykite:

Amžinos sielos beieškant

Dvasinis pasaulis ar vizijos?

Kam Dievas sukūrė mirtį?

Komentarų nėra