Pateikti Ketvirtadienis, 30 gruodžio, 2010 dienos įrašai.


Berlyno kongresas, 2011 m. sausio 28-30 d.

Filmai, klipai, Kongresai, įvykiai

https://www.youtube.com/watch?v=kdZ0g8tgAmk

1 komentaras

Tas moterų nepastovumas…

Moters dvasingumas, Vyras ir moteris

Klausimas: Kas yra moters esmė? Kuo pasireiškia moteriškumas?
Atsakymas: Moters esmė – tai įprastas ego, toks pat kaip ir vyro. Skirtumas tas, kad moteris turi nukreipti vyrą, turi savo valia tapti jo dalimi, „šonkauliu“, kaip kad buvo iki sudužimo, – aišku, su sąlyga, kad vyras siektų dvasinio tikslo.
Klausimas: Vadinasi, moters esmė – paklusti?
Atsakymas: Paklusti dėl aukštesnio tikslo! Ne dėl paties vyro, o dėl to tikslo, kurio jis siekia. Jei moteris tik anuliuoja save vyro atžvilgiu, tai dar nieko nereiškia! Nes tai gyvūninis lygmuo.
„Žmogaus“ lygmenyje moteris anuliuoja save prieš tą misiją, tą funkciją, kuri patikėta vyrui, ji sutinka būti jo paspirtimi, siekiant dvasinio tikslo, į kurį ją veda vyras. Tačiau be moters jis to tikslo pasiekti negali.
Jeigu jis nesiekia šito aukšto tikslo, moteris jam visiškai nepadeda, ji – prieš jį! Tai taip pat misija, tik priešinga!
Moteris turi padaryti viską, kas įmanoma šioje situacijoje, kad pakreiptų vyrą pasirinkti šį tikslą ir jo siekti. Ir tada  iš „pagalbos prieš jį“ ji taps jo paspirtimi.

Iš 2010 m. gruodžio 14 d. pokalbio „Apie moteriškumą“ su mano jaunėle dukterimi Rachel Laitman

Daugiau šia tema skaitykite:

Meilė iš aukštesnio išskaičiavimo

Moteris – pagalba prieš tave patį

Vyras ir žmona: kur Kūrėjas tarp jų?

Komentarų nėra

Kūrėjo tyrinėjimo mokslas

Kabalos mokymasis

Bėda ta, kad paprastas žmogus gali studijuoti tik tai, kas žemiau žmogaus lygmens: negyvasis, augalinis ir gyvūninis norų lygiai. Žmogaus lygmens noro jis negali atskirti ir studijuoti, todėl, kad šis noras turi būti tapatus Kūrėjui! Jis vadinamas „dieviška dalele iš aukščiau“. Jos savyje tu kol kas negali pamatyti, todėl negali studijuoti to lygmens noro. Žmogaus lygmens noras vadinamas siela, tai yra sielos medžiaga. Noras mėgautis – medžiaga, o jos forma – tos medžiagos panašumas į Kūrėją. Tą panašumą ir studijuoja kabalistai: kuo mes panašūs į Kūrėją, kaip, kokiu lygiu, kokiems sąlygų deriniams esant?
Kabalos mokslas moko, kaip noro mėgautis medžiaga įgauna Kūrėjo formą ir tada ima vadintis siela. Ji vadinama siela (nešama) todėl, kad tai aukštesnioji mūsų panašumo į Kūrėją pakopa, kurią esame pajėgūs pasiekti iki galutinio ištaisymo (Nefeš-Ruach-Nešama). Toks apribojimas galioja šiame moksle, kol visi žmonės neįsitrauks į jį, o kai tai nutiks,  visi kartu galėsime atlikti tyrinėjimus daug aukštesniame lygmenyje!

Iš 2010 m. gruodžio 15 d. pamokos pagal straipsnį „Tarnaitė – savo šeimininkės įpėdinė“

Daugiau šia tema skaitykite:

Kokia įkvėpimo formulė?

Nori prisijungti prie tinklo? Pirmiausia įsigyk kompiuterį

Kaip atskleisti sielą?

Komentarų nėra