Pateikti Penktadienis, 7 sausio, 2011 dienos įrašai.


Protingų sąjungininkų beieškant

Krizė, globalizacija, Krizės sprendimas

Klausimas: Šiandien Amerikoje egzistuoja stambios organizacijos, kovojančios su krize ir ekologinėmis problemomis, kurios skelbia, kad artimiausiais metais šalies laukia hiperinfliacija, vedanti į visuomenės irimą ir pilietinį karą. Todėl jie kalba, kad būtina sukelti pokyčius visuomeninėje santvarkoje. Kokiais pagrindais galima su jomis bendradarbiauti ir kokį sprendimą joms gali pasiūlyti kabala?
Atsakymas: Pati plačiausia platforma bendradarbiavimui – tai faktas, jog pasaulį apėmusi gilėjanti krizė, ir tai ne atsitiktinumas, o dėsningas procesas, vykstantis gamtoje. Ši krizė apima daugybę sričių ir todėl gali pasitarnauti kaip patikimas bendradarbiavimo pagrindas, juk tai akivaizdus įrodymas negyvuoju, augaliniu, gyvūniniu lygmenimis, apimantis netgi žmonių visuomenę, žmogaus gyvenimą šiame pasaulyje. Ši tendencija šiandien akivaizdi visur ir yra natūrali. Tas, kas žvelgia daugiau ar mažiau plačiai, supranta, kad ji netgi nelabai priklauso nuo žmogaus. Jeigu žvelgtume dar plačiau, tai kyla klausimai: „Ką daryti su šia tendencija? Ar tai yra gamtos programa, kuri pagrįsta noru, planu, galutiniu tikslu?“ Šiais lygmenimis mes galime ieškoti sąjungininkų, su kuriais galima tai aptarinėti, bet tik tikrų partnerių, pasižyminčių realistiniu, moksliniu požiūriu, nepasitikinčių religijos, filosofijos ir neįrodytais tvirtinimais. Ieškokime, kaip nuo šių visiems akivaizdžių faktų prieiti prie pokyčių žmonių visuomenėje būtinybės, prie sprendimo! Daugelis pripažįsta, kad pasaulis skendi krizėje, ekologija yra grėsmingos būklės, finansų krizė nepasibaigė, tad klausiama, ką daryti toliau?! Toliau… Juk jeigu nieko nedarysime, tai apskritai neverta apie tai kalbėti. Tada teisūs žmonės, esantys valdžioje ir nutylintys šias problemas, – juk rytoj mirsime, tačiau šiandien galime dar pagyventi. Vieni slopina save narkotikais, kiti ir taip įsigudrina apie tai negalvoti, treti žaidžia realų gyvenimą biržoje kaip „Monopolį“. Tačiau kalbame ne apie juos, o apie tuos, kurie ieško krizės sprendimo būdo.
Kita vertus, reikia kalbėti apie tai, kad pasaulis tapo globalus ir integralus. „Globalus“ reiškia, kad krizė įtraukia visą pasaulį ir neįmanoma atskirti nė vienos jo dalies. O „integralus“ jis yra todėl, kad mes visi susiję visų rūšių ryšiais – vidiniais ir išoriniais: mintimis, technologijomis, pramone, bankais, netgi ten, kur mums nežinoma ir nesuprantama. Norime mes ar nenorime, tačiau visi esame vienoje lėkštėje. Dabar reikia spręsti, ką mums daryti?! Čia kabala gali pasiūlyti savo sprendimus, pateikdama žmogui supaprastintus ir logiškus paaiškinimus apie tai, ką suteikia vidinis ryšys tarp mūsų, kaip jį teisingai sukurti ir t.t. Juk jeigu kabalistai įsilieja į visą išorinį judėjimą, besiveržiantį vienybės link, tai pakanka, kad mūsų teisingas ketinimas, kurį mes gebame sukurti pagal savo prigimties jėgas, įsilietų į visą šią didelę žmonių visuomenę, kuri kol kas veikia be ketinimo, o tik fiziniais veiksmais. Baal Sulamas rašo apie tai straipsnyje „Paskutinė karta“, kad bus žmonių, kurie ateis ir pasakys: „Mes pasirengę prisijungti prie jūsų ir dalyvauti, tik pasakykite, ką mums daryti!“ Ir jeigu mes sugebėsime palaipsniui nustatyti teisingus santykius su kiekviena visuomenės dalimi atitinkamu lygmeniu, tai mes galime priartėti prie sprendimo. Aš manau, kad tai ta forma, su kuria dabar reikia pradėti dirbti, lygiagrečiai vystant vaikų auklėjimo metodiką, kadangi žmonijos dar laukia labai didelės problemos.

Iš 2010 m. gruodžio 29 d. pamokos pagal straipsnį „Kabala ir filosofija“

Daugiau šia tema skaitykite:

Nuo ko priklauso mano ateitis

Mūsų pasaulis – tik koridorius į dvasinį pasaulį

Širdies operacijos belaukiant

Komentarų nėra

Šviesa padeda ugdytojui

Auklėjimas, vaikai

Klausimas: Kas padeda kabalos mokslui taip greitai išugdyti vaiką ir sukurti iš jo žmogų?
Atsakymas: Grąžinanti į šaltinį Šviesa. Kabalistinis auklėjimas vysto vaiko žmogiškąją pakopą, pritraukdamas jam Šviesą iš aukštesnės pakopos. Tuomet visos žemesnio lygio pakopos tampa jam labiau suprantamos. Be to, vaikas mokosi įvairių mokslų. Mums tiesiog atrodo, kad kabalos studijavimas nėra susijęs su biologija ar chemija, bet iš tikrųjų jis tyrinėja pačius mokslinius principus, gamtos pagrindus: norą duoti, norą gauti, metodą „aukščiau žinių“. Tai pagrindiniai kūrimo dėsniai, todėl vėliau mokytis tam tikrų fizinių ir cheminių dėsnių vaikui labai paprasta. Jie jo negąsdina kaip kažkas nežinomo ir sunkiai suvokiamo. Kitus mokslus vaikas iškart įsisavina lengvai, „iš aukščiau“, remdamasis bendrais suvokimo kriterijais, jog gamtos pagrindas yra noras ir to noro pripildymas, o visa gamta – tai yra jų sąveikos, atitikimo atvaizdas. Tai leidžia vaikui lengviau suvokti pasaulį, keičia jo požiūrį į gyvenimą.
Mums reikia suteikti pasauliui akivaizdžių įrodymų: organizuoti daug vaikų grupių, besimokančių pagal mūsų sistemą, visame pasaulyje, labai skirtingų ir kalbančių skirtingomis kalbomis, tačiau jie visi mokysis pagal vieną metodiką. Paskui reikia parodyti jų pasiekimus, palyginant su kitomis švietimo sistemomis. Parodyti, kas yra šie vaikai ir kas su jais atsitiko, ištyrinėti, kokį procesą jie išgyveno. O lygiagrečiai stebėti, kas atsitiko jų klasiokams, likusiems mokytis pagal įprastą mokymo sistemą. Palyginti, kaip ši grupė pažengė gyvenime, kaip praėjo šitą kelią be jokių problemų ir kritimų, ir kas atsitiko su kitais.
Aukštasis išsilavinimas ir profesija nėra kriterijus. Tai dar negarantuoja laimės. Reikia stebėti, kiek žmogus patenkintas gyvenimu, ar surado save, kaip jis atsistojo ant kojų, įgijo normalią profesiją ir aprūpino šeimą. Patikrinti, koks procentas išklydo iš gero kelio. Tegul pasikalba su žmonėmis ir pamato, kas iš jų išaugo.

Iš 2010 m. gruodžio 28 d. pamokos pagal straipsnį „Kabala ir filosofija“

Daugiau šia tema skaitykite:

Brandos atestatas – dvylikamečiui

Auklėjimas gerumu

Naujasis švietimas

Komentarų nėra

Kabala ir religija

Filmai, klipai, Kabala ir religija

Daugiau šia tema skaitykite:

Svarbiausia – sielos išsitaisymas

Kabala ir dvasinės praktikos

Kabala ir pasaulinės religijos

Komentarų nėra