Pateikti Trečiadienis, 5 sausio, 2011 dienos įrašai.


Susitiksime Berlyne!

Kongresai, įvykiai, Krizė, globalizacija, Platinimas

Klausimas: Ar labai svarbu dalyvauti artėjančiame Europos kongrese Berlyne?
Atsakymas: Aš labai tikiuosi, kad visi besimokantys mūsų sistemoje supranta, kaip mums ir visai žmonijai yra svarbu, ypač dabartinėje situacijoje, kad Europa susivienytų dvasine prasme. Juk stovime ant itin sunkių įvykių Europoje slenksčio. Manau, kad visi jau pradeda tai jausti.
Visos šios padienės viltys, siejamos su bendra rinka, ima tirpti. Žmonės mato, kad po visu šituo atsiveria didžiulė neapykanta, tolstama tarpusavyje, auga protekcionizmas.
Todėl būtent dabar pats laikas iš visų jėgų, sparčiau platinti kabalos mokslą Europoje. Visi mūsų draugai, gyvenantys Europoje, turi tik taip matyti savo ir žmonijos ateitį. Kitaip Europoje vėl kils gaisras. Čia jau buvo kilę du pasauliniai karai, gali prasidėti ir trečiasis.
Ir aš manau, kad Vokietijoje geriau nei kurioje nors kitoje šalyje jaučiama kokia reali ir artima ši grėsmė.
Tačiau, kaip moko kabala, viskas priklauso, ar žmonės susijungs ir ar pasieks pusiausvyrą su gamta. O tai galima realizuoti tik padedant aukštesniajai jėgai, jeigu tik žmogus to nori ir siekia pritraukti šią jėgą studijuodamas kabalos mokslą.
Svarbiausia – platinti kabalą visomis formomis, kad ji pasiektų kiekvieną žmogų Europoje. Mes adaptuosime straipsnius ir intensyviai publikuosime juos internete visomis Europos kalbomis. Delsimas neleistinas, nes artimiausi pora metų bus lemiami taikai pasaulyje.
Pasaulio dar laukia dideli sukrėtimai. Ir norint juos praeiti teisingu keliu, kad jie nenublokštų mūsų į prarają, o priešingai, pastūmėtų tikslo link, būtina apsiginkluoti kabalos mokslu. Viskas priklauso nuo jūsų!
Tikėkimės, kad visi mūsų mokiniai Europoje, net iš pačių tolimiausių kampelių, dalyvaus kongrese. Laukiame visų jūsų! Viliuosi, kad pagaliau mūsų balsas bus išgirstas.

Iš 2011 m. sausio 4 d. pamokos pagal Baal Sulamo straipsnį „Kabalos mokslas ir filosofija“

Daugiau šia tema skaitykite:

Berlyno kongresas

Kur pasuks Europa?

Komentarų nėra

Visas šis pasaulis? Kokia smulkmena…

Viena siela

Klausimas: Kokia mano atsakomybė pasauliui? Jei per dieną nesugebėjau su kažkuo susitvarkyti, ar tai atsiliepia pasauliui?
Atsakymas: Žinoma. Juk tu dantratukas bendrame kūrinijos mechanizme. Kūrėjas sukūrė tokią sistemą, kurioje kiekvienas yra egoistas, ir ji tau padalyta į būsenas 125 pakopose: nuo visiško atotrūkio nuo kitų einant link vis glaudesnio tavo dantratuko sukibimo su kitais tol, kol visi jūs tapsite vieningi. Beje, taip matai tik tu, o iš tikro nėra kitų žmonių, yra tik vienas Adam Rišon. Tave veikia tie patys dėsniai, kaip ir visus kitus. Paprasčiausiai tavo noras didesnis nei kitų: jie tenkinasi smulkmenomis, o tu nori praryti dar ir dvasinį pasaulį.
Taškas širdyje – tai dar ne davimas. Atvirkščiai, būtent dvasiniame pasaulyje atsiskleidžia sunkiausiai numaldomas noras mėgautis. Ir štai tada, kai atsiveria ši gelmė, žmogus pasiruošęs ištaisymams.

Iš 2010 m. gruodžio 26 d. pamokos pagal straipsnį „Taika pasaulyje“

Daugiau šia tema skaitykite:

Gaisras sieloje

Taisydamas save – taisai pasaulį

Manojo egoizmo smėlio audra

Komentarų nėra

Ne forma, o esmė

Kabalos mokymasis

Klausimas: Ar verta skaityti kabalistinius tekstus hebrajų kalba, net jeigu aš jos ir nesuprantu?
Atsakymas: Čia visų svarbiausia tai, kiek žmogų įkvepia pati idėja. Todėl reikėtų skaityti knygą suprantama kalba. Skaitytojas turi būti kartu su mumis jausmais, o ne gramatika.
Raidžių parašymo geometrinė forma egzistuoja tik mūsų pasaulyje. Kiek aukštesniame dvasiniame lygmenyje tai jau ne geometrija, o savybės, niekaip nesusijusios su atvaizdavimu, kurį mes dabar matome. Ten raidžių kontūrai pasirodo jutimuose. Taigi, jeigu žmogus nežino ivrito, tegul klauso pamokos ta kalba, kuri jam leis įsiskverbti į esmę, idėją. Apskritai šitos raidės nepriklauso hebrajų kalbai, o atstovauja dviejų jėgų simboliams – Chasadim ir Chochma, gavimo ir davimo – susijungiančiomis tarpusavyje tuo ar kitu būdu. Hebrajų kalboje raidė (ot, אות) – tai taip pat simbolis. Prieš mus ne hebrajų kalbos raidės, o geometrinės formos, reiškiančios įvairų dviejų savybių santykį, derinį.

Iš 2010 m. gruodžio19 d. pamokos pagal Knygos „Zohar“ Įvadą

Daugiau šia tema skaitykite:

Visa, kas genialu – paprasta

Kiekvienas turi tapti kūrinio autoriumi!

Norai neturi tautybės

Komentarų nėra